Koulutus: Miten kohdata päihteitä käyttävä tai sekavasti käyttäytyvä ihminen? Pori ke 11.10. klo 8.30-10.00 ja to 12.10.14.30-16.00.

Osana Porissa järjestettävää Kaikkien kaupunki -kampanjaa, järjestetään kaksi samansisältöistä koulutusta päihteitä käyttävän henkilön kohtaamisesta.

Aika: 
Keskiviikkona 11.10. klo 8.30 – 10.00 ja torstaina 12.10. 14.30 – 16.00
(koulutukset ovat samansisältöisiä, joten riittää, kun ilmoittaudut vain toiseen)

Paikka: Porin pääkirjasto, Seminaarihuone 1, Gallen-Kallelankatu 12, 28100 Pori

Ilmoittaudu mukaan tästä. (mukaan mahtuu 28 henkilöä/tilaisuus)

Koulutuksen sisältö
Koulutuksessa käydään läpi yhdessä kokemusasiantuntijan kanssa syitä päihteiden käytölle ja syitä epäasialliselle käytökselle, tuodaan esiin vinkkejä haastaviin tilanteisiin esimerkein sekä yhdessä pohtien. Koulutuksessa on varattu hyvin aikaa myös osallistujien kokemuksille sekä kysymyksille. Koulutus ei kuitenkaan ole puhejudoa, vaan uusien näkökulmien avaamista ja vinkkien saamista.

Koulutuksen kohderyhmä
• työntekijät, jotka kohtaavat työssään päihtyneitä ihmisiä. Esimerkiksi kirjastotyöntekijät, ohjaajat, vartijat, myyjät, kuljettajat julkisessa liikenteessä, info- ja palvelutiskeillä työskentelevät ja muut virkailijat.

Koulutuksen lähtökohtana on, että päihteitä ongelmallisesti käyttävät ihmiset tulisi nähdä tuen ja avun tarpeessa olevina yksilöinä eikä pelkkinä järjestyshäiriöinä. Pienikin muutos vuorovaikutuksessa voi helpottaa kanssakäymistä.

TERVETULOA!

Lisätiedot:
Kim Kannussaari
kim.kannussaari ( at ) ehyt.fi