Overdose Awareness Day

Elokuun viimeisenä päivänä, 31.8., vietetään kansainvälistä yliannostuskuolemien ehkäisyyn liittyvää päivää. International Overdose Awarness Day (IOAD) on vuonna 2001 Australiassa syntynyt kampanja, joka on levinnyt ympäri maailmaa. 

Miksi päivää vietetään? 

Suomessa kuoli vuonna 2020 huumeiden aiheuttamiin myrkytyksiin 228 henkilöä ja etenkin nuorten, alle 25-vuotiaiden nuorten huumemyrkytyskuolemat ovat nousseet hälyttävästi. Kasvua on yli 35 prosenttia edellisvuodesta. 

Kampanjan tavoitteena on tarjota huumeisiin kuolleiden läheisille turvallinen kanava ja ympäristö, jonka kautta edesmennyttä ihmistä voi surra ilman häpeän ja syyllisyyden tunteita. Tämän lisäksi kampanjassa halutaan huomioida ne ihmiset, jotka vielä käyttävät tai ovat käyttäneet huumeita, käyttöön liittyvän häpeän vähentämiseksi.  

Kampanjalla halutaan myös herättää ihmisiä keskustelemaan ja huomioimaan niitä keinoja, joilla huumeisiin liittyviä myrkytyksiä voitaisiin ehkäistä. Näitä keinoja on turvata riittävät ja tarpeenmukaiset palvelut huumeita käyttäville ihmiselle ja saattaa riskiryhmissä olevat ihmiset avun ja tuen piiriin. 

Miten päivää vietetään? 

Yksi näkyvimmistä tavoista teeman esiin nostamiseksi on valaista jokin näkyvällä paikalla oleva julkinen tila päivän värillä. Päivän värinä on violetti (purple). Valaistusta rakennuksesta voi ottaa valokuvia ja jakaa niitä sosiaalisen median kanavissa. Lisäksi eri puolella Suomea järjestetään tapahtumia, joissa asiaa nostetaan esiin.

Kampanjalla voidaan näyttää, että huomioimme kaikenlaiset ihmiset ja että jokainen ihmiselämä on arvokas. Kampanjan avulla voi myös tuoda esiin huumeita käyttävien ihmisten kohteluun ja syrjintään liittyviä ongelmia, joita halutaan ratkaista.  

Tapahtumia:

Puistotapahtuma:

ODE-hankkeen ideoima Overdose Awareness Day –puistotapahtuma järjestetään kansainvälisenä yliannostustietoisuuden päivänä 31.8.2022 Helsingissä Dallapen puistossa.