Kaikkien kaupunki

EPT-verkoston Kaikkien kaupunki -turvallisuuskampanja näkyi Helsingin joukkoliikenteessä marraskuussa. Kampanjan aikana matkustajia kannustettiin jakamaan kokemuksiaan joukkoliikenteestä. Helsinki Poetry Connection koosti matkustajien tarinat ja muistot runoesitykseksi, joka esitettiin joulukuussa Runometrossa. https://www.youtube.com/watch?v=K5stEkT5y-8

Kaikkien kaupunki -kampanjan avulla haluttiin rohkaista kaupunkilaisia puuttumaan mahdollisiin häiriötilanteisiin ja luomaan näin turvallista kaupunkitilaa jokaiselle. Kampanja toi esiin päihteitä käyttävien ihmisen inhimillisen kohtaamisen – vaikka päihteidenkäyttö julkisella paikalla saattaa aiheuttaa turvattomuutta, suurin osa ihmisistä käyttäytyy asiallisesti ja monet häiriöt ovat vältettävissä ystävällisellä asenteella.

”Joukkoliikenne on paikka, jossa moni kohtaa päivittäin syrjintää. Kuuntelemalla ja antamalla tilaa ihmisten kokemuksille ja ajatuksille esimerkiksi päihteiden käytöstä, seksuaalisesta häirinnästä tai rasismista voimme kaikki oppia näkemään arkisiakin kohtaamisia uudesta näkökulmasta, pitämään huolta toisistamme ja edesauttamaan muutosta”, pohtii Runoilja Jonna Nummela.