KAIKKIEN KAUPUNKI -kampanja Turussa

Yhteisöllisyys lisää turvallisuutta

EPT-verkoston Kaikkien kaupunki -turvallisuuskampanja näkyi Turun seudun joukkoliikenteessä elo- ja syyskuussa. Kampanjan aikana matkustajia kannustettiin jakamaan kokemuksiaan joukkoliikenteestä. Helsinki Poetry Connection koosti matkustajien tarinat ja muistot runoesitykseksi, joka esitettiin Turussa sunnuntaina 8.9. 2019 Fölin vesibussissa (M/S Jaarli).

Kaikkien kaupunki -kampanjan avulla halutaan rohkaista kaupunkilaisia puuttumaan mahdollisiin häiriötilanteisiin ja luomaan näin turvallista kaupunkitilaa jokaiselle. Kampanja tuo esiin päihteitä käyttävien ihmisen inhimillisen kohtaamisen – vaikka päihteiden käyttö julkisella paikalla saattaa aiheuttaa turvattomuutta, suurin osa ihmisistä käyttäytyy asiallisesti ja monet häiriöt ovat vältettävissä ystävällisellä asenteella.

”Joukkoliikenne on paikka, jossa moni kohtaa päivittäin syrjintää. Kuuntelemalla ja antamalla tilaa ihmisten kokemuksille ja ajatuksille esimerkiksi päihteiden käytöstä, seksuaalisesta häirinnästä tai rasismista voimme kaikki oppia näkemään arkisiakin kohtaamisia uudesta näkökulmasta, pitämään huolta toisistamme ja edesauttamaan muutosta.” Runoilja Jonna Nummela

Millaisia kokemuksia sinulla on Turun seudun joukkoliikenteessä? Jaa meille muistosi

Helsinki Poetry Connection koostaa kaupunkilaisten tarinat runoesitykseksi, jota esitetään runotapahtumassa M/S Jaarlilla sunnuntaina 8.9.2019.

Jaa tarinasi 25.8 2019 mennessä. Voit kertoa kokemuksia, tunnetiloja tai muistoja: uneliaat työmatkat, hauska mummo, joka sattui aina samalle reitille, pelottava humalainen. Tarinat voivat olla mitä tahansa mistä tahansa.

Valitsemme parhaimmat ja monipuolisimmat muistot ja tarinat, joiden pohjalta Helsinki Poetry Connection koostaa runoesityksen. Esitys videoidaan ja sitä jaetaan ehkäisevän päihdetyön järjestöjen somekanavissa.

Tarinasi on meille tärkeä. Tehdään turvallista ja viihtyisää tilaa, yhdessä.

#kaikkienkaupunki-kampanjan säännöt:

 1. Kampanjan järjestäjänä toimii Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkosto. Osallistumalla kampanjaan osallistuja sitoutuu noudattamaan kampanjan sääntöjä.
 2. Voit osallistua täyttämällä tämän sivun lomakkeen. Voit osallistua usealla eri tarinalla.
 3. Tarinan lähettämiselle on aikaa 25.8. 2019 klo 24 saakka.
 4. Tarinat runojen materiaaliksi valitsee Helsinki Poetry Connection ja Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkosto.
 5. Osallistumalla kampanjaan osallistujat myöntävät oikeuden julkaista tarinoitaan, otteita niistä sekä niistä koostetut runot. Materiaalia käytetään Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkoston ja Mainostoimisto Måndagin ja Turun seudun joukkoliikenteen viestinnässä.

Tarinasi on meille tärkeä. Tarinasi auttaa jatkossa myös vielä parempien matkojen suunnittelussa, sillä ne ohjataan luettavaksi myös Turun seudun joukkoliikenteelle.

Tehdään turvallista ja viihtyisää matkaa, yhdessä.

Lomakkeen tiedot kerätään Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkoston Kaikkien kaupunki -kampanjaa varten. Kerättäviä tietoja ovat IP-osoite ja käynnin kellonaika.

Hyväksytään erilaiset ihmiset, tehdään kaupungista turvallinen ja viihtyisä yhdessä.

Kuntalaiset toivovat julkiseen tilaan usein lisää valvontaa. Valvonta lisää turvallisuutta mutta turvallisuutta tuo myös ajatus siitä, että voimme luottaa muihin ihmisiin. Meidän pitää uskaltaa puuttua, toimia ja mennä häirinnän kohteen luokse häiriötilanteessa, sillä turvallisuus on meidän kaikkien yhteinen asia.

Huumeiden ongelmakäyttäjät tulisi nähdä avun tarpeessa olevina yksilöinä, ei rikollisina tai järjestyshäiriöinä. Hoidon ja palveluiden riittämättömyys heijastuu suoraan julkiseen tilaan ja joukkoliikennevälineisiin.

Turvallisuusohjeet pelottavilta tuntuviin tilanteisiin
(suunniteltu erityisesti lapsille)

 • Matkareitin valinta. Kun liikut ulkona, varsinkin pimeällä, valitse reitti, jossa on katuvalot, kauppoja ja asutusta. Vältä pimeitä metsäreittejä tai alikulkutunneleita. Kulje mieluummin yhdessä kaverin kanssa.
 • Pysäkit. Jos pysäkillä on sekavasti käyttäytyvä ihminen, kannattaa pysyä kauempana ja hakeutua muiden ihmisten lähelle.  Parasta on, että et kiinnitä sekavasti käyttäytyvään ihmiseen mitään huomiota.
 • Liikennevälineessä. Vaihda paikkaa, jos liikennevälineessä on häiritsevästi käyttäytyvä ihminen. Siirry joko istumaan tai seisomaan lähelle turvallista aikuista. Sekavalta vaikuttavalle ihmisille ei kannata jäädä puhumaan,  eikä hänen kanssaan kannata alkaa väitellä. Ilmoita häiritsevästä matkustajasta kuljettajalle, jos se on mahdollista.
 • Lapsi voi pyytää aikuiselta aina apua.  Aikuisten on hyvä seurata mitä liikennevälineissä tapahtuu, ja puuttua tarvittaessa sellaisiin tilanteisiin, joissa lapsi kokee turvattomuutta. Lasta kannattaa ohjeistaa siirtymään jonkun turvallisen aikuisen viereen. Vieraalle aikuiselle ei tarvitse ryhtyä puhumaan.
 • Jos joku alkaa häiriköidä tai käyttäytyä aggressiivisesti, siirry kauemmas. Soita tarvittaessa 112.
 • Monet häiriöt ovat vältettävissä ystävällisellä asenteella. Päihteitä ongelmallisesti käyttävät ihmiset toivovat, että heitä kohdellaan kuten muitakin ihmisiä. ”Vaikka elämässä menee välillä huonosti, se ei tarkoita, että olen paha ihminen.”
 • Jos puutut haastavaan tilanteeseen, älä käske äläkä kiellä vaan pyri olemaan määrätietoisen kohtelias: ”Anteeksi mutta…” Älä hermostu päihtyneelle ihmiselle vaan voit esimerkiksi kertoa hänelle: ”Anteeksi oletko huomannut, että täällä on lapsia, joita käytöksesi voi pelottaa…” tai  ”Anteeksi, mutta voisitteko olla vähän hiljempaa, meteli voi pelottaa lapsia…”
 • Jokaisen aikuisen on autettava lasta. Uskalla toimia ja mennä väliin häiriötilanteessa, mutta muista, että et vaaranna omaa turvallisuuttasi.
 • Kuljettaja ei voi aina poistua ohjaamosta ja auttaa, tilanteeseen puuttuminen on meidän matkustajien vastuulla.
 • Tukena oleminen on myös tarpeellista puuttumista. Jos jotakuta matkustajaa häiritään sanallisesti, meillä pitäisi olla rohkeutta kysyä ”onko kaikki ok?”
 • Myös päihtynyttä ihmistä pitää auttaa. Jos päihtynyt ihminen näyttää heikkokuntoiselta, soita 112.

Video lapsille: Miten toimia, jos kaupungilla liikkuessa pelottaa?

#kaikkienkaupunki – tehdään kaupungista turvallinen ja viihtyisä, yhdessä.

Lisätiedot

Inari Viskari
Asiantuntija
inari.viskari(at)ehyt.fi
p. 040 451 4199