Kaikkien kaupunki

Arvostava kohtaaminen ja yhteisöllisyys lisää turvallisuutta

Päihtyneiden ihmisten pelkääminen julkisissa tiloissa on Suomessa paljon yleisempää kuin muissa maissa. Joka kolmas suomalainen kertoo kuluneen vuoden aikana pelänneensä päihtyneitä ihmisiä julkisella paikalla ja lähes joka viides kertoo joutuneensa päihtyneen henkilön ahdistelun tai kiusaamisen kohteeksi. Naisista noin puolet on pelännyt kadulla tai muulla julkisella paikalla kohtaamiansa päihtyneitä. (THL 2016.)

Kaikkien kaupunki -kampanja tuo esiin päihteitä käyttävien ihmisen inhimillisen kohtaamisen – vaikka päihteiden käyttö julkisilla paikoilla saattaa aiheuttaa turvattomuutta, suurin osa ihmisistä käyttäytyy asiallisesti ja monet häiriöt ovat vältettävissä ystävällisellä asenteella.

”Kuuntelemalla ja antamalla tilaa ihmisten kokemuksille ja ajatuksille esimerkiksi päihteiden käytöstä, seksuaalisesta häirinnästä tai rasismista voimme kaikki oppia näkemään arkisiakin kohtaamisia uudesta näkökulmasta, pitämään huolta toisistamme ja edesauttamaan muutosta.” Runoilja Jonna Nummela

Tehdään kaupungista turvallinen ja viihtyisä, yhdessä.

”Turvallisuus on lopulta kuitenkin kaikkien asia. Turvallisuutta ei voida ulkoistaa poliisille, pelastuslaitokselle tai armeijalle. Se muodostuu meidän kaikkien yhteisestä panoksesta ja jokapäiväisestä tekemisestä. On hyvä muistaa, että turvallisuus ei tarvitse muodostuakseen suuria turvatoimia, vaan avainasemassa on yhteisöllisyys.” Jani Voutilainen, projektipäällikkö, Turun kaupunki, Smart and Wise

Päihteiden ongelmakäyttäjien määrän kasvaessa, päihteiden käyttöön liittyvät lieveilmiöt näkyvät myös julkisessa tilassa, esimerkiksi joukkoliikenteessä, kaduilla, puistoissa tai vaikkapa kirjastoissa. Kaikki päihteitä käyttävät ihmiset eivät kuitenkaan aiheuta häiriöitä ja suurin osa päihteitä käyttävistä ihmisistä käyttäytyy asiallisesti. Aina kohtaamiset eivät ole miellyttäviä sillä päihteiden käyttö julkisilla paikoilla, ja päihteistä tai sairaudesta johtuva sekavuus tuovat turvattomuutta. Jokaisella on kuitenkin oikeus olla julkisessa tilassa.

Ratkaisuksi toivotaan usein lisää valvontaa. Valvonta lisää turvallisuutta mutta lisäksi tarvitsemme asenteisiin vaikuttamista. Päihteitä ongelmallisesti käyttävät ihmiset tulisi nähdä tuen ja avun tarpeessa olevina yksilöinä eikä järjestyshäiriöinä. Hoidon ja palveluiden riittämättömyys heijastuu suoraan julkiseen tilaan.

Ihmisten pelot voivat olla voimakkaita, vaikka mitään pahaa tai rikollista ei tapahtuisikaan. Pelot ja turvattomuuden kokemukset ovat kuitenkin kokijalleen aina todellisia ja siksi ne tulee ottaa vakavasti. Kaikkien kaupunki -kampanjan tavoitteena on lisätä turvallisuuden tunnetta ja nostaa esiin viihtyisän ympäristön teemoja julkisessa tilassa.

Kampanjan tarkoitus on vähentää päihteitä käyttäviin ihmisiin kohdistuvaa stigmaa ja lisätä tietoa ja ymmärrystä päihteitä käyttävien ihmisten erilaisista taustoista.

EPT-verkoston Kaikkien kaupunki-kampanja järjestetään vuosittain erilaisissa julkisissa tiloissa. Vuonna 2018 kampanja järjestettiin Helsingin seudun joukkoliikenteessä ja vuonna 2019 kampanjoitiin Turun seudun joukkoliikenteessä ja Helsingin kirjastoissa.

Kampanjaan sisältyy koulutus:

Miten kohdata päihteitä käyttävä tai sekavasti käyttäytyvä ihminen?

Koulutuksen aiheena on:

Miten kohdata sekavasti käyttäytyvä tai päihteitä käyttävä ihminen julkisessa tilassa.”  Koulutus antaa konkreettisia työvälineitä päihteitä käyttävän ihmisen kohtaamiseen ja purkaa heihin kohdistuvaa stigmaa.

Koulutuksessa keskustellaan päihteitä käyttävän ihmisen kohtaamisesta, sekä siitä miten suhtautua haastavasti käyttäytyviin ihmisiin ja mitä kohtaamisessa tulisi huomioida.

Mukana kouluttajana on kokemusasiantuntija. Koulutusta on järjestetty yrittäjille, kirjastojen henkilökunnalle, järjestyksenvalvojille, joukkoliikennetoimijoille, matkalipuntarkastajille ja esimerkiksi ala-asteikäisten lasten vanhemmille. Koulutus on saanut hyvää palautetta ja siitä on koettu olevan hyötyä päihteitä käyttävän ihmisen kohtaamisessa.

Palautetta joukkoliikennetoimijoilta:

”Tosi hyvä sisältö, hyvin rakennettu kokonaisuus.”

”Kaikki oli hyvää.”

” Jokaisen ihmisen pitäisi ajatella tätä asiaa. ”

”Ehdottomasti tarpeellista tietoa itselleni olivat vertaisasiantuntijan kokemukset. Sain siitä hyvää asenteiden ravistelua ja uskon katsovani päihteiden käyttäjää uusin silmin.”

Turvallisuusohjeet pelottavilta tuntuviin tilanteisiin julkisessa tilassa ja joukkoliikenteessä
(suunniteltu lapsille)

 • Matkareitin valinta. Kun liikut ulkona, varsinkin pimeällä, valitse reitti, jossa on katuvalot, kauppoja ja asutusta. Vältä pimeitä metsäreittejä tai alikulkutunneleita. Kulje mieluummin yhdessä kaverin kanssa.
 • Pysäkit. Jos pysäkillä on sekavasti käyttäytyvä ihminen, kannattaa pysyä kauempana ja hakeutua muiden ihmisten lähelle. Parasta on, että et kiinnitä sekavasti käyttäytyvään ihmiseen mitään huomiota.
 • Liikennevälineessä. Vaihda paikkaa, jos liikennevälineessä on häiritsevästi käyttäytyvä ihminen. Siirry joko istumaan tai seisomaan lähelle turvallista aikuista. Sekavalta vaikuttavalle ihmisille ei kannata jäädä puhumaan,  eikä hänen kanssaan kannata alkaa väitellä. Ilmoita häiritsevästä matkustajasta kuljettajalle, jos se on mahdollista.
 • Lapsi voi pyytää aikuiselta aina apua.  Aikuisten on hyvä seurata mitä liikennevälineissä tapahtuu, ja puuttua tarvittaessa sellaisiin tilanteisiin, joissa lapsi kokee turvattomuutta. Lasta kannattaa ohjeistaa siirtymään jonkun turvallisen aikuisen viereen. Vieraalle aikuiselle ei tarvitse ryhtyä puhumaan.
 • Jos joku alkaa häiriköidä tai käyttäytyä aggressiivisesti, siirry kauemmas. Soita tarvittaessa 112.
 • Monet häiriöt ovat vältettävissä ystävällisellä asenteella. Päihteitä ongelmallisesti käyttävät ihmiset toivovat, että heitä kohdellaan kuten muitakin ihmisiä. ”Vaikka elämässä menee välillä huonosti, se ei tarkoita, että olen paha ihminen.”
 • Jos puutut haastavaan tilanteeseen, älä käske äläkä kiellä vaan pyri olemaan määrätietoisen kohtelias: ”Anteeksi mutta…” Älä hermostu päihtyneelle ihmiselle vaan voit esimerkiksi kertoa hänelle: ”Anteeksi oletko huomannut, että täällä on lapsia, joita käytöksesi voi pelottaa…” tai  ”Anteeksi, mutta voisitteko olla vähän hiljempaa, meteli voi pelottaa lapsia…”
 • Jokaisen aikuisen on autettava lasta. Uskalla toimia ja mennä väliin häiriötilanteessa, mutta muista, että et vaaranna omaa turvallisuuttasi.
 • Kuljettaja ei voi aina poistua ohjaamosta ja auttaa, tilanteeseen puuttuminen on meidän matkustajien vastuulla.
 • Tukena oleminen on myös tarpeellista puuttumista. Jos jotakuta matkustajaa häiritään sanallisesti, meillä pitäisi olla rohkeutta kysyä ”onko kaikki ok?”
 • Myös päihtynyttä ihmistä pitää auttaa. Jos päihtynyt ihminen näyttää heikkokuntoiselta, soita 112.

Video lapsille: Miten toimia, jos kaupungilla liikkuessa pelottaa?

#kaikkienkaupunki – tehdään kaupungista turvallinen ja viihtyisä, yhdessä.

Lisätiedot

Riikka Perälä
asiantuntija
riikka.perala@ehyt.fi
p. 040 451 4199