Awareness Week on Alcohol Related Harm

AWARH, eli Awareness Week on Alcohol Related Harm järjestetään kymmenennen kerran 28.11.–2.12.2022. Viikon tarkoituksena on nostaa esiin alkoholiin liittyviä haittoja, kuten terveys- ja turvallisuushaittoja. Teemaviikon juhlavuonna halutaan vaikuttaa erityisesti alkoholipolitiikkaan ja EU-päättäjiin sekä edistää tietopohjan laatua.

Viikon toteuttaa EUROCARE (European Alcohol Policy Alliance) yhdessä kumppaneiden kanssa. Mukana on EU-alueen kansanterveysjärjestöjä, kansainvälisten terveysorganisaatioiden kattojärjestöjä ja tarttumattomien tautien kattojärjestöjä. Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkosto ja EHYT ry edistävät teemaviikkoa Suomessa. Vuonna 2022 AWARH -viikon teemana on oikeus tietoon. Viikon pääkohderyhmänä ovat EU-päättäjät.

Päättäjä: EU-kansalaisilla on oikeus tietoon

Päätöksen teon tueksi on muotoiltu kolme suositusta, joiden kautta päättäjät voivat varmistaa, että kansalaisilla koko Euroopassa on oikeus alkoholia koskevaan tietoon. Tieto on sekä alkoholituotteissa kuluttajille näkyvää tietoa, että tietoa alkoholin käytön haitoista ja riskeistä.

Suositus 1: Eurooppalaisilla on oikeus tietoon
Toimenpide: Kaikkiin alkoholituotteisiin on lisättävä tuotetiedot, ainesosaluettelot sekä varoituskuvat tai tekstit.

Suositus 2: Kansalaisten on saatava tietoa alkoholiin liittyvistä riskeistä sekä piiloon jäävistä haitoista
Toimenpide: Kansalaisten saaman tiedon tulee olla näyttöön perustuvaa ja riittävää.

Suositus 3: EU-päättäjien tulee välttää eturistiriitoja
Toimenpide: Terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä päätöksissä päätöksentekijöiden tulee kieltäytyä kumppanuuksista alkoholiteollisuuden ja alkoholitoimijoiden kanssa.

Alkoholipolitiikan tulisi perustua tietoon

Alkoholi vaikuttaa ihmisten terveyteen monin tavoin. Alkoholin käyttö kasvattaa syöpäriskiä, aiheuttaa onnettomuuksia, vaikuttaa mielenterveyteen negatiivisesti sekä lisää ylipainoa. Euroopassa käytetään eniten alkoholia koko maailmassa ja arvioiden mukaan alkoholiin kuolee vuosittain jopa 290 000 eurooppalaista.

AWARH-kampanjan yhteydessä on julkaistu lista alkoholin aiheuttamista haitoista sekä keinoista vähentää haittoja. Tutustu listaan tästä: www.awarh.eu/facts/

Mitä voidaan tehdä?

Päätökset alkoholituotteiden tuotetiedoista tehdään EU-päätöksenteossa. On tärkeää, että päättäjät ovat tietoisia tarpeesta lisätä tietoa alkoholista ja että toimenpidesuosituksia noudatetaan päätöksenteossa. Riittävä tieto auttaa kansalaisia tekemään omaa hyvinvointia ja terveyttä koskevia päätöksiä.

Lue lisää

Englanninkieliset verkkosivut: www.awarh.eu
Oikeus tietää: lisätietoa alkoholijuomien tuotetiedoista EPT-verkoston sivuilla www.ept-verkosto.fi/oikeustietaa/
Somessa: #AlcoholRightToKnow