Oikeus tietää: alkoholijuomien tuotetiedot

Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkosto esittää, että alkoholijuomien valmistajat tulee velvoittaa ilmoittamaan
tuotetiedot EU:n alueella myytävissä alkoholijuomissa.

Kuluttajilla on oikeus totuudenmukaiseen tietoon alkoholijuomien sisällöstä.
Kuluttajan pitää voida tehdä valintoja sekä välttää haitallisia tai muuten ongelmallisia ainesosia. Tällä hetkellä yli 1,2 prosenttisissa
alkoholijuomissa ainesosa- ja ravintoarvotietojen ilmoittaminen ei ole pakollista. Niinpä nykyisellään kuluttajat eivät voi tietää juomien
tarkkaa sisältöä. Valmistajien tulee ilmoittaa tuotetiedot EU:n alueella myytävissä alkoholijuomissa.

Miksi tuotetiedot tulee ilmoittaa alkoholijuomissa?

Kuluttajalla on oikeus tietää, mitä elintarvikkeet, juomat ja muut tuotteet sisältävät. Alkoholijuomien kohdalla tämä ei toteudu,
sillä valmistusaineita tai energiasisältöä ei usein kerrota pakkauksissa tai etiketeissä.

Tieto valmistusaineista antaa kuluttajalle mahdollisuuden tehdä valintoja sekä välttää haitallisia tai muuten ongelmallisia ainesosia.
Myös ravintoarvotiedot, kuten tuotteen kalorimäärä, pitäisi kertoa, jotta kuluttajan on helpompi valita itselleen sopivat tuotteet ja
noudattaa omaa ruokavaliotaan.

Nykytilanne

EU:n asetus 1169/2011 elintarviketietojen antamisesta kuluttajille on muuttanut elintarvikkeiden merkintöjä koskevaa lainsäädäntöä
huomattavasti, sillä se vaatii, että kaikkien elintarvikkeiden pakkauksissa esitetään ainesosa- ja ravintoarvotiedot.

Valitettavasti tämä tiedonantovelvollisuus ei koske alkoholijuomia, jotka sisältävät enemmän kuin 1,2 tilavuusprosenttia alkoholia.
Alkoholittomissa tuotteissa tuotetiedot ovat esillä, mutta yli 1,2 tilavuusprosenttia alkoholia sisältävissä juomissa se ei ole asetusten
mukaan pakollista.

Euroopassa aihe on ollut esillä jo kauan

Eurooppalaiset kuluttajat ovat kiinnostuneita alkoholijuomien pakkaustiedosta.

Euroopan unionin Joint Action on Reducing Alcohol Related Harm (RARHA) hankkeessa laadittiin tilannekatsaus kuluttajien näkemyksistä,
jotka koskevat viestintää alkoholin riskeistä. Yhteensä 50 prosenttia haluaisi ainesosaluettelon, 43 prosenttia lisää tietoa kalorimääristä ja
38 prosenttia lisää tietoa ravintoarvoista. Vastauksissa korostettiin, että mahdollisista terveysriskeistä ja sopivista tietolähteistä tarvitaan
nykyistä enemmän tietoa.

Melkein puolet (49 prosenttia) Euroopan komission teettämään tutkimukseen osallistuneista halusi tietoa alkoholijuomien energiasisällöstä.
Tutkimus käsitteli elintarviketiedon vaikutuksia kuluttajien päätöksentekoon.

Suomalaiset haluavat tietää, mitä juovat

Ylivoimainen enemmistö suomalaisista on sitä mieltä, että alkoholijuomista pitäisi saada nykyistä enemmän tietoa.

EHYT ry:n TNS Kantarilla (5/2018) teettämän selvityksen mukaan alkoholia käyttävistä suomalaisista 64 prosenttia on sitä mieltä, että alkoholijuomien
etiketeissä ja pakkauksissa pitäisi olla samanlaiset tuotetiedot kuin elintarvikkeissa. Myös erityisruokavalioita
(elämäntapa, sairaus, diabetes, keliakia tai allergia) koskevat merkinnät kiinnostavat kuluttajia.

56 prosenttia vastaajista haluaisi alkoholijuomien etiketti- ja pakkausmerkintöihin nykyistä enemmän tietoa erityisruokavaliota
noudattaville. Vastauksien perustella erityisesti alle 25-vuotiaat (70 prosenttia) kokevat tämän tärkeäksi.

Alkoholi ja kalorit

Yhdysvalloissa tehdyissä tutkimuksissa on havaittu, että miehet saavat alkoholista kuukaudessa keskimäärin 8 210 kilokaloria ja
naiset 3 790 kilokaloria. Koska useimmissa Euroopan maissa alkoholia kulutetaan tuntuvasti enemmän kuin Yhdysvalloissa,
on lähdettävä siitä, että eurooppalaiset miehet ja naiset saavat keskimäärin vähintään tämän verran kaloreita alkoholista.

Miltei puolet Euroopan väestöstä on ylipainoisia tai liikalihavia, ja alkoholilla on merkittävä rooli eurooppalaisten saamassa
kalorimäärässä. Alkoholin ja ravitsemuksen yhteydestä on tehty kuitenkin vain vähän tutkimusta.

Lue lisää alkoholijuomien tuotetiedoista

Kuluttajilla on oikeus totuudenmukaiseen tietoon alkoholijuomien sisällöstä.