Oikeus tietää: alkoholijuomien tuotetiedot

Kaikissa alkoholituotteissa ei tarvitse olla näkyvillä ainesosaluetteloa tai ravintoarvoja. Muissa elintarvikkeissa tiedot pitää olla kuluttajan saatavilla. EPT-verkoston mielestä kansalaisilla on oikeus tietää, mitä he juovat.

Vuodesta 2011 lähtien EU:ssa on astunut voimaan asetus (1) siitä, että kaikissa kuluttajille myytävissä elintarvikepakkauksissa tulee valmistajatietojen ja säilyvyystietojen lisäksi olla tiedossa ainakin ainesosaluettelo, tiedot allergeeneistä sekä ravintoarvomerkinnät (2). Asetus lisää kuluttajansuojaa ja tuoteturvallisuutta sekä auttaa ihmisiä valitsemaan itselleen sopivia tuotteita.

Asetuksessa on kuitenkin poikkeus. Asetuksen mukaan sellaisiin alkoholituotteisiin, joissa on yli 1,2 tilavuusprosenttia alkoholia, ei tarvitse lisätä aineosaluetteloa eikä tietoa juoman ravintoarvoista kuten kaloreista. Niinpä keskiolueen, viinin ja vahvojen alkoholijuomien, kuten liköörien, pakkauksissa ja pulloissa ei tarvitse näkyä, mitä tuote oikeastaan sisältää.

Epäkohta johtuu siitä, että asetuksen valmisteluvaiheessa alkoholin tuottajien etujärjestöt vaikuttivat vahvasti päätösprosessiin. Tuottajat eivät olleet valmiina avaamaan tuotetietoja kuluttajille ja vetosivat esimerkiksi viinintuotannon perinteisyyteen ja siihen, että pulloihin ei ole mahdollista mahduttaa lisätietoja ilman, että ulkoasu kärsii.

Suomalaiset haluavat tietää, mitä juovat

On haastavaa tehdä terveellisiä valintoja, jos ei ole helposti saatavaa tietoa valintojen tueksi. Monelle esimerkiksi tarkka tieto alkoholijuomien kalorimääristä tai tieto väkevien alkoholijuomien lisäaineiden määrästä saattaisi vaikuttaa valintoihin ja alkoholikulutukseen.

Ihmisiä kiinnostaa mitä, he kaupasta ostavat. EHYT ry:n TNS Kantarilla (5/2018) teettämän selvityksen mukaan alkoholia käyttävistä suomalaisista 64 prosenttia on sitä mieltä, että alkoholijuomien etiketeissä ja pakkauksissa pitäisi olla samanlaiset tuotetiedot kuin elintarvikkeissa.

Uusi asetus tuo tuotetiedot viinipulloihin

Panimot ovat vapaaehtoisesti lisänneet tietoja pullojensa kylkiin. Viinit ja vahvat alkoholit eivät ole muuttaneet toimintaansa, mutta 8.12.2023 alkaen tilanteeseen tulee muutos. Jatkossa myös viinipullojen kyljissä tulee näkyä täydellinen ainesosaluettelo, sekä tiedot mm. kaloreista, rasvasta, hiilihydraateista, proteiinista ja suolasta. (3) Alkoholituotteiden kohdalla tehty poikkeus on kumottu osana EU:n syövänvastaista ohjelmaa.

Muutos on monella tapaa hyödyllinen. Kuluttajat voivat jatkossa itse nähdä, mitä alkoholijuomat sisältävät. Erityisesti kuluttajia kiinnostavat allergeenit sekä lisäaineet, mutta muukin tieto on tervetullutta. Alkoholijuomat sisältävät runsaasti kaloreita, ja sen näkyväksi tekeminen auttaa kuluttajia tekemään terveellisempiä päätöksiä ostoksiensa suhteen.

Vaikka muutos on vasta tapahtumassa, voivat alkoholin tuottajat jo nyt antaa kuluttajille lisätietoa. Tiedon painattaminen tuotteisiin on vielä vapaaehtoista, mutta kannattavaa. EU:ssa keskustellaan nyt siitä, että alkoholituotteissa tulisi olla pakollisena varoitustekstit ja varoitussymbolit, kuten tupakka-askeissa. Tämä prosessi jatkuu parhaillaan EU:n tasoisena vaikuttamistyönä (4).

EHYT ry on jo vuosien ajan nostanut omassa työssään esiin alkoholituotteiden etikettimerkintöjen tärkeyden. EHYT ja Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkosto järjestivät kansainvälisen seminaarin lokakuussa 2019, johon osallistu yli sata toimijaa järjestöistä, EU:sta ja alkoholiteollisuudesta. Sen jälkeen on EU:ssa valmistunumassa päätös pakollisista merkinnöistä alkoholijuomissa.

Lähteet:

Lue lisää alkoholijuomien tuotetiedoista

Kuluttajilla on oikeus totuudenmukaiseen tietoon alkoholijuomien sisällöstä.