Eduskuntavaalit 2023

Hyvinvointia ilman päihdehaittoja

Päihdepolitiikka ei ole vain kieltoja ja rajoituksia. Se on aktiivisia päätöksiä, joilla vaikutetaan ihmisten
hyvinvointiin, lasten ja nuorten tulevaisuuteen sekä hyvinvointipalveluiden resurssien riittävyyteen.

Joka kolmas meistä elää päihdeongelmista kärsivän rinnalla. Toisaalta päihdehaitat kasaantuvat herkästi samoille ihmisille, samoihin perheisiin. Usein haittoihin liittyy syrjäytymistä, työttömyyttä, yksinäisyyttä, mielenterveysongelmia ja pitkäaikaissairauksia. Nämä kaikki yhdessä lisäävät ihmisten ja erityisesti lasten eriarvoisuutta.

Haittojen hoitaminen on kallista yhteiskunnalle. Ikäluokkien vanhetessa terveys- ja sosiaalipalveluita tarvitaan entistä kriittisemmin muuhun kuin päihdepolitiikan vahinkojen korjaamiseen. Ehkäisemällä päihteistä aiheutuvia haittoja vaikutamme ennen kuin on liian myöhäistä. Nuoret ja lapset – ja me kaikki – ansaitsemme yhdenvertaisen mahdollisuuden turvalliseen ja hyvään elämään.

Tutustu järjestöjen yhteiseen vaalikampanjaan

Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkosto sekä EHYT ry toteuttavat oman vaalikampanjansa eduskuntavaaliehdokkaiden tueksi. Kampanjaan kuuluu verkkosivusto, blogeja ja jaettavaa materiaalia. Sen lisäksi järjestetään järjestöinfo sekä kaksi ehdokasinfoa verkossa.

Vaalisivusto
www.hyvinvointivaalit.fi


Tutustu EPT-verkoston jäsenjärjestöjen omiin vaalikampanjoihin

A-klinikkasäätiö: https://a-klinikkasaatio.fi/saatio/mita-teemme/hallitusohjelmatavoitteet-2023-2027

Barnavårdsföreningen i Finland r.f.: https://www.bvif.fi/fi/tietoa-meista/tavoitteet-eduskuntavaalit-2023/

Ensi- ja turvakotien liitto: https://ensijaturvakotienliitto.fi/vaikuta-yhteiskuntaan/eduskuntavaalit-2023/

Filha ry: https://www.filha.fi/filha/vaikuttamistyo/

Humaania Päihdepolitiikkaa ry: https://hppry.fi/blog/2023/02/21/eduskuntavaalit-2023-puolueiden-ja-nuorisojarjestojen-huumepoliittiset-kannat/

Irti Huumeista ry: https://irtihuumeista.fi/wp-content/uploads/IH-hallitusohjelmatavoitteet2023.pdf

Kriminaalihuollon tukisäätiö: https://www.krits.fi/2022/11/kriminaalihuollon-tukisaation-eduskuntavaalitavoitteet2023/

Mannerheimin Lastensuojeluliitto: https://www.mll.fi/eduskuntavaalit-2023/

Mielenterveyden Keskusliitto: https://www.mtkl.fi/ajankohtaista/kolme-vaatimusta-tuleville-paattajille/

Mieli Suomen Mielenterveys ry: https://mieli.fi/yhteiskunta/miten-mieli-ry-vaikuttaa/mielenterveys-eduskuntavaaleissa-2023/mielenterveyden-vahvistamisen-10-toimenpidetta-mieli-ryn-hallitusohjelmatavoitteet-2023-2027/

Munuais- ja maksaliitto ry: https://www.muma.fi/liitto/ajankohtaista/eduskuntavaalit

Nuorten Ystävät ry: https://nuortenystavat.fi/ajankohtaista/eduskuntavaalit-2023-juuri-nyt-tarvitsemme-pitkajanteisia-ratkaisuja-lasten-ja-nuorten-hyvaksi/

Psoriasisliitto: https://psori.fi/puolueilla-valmiutta-maksukattojen-uudistamiseen/

Sininauhasäätiö: https://www.sininauhasaatio.fi/eduskuntavaalit-2023/

SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry: https://www.soste.fi/eduskuntavaalit-2023/

Suomen ASH ry: Nikotiiniton Suomi – terveyden, talouden ja ympäristön vuoksi – Suomen ASH ry | Suomen ASH ry

Suomen Punainen Risti: https://www.punainenristi.fi/tyomme/punaisen-ristin-vaalitentti/

Suomen Terveydenhoitajaliitto ry: https://www.terveydenhoitajaliitto.fi/uutishuone/eduskuntavaalit_2023

Suomen Vanhempainliitto ry: https://vanhempainliitto.fi/2022/10/25/eduskuntavaaliteemat-ja-tavoitteet-2023/

Syöpäjärjestöt: Syöpäjärjestöjen eduskuntavaalitavoitteet – Syöpäjärjestöt (syopajarjestot.fi)

Tukikohta ry: Tavoitteemme eduskuntavaaleissa 2023 – Tukikohta ry