Miten tunnistaa ikäihmisten liiallinen päihteidenkäyttö?

Materiaalia ikääntyneiden päihteidenkäytön puheeksioton tueksi.

TYÖKALUJA

Päihdekortti ikäihmisten parissa työskenteleville Päihdelinkin verkkosivuilla
Apukortit alkoholinkäytön puheeksiottoon / Terveydenhuollon henkilökunnalle tueksi alkoholinkäytön puheeksiotossa
Opas ikääntyneiden parissa työskenteleville terveydenhuollon ja sosiaalialan ammattilaisille. Sisältää tietoa ja vinkkejä alkoholia liiallisesti käyttävän neuvontaan sekä mahdolliseen hoitoonohjaukseen. Helsingin kaupunki, sosiaali- ja terveysvirasto, aikuisten ehkäisevä päihdetyö
Yli 65-vuotiaiden alkoholimittari – Alkoholin käytön arvioinnin ja ohjaamisen työväline ammattihenkilöille sekä video mittarin käytöstä.

MUU MATERIAALI

Miten alkoholi vaikuttaa eri lääkkeisiin? Opaslehtinen kaikille 55 vuotta täyttäneille. EHYT ry
Tiesitkö tämän lääkkeistä ja alkoholista? -opas (tilattava materiaali maksullinen, sivulla myös ladattava PDF-versio): Tiesitkö tämän lääkkeistä ja alkoholista? (pdf)


Alkoholin käytöstä kannattaa kysyä Osa 1:Ikäihmisten alkoholin riskikäytön tunnistaminen voi olla vaikeaa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Alkoholinkäytöstä kannattaa kysyä Osa 2:Ikäihmisten alkoholinkäytön syyt ovat moninaiset. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Alkoholinkäytöstä kannattaa kysyä, osa 3: Eläkeläisten juomatavat ovat muuttuneet. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos