Kaikkien kaupunki Varkaudessa 13. – 19.4.2024

Vaikka kaupunkimme on sama, katsomme sitä eri näkökulmista. Toiselle meistä puisto on pelkkä ohikulkumatka, toiselle meistä se voi olla yöpaikka. Miltä sinun kotikaupunkisi näyttää?

Kaikkien kaupunki -kampanjalla pyrtään löytämään ratkaisuja ja vinkkejä siihen, miten kohtaamme erilaisia ihmisiä ja miten voimme tuntea olomme turvallisemmaksi kaupunkiympäristössä. Kampanjalla halutaan myös herättää keskustelua ja ymmärrystä siitä, että mahdumme kaikki samaan kaupunkiin.

Valtakunnallisen Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkoston (EPT-verkosto) Kaikkien kaupunki- kampanja toteutuu vuonna 2024 Varkaudessa.

Ajankohtaista

Tiedote:

Kaikkien kaupunki -kampanja jalkautuu Varkauteen

Varkauden kaupunki on valittu vuodeksi 2024 Kaikkien kaupunki -kampanjaan. Kampanjan tavoitteena on tuoda näkyväksi sitä, miten erilaiset ihmiset kaupunkia käyttävät. Kampanjan pääviikko käynnistyy 13. huhtikuuta SavonSampo – messuilta jatkuen siitä koko seuraavan viikon. Lue lisää.

Tapahtuma:
SavonSampo -messut 13. – 14.4.2024

SavonSampo -messut la 13.4. – 14.4., avaavat kampanjaviikon. Messuilla tuodaan esiin Kaikkien kaupungin teemoja, kerätään tietoa yleisöltä ja nostetaan esiin tulevan viikon tapahtumia.

Tapahtuma:
Elävä kirjasto ti 16.4.2024 klo 14 – 17

Elävä kirjasto järjestetään Varkauden kaupunginkirjastolla tiistaina 16.4. klo 14 – 17. Elävä kirjasto tarkoittaa sitä, että lainattavissa on ihmisiä, joilla jokaisella on tietty teema, josta he juttelevat lainaajan kanssa. Lainattavien ihmisten aiheet liittyvät läheisesti riippuvuuksiin ja niistä toipumiseen, kuten päihdetoipujan tarina ja päihdeongelmaisen läheisen tarina. Lisäksi lainattavana on ammattilaisia, jotka toimivat päihteitä käyttävien ihmisten tai heidän läheistensä avuksi.

Tapahtuma:
Miten kohdata päihteitä käyttävä ihminen -koulutus ke 17.4. klo 9 – 11 ja 13 – 15

Koulutuksen lähtökohtana on, että päihteitä ongelmallisesti käyttävät ihmiset tulisi nähdä tuen ja avun tarpeessa olevina yksilöinä eikä pelkkinä järjestyshäiriöinä. Pienikin muutos vuorovaikutuksessa voi helpottaa kanssakäymistä. Koulutus ei ole puhejudoa, vaan avaamme kuulijoille päihdehäiriöitä ja keskustelemme teemasta yhdessä. Koulutuksessa käydään läpi taustailmiöitä, pohditaan kohtaamiseen liittyviä tilanteita ja ajatusmalleja.
Koulutuksen ensisijainen kohderyhmä ovat työntekijät, jotka kohtaavat työssään päihtyneitä ihmisiä. Esimerkiksi kirjastotyöntekijät, ohjaajat, vartijat, myyjät, kuljettajat julkisessa liikenteessä, info- ja palvelutiskeillä työskentelevät ja muut virkailijat.

Ilmoittaudu mukaan tästä.(q.surveypal.com/kaikkienkaupunki_varkaus)