Kampanjat

Ehkäisevän päihdetyön kampanjat pyrkivät lisäämään tietoutta päihdehaitoista, vähentämään päihde- ja pelihaittoja sekä edistämään terveitä elintapoja.

EPT-verkoston kampanjat:

Tipaton

Tipaton tammikuu on vakiintunut suomalainen perinne, joka on tiettävästi järjestetty ensimmäisen kerran jo vuonna 1942. Se on kaikille kansalaisille suunnattu, iloinen ja rento kampanja, jonka avulla kannustetaan pohtimaan omaa alkoholinkäyttöä.

EPT-viikko

Ehkäisevän päihdetyön viikkoa vietetään vuosittain marraskuun alussa, viikolla 45. EPT-viikon aikana ehkäisevää päihdetyötä tuodaan esiin vaihtuvien teemojen kautta. Viikon kohderyhmänä ovat ensisijaisesti ehkäisevän työn parissa työskentelevät ammattilaiset: kuntien ja kaupunkien työntekijät, järjestöt ja aluehallintovirastot. Teemaviikon tavoitteena on tukea sote-alan ammattilaisia, vahvistaa puheeksioton käytäntöjä, lisätä päihteisiin liittyvää tietoutta sekä edistää päihteettömiä elintapoja ja päihdeongelmista kärsivien kansalaisten oikeuksia

Kaikkien kaupunki

Kaikkien kaupunki -kampanjalla pyrtään löytämään ratkaisuja ja vinkkejä siihen, miten kohtaamme erilaisia ihmisiä ja miten voimme tuntea olomme turvallisemmaksi kaupunkiympäristössä. Kampanjalla halutaan myös herättää keskustelua ja ymmärrystä siitä, että mahdumme kaikki samaan kaupunkiin.

Tarviinko mä tän?

Välillä on hyvä pysähtyä miettimään omaa suhdetta päihteisiin, omia tapojaan ja toiveitaan. Tarviinko mä tän?-kampanjan materiaalit auttavat pohtimaan omia valintoja. Terveellisillä valinnoilla voi tukea omaa hyvinvointia ja jaksamista.

Olemme mukana myös seuraavissa kampanjoissa:

Asunnottomien yö

Asunnottomien yötä vietetään vuosittain 17.10. YK:n köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisena päivänä.  Asunnottomien yö on yksi suurimmista sosiaali- ja terveysalan vuosittaisista mielenilmauksista ja silloin monessa kaupungissa järjestetään tapahtumia. Asunnottomien yötä koordinoi Asunnottomien yö -kansalaisliike Vailla vakinaista asuntoa ry:n johdolla.

Overdose Awareness Day

Elokuun viimeisenä päivänä, 31.8., vietetään kansainvälistä yliannostuskuolemien ehkäisyyn liittyvää päivää. International Overdose Awarness Day (IOAD) on vuonna 2001 Australiassa syntynyt kampanja, joka on levinnyt ympäri maailmaa. 

Huumeisiin kuolleiden muistotilaisuus


Global Drug survey -kysely