Kuntavaalit 2021

Maailman onnellisin maa, jossa päihdeongelma koskettaa jokaista

EHYT ry ja Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkosto kampanjoivat kuntavaalien alla teemalla: Maailman onnellisin maa, jossa päihdeongelma koskettaa jokaista. Suomi on maailman kärkeä monilla mittareilla mitattuna, mutta meillä on mahdollisuus kehittyä vielä nykyistä onnellisemmaksi ja paremminvoivaksi kansakunnaksi.

Kampanjan tavoitteena on, että kunnissa ehkäistään päihde- ja rahapelihaittoja sekä lisätään kuntalaisten hyvinvointia. Kuntapäättäjille ja -virkamiehille tarjotaan konkreettisia ratkaisuja, miten ehkäisevää tai haittoja vähentävää työtä voi tehdä. Koronakriisi on osoittanut, että suuretkin muutokset ovat mahdollisia, kun niihin panostetaan ja sitoudutaan. Visiona on Suomi, jossa päihteet eivät enää ole laajamittainen ongelma.

Kunnan asukkaiden hyvinvointi on edellytys terveelle kuntataloudelle. Se, että autetaan ajoissa, on sekä kunnan että kuntalaisten etu.

Pitämällä kaikista huolta ehkäistään myös inhimillistä kärsimystä. Kaikki kunnan toiminta vaikuttaa eri väestöryhmien hyvinvointiin ja terveyteen jollakin tavalla. Pienilläkin päätöksillä voi olla suuri vaikutus, jos jokainen päätöksentekijä ja virkamies päättää edistää ehkäisevää työtä omalla sektorillaan.

Yhdessä voimme tehdä Suomesta nykyistä paremman asuinpaikan kaikille.

Kampanjasta saa tarkempaa tietoa sivuilta www.hyvinvointivaalit.fi


Kuntavaalit järjestetään 13.6.2021. Tule mukaan ja vaikuta kuntien ja kuntalaisten hyvinvointiin!

Infoa kuntavaaliehdokkaille ja järjestöille

Ilmoittaudu kuntavaaliehdokkaille tarkoitettuihin verkkoinfoihin täältä: www.ept-verkosto.fi/blog-post/tapahtuma-merkkaa-kalenteriin-kuntavaalien-verkko-infot-toukokuussa/

Ilmoittaudu järjestöinfoon täältä: /www.lyyti.in/Kuntavaalien_infotilaisuus_jarjestoille

Järjestönä voit lataa lastensuojelutyöryhmässä laaditut kuntavaalidiat lapsi ja nuori kärejällä käyttöösi ja liitä kuvat esityksiin. Suomenkielinen diasarja (ppt): löytyy tästä

Ladda ner kommunalvalpresentationsbilderna med fokus på barn och unga som barnskyddsgruppen producerat till föreningar. Lägg med bilderna i dina presentationer. De svenskspråkiga bilderna hittas här (ppt).