Vanhemmuus

TYÖKALUJA JA TUKEA KESKUSTELUUN VANHEMPIEN JA LASTEN KANSSA

  • EHYT ry:n artikkeli Mitä jos oma lapsi käyttää kannabista? https://ehyt.fi/paihde-peli-info/tukea-eri-elamantilanteisiin/mita-jos-oma-lapsi-kayttaa-kannabista/
  • Salla Kurkelan kirjoittamaa ja kuvittamaa Pikkuketun salaisuus -kirjaa voi käyttää varhaiskasvatuksen työvälineenä helpottamassa kodin alkoholinkäytön ja muiden vaikeiden aiheiden puheeksiottoa lasten kanssa. A-klinikkasäätiö
  • Verkko-oppimisympäristö Amalia, joka motivoi, innostaa ja neuvoo tulevia ja nykyisiä ammattilaisia kohtaamaan sekä tukemaan työssään lapsia ja nuoria, jotka kokevat vanhempien alkoholinkäytöstä johtuvia haittoja. A-klinikkasäätiö
  • Miten ottaa vanhempien päihteidenkäyttö puheeksi lapsen kanssa? Vinkkejä ja harjoituksia. Alko, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, A-klinikkasäätiö, Mannerheimin lastensuojeluliitto, Suomen vanhempainliitto
  • Kuinka keskustella nuoren kanssa alkoholista ja sen käytöstä? Alko
  • Koulutus Elämään Säätiön ja Alkon yhteinen Harold-peli kannustaa lapsia ja nuoria tekemään hyvinvointia ja terveyttä edistäviä valintoja arjessaan. Lisäksi peli tarjoaa tietoa energiajuomien, tupakkatuotteiden ja alkoholin haitallisista vaikutuksista. https://koulutuselamaan.fi/harold-peli/ Koulutus Elämään Säätiö ja Alko
  • Hadiya-hankkeesta apua vanhemmuuteen: Tavoitteena on ehkäistä somalin- ja arabiankielisten nuorten päihde- ja rahapelihaittoja sekä tarjota vanhemmille tukea arjen kasvatushaasteisiin.
  • Puhutaan lääkkeistä nuoren kanssa on nuorten parissa toimiville aikuisille, niin vanhemmille kuin ammattilaisillekin suunnattu puheeksiottoon kannustava materiaali. On tärkeää, että nuori osaa käyttää lääkkeitä turvallisesti sairauden sattuessa. Yhtä lailla hänen on tärkeä ymmärtää mitä on lääkkeiden väärinkäyttö ja miksi se on vaarallista. (Kieli: suomi-somalia-arabia)