Vanhemmuus

Miten ottaa puheeksi vanhempien päihteidenkäyttö?

TYÖKALUJA

  • Salla Kurkelan kirjoittamaa ja kuvittamaa Pikkuketun salaisuus -kirjaa voi käyttää varhaiskasvatuksen työvälineenä helpottamassa kodin alkoholinkäytön ja muiden vaikeiden aiheiden puheeksiottoa lasten kanssa. A-klinikkasäätiö
  • Verkko-oppimisympäristö Amalia, joka motivoi, innostaa ja neuvoo tulevia ja nykyisiä ammattilaisia kohtaamaan sekä tukemaan työssään lapsia ja nuoria, jotka kokevat vanhempien alkoholinkäytöstä johtuvia haittoja. A-klinikkasäätiö
  • Miten ottaa vanhempien päihteidenkäyttö puheeksi lapsen kanssa? Vinkkejä ja harjoituksia. Alko, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, A-klinikkasäätiö, Mannerheimin lastensuojeluliitto, Suomen vanhempainliitto
  • Kysymyksiä, joiden avulla voit valmistautua keskusteluun huoltajien kanssa sekä huolen puheeksioton peukalosäännöt. Näiden avulla voidaan ottaa hankalat asiat puheeksi kunnioittavasti ja rakentavasti. Alko, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, A-klinikkasäätiö, Mannerheimin lastensuojeluliitto, Suomen vanhempainliitto
  • Ammattilaisille kehitetty menetelmä, jonka avulla voi jäsentää työntekijän kokemaa huolen astetta lapsen, nuoren ja perheen tilanteesta, omien auttamismahdollisuuksien riittävyyttä sekä lisävoimavarojen (perheen läheiset, eri tahojen työntekijät) tarvetta.