.

On OK kieltäytyä jointista – ”Hyvät kaverit ymmärtää kyllä”

Alkoholin käyttöön ja tupakointiin yhdistetään toisinaan käsite sosiaalinen paine. Sosiaalisella paineella voidaan tarkoittaa suoraa painostusta aineen käyttöön tai henkilön omaa, sisäistä tarvetta kuulua joukkoon (ilman, että kukaan painostaa) – sekä kaikkea näiden väliltä. YAD Youth Against Drugs ry kysyi nuorilta, ovatko he kokeneet sosiaalista painetta käyttää kannabista.

YAD ry keräsi vuonna 2020 kokemuksia pienen, omissa somekanavissa jaetun kyselyn kautta. Kyselyyn vastasi tasan neljäkymmentä 13–35-vuotiasta (keski-iältään 25,6). Kysely ei ole tieteellinen tutkimus, mutta valottaa hieman sitä, miten nuoret ja nuoret aikuiset kokevat kannabiksen käytön sosiaalisena ilmiönä.

Kyselyyn vastanneista suurimmalle osalle (34/40) oli tarjottu kannabista, tyypillisimmin kotibileissä tai illanistujaisissa kavereiden kesken.

Suurin osa vastaajista (25/40) ei ollut kokenut sosiaalista painetta käyttää kannabista. 15 vastaajaa oli kokenut sosiaalista painetta, ja heistä suurin osa kuvaili tämän olevan omaa, sisäistä painetta, kuten halua kuulua porukkaan. 5 vastaajaa kuvaili kokeneensa toisten sanallista painostusta kannabiksen käyttöön, joka on ollut esimerkiksi toistuvaa kehottelua siitä huolimatta, että on jo kertaalleen kieltäytynyt.

Nuoret kokevat pääsääntöisesti kannabiksesta kieltäytymisen helpoksi, mutta se voi olla myös haastavaa – erityisesti silloin, kun haluaa lopettaa käytön

Kysyimme: Jos olet joskus kieltäytynyt kannabiksen käytöstä, niin miltä kieltäytyminen sinusta tuntui?
Valtaosa vastaajista (24/34) kertoi kieltäytymisen tuntuneen helpolta, hyvältä, normaalilta tai neutraalilta. ”Ei miltään erikoiselta”, oli tyypillisin vastaus. ”Ei sen kummemmalta kuin alkoholista kieltäytyminen” tai ”Ihan samalta kun vaikka pullasta kieltäytyminen”, kuvailivat vastaajat. ”Olen kokenut tilanteet turvallisiksi eikä sosiaalista painetta ole ollut.”

Ne vastaajat, jotka kertoivat kieltäytymisen tuntuneen hyvältä, kuvailivat asiaa näin:
”Aikuisiällä olen kieltäytynyt monet kerrat. Oon ottanut asenteen, että mua ei haittaa, jos mua katotaan hölmösti tai muuta. Ja hyvältähän se on tuntunut.”

”Kieltäytyminen vahvisti uskoa siihen, että pystyn elämään omien arvojen mukaista elämää.”

8 vastaajaa kuvaili kieltäytymisen tuntuneen nololta, vaikealta tai haastavalta ja heistä muutama oli joutunut selittelemään toisille kieltäytymistään:
”Tuntui että olisi pitänyt olla joku hyvä syy kieltäytyä.”
”Se oli haastavaa, kun piti toistaa kieltäytymisensä useamman kertaa, kun testattiin muutanko mieltäni.”

Kieltäytyminen voi tuntua erityisen vaikealta, jos on aiemmin käyttänyt ja haluaakin lopettaa:
”Kieltäytyminen tuntui siltä, kun olisi pettänyt kaverin/ystävän luottamuksen. Pahalta tuntui myös polttoporukan ulkopuolille jääminen, ja siinä oli riski joka kerta aloittaa polttaminen uudestaan aina kun joku tarjosi. Nyt vuosia myöhemmin, kieltäytyminen on helppoa ja varsinkin kun ymmärtää sen, kuinka paljon siinä on negatiivisia vaikutteita itselleen.”

”Alussa se oli vaikeaa, mutta myöhemmin helpompaa, kun moni jo tiesi, että haluan tosissaan lopettaa.”

Kannabista käytetään omasta halusta, mutta käytön taustalla voi olla myös sosiaalinen paine

Kyselyssä ei suoraan kysytty ”oletko käyttänyt kannabista”, mutta osa kertoi siitä vastauksissaan. 6 vastaajista kertoi käyttäneensä kannabista omasta halusta, ilman painetta ulkopuolelta:
”Olen joskus käyttänyt ihan omasta halusta. Oikeat kaverit ei painosta ketään mihinkään.”
”En juurikaan (ole kokenut sosiaalista painetta), pidän kannabiksesta ja yleensä olen se joka lopettaa jointin.”

8 vastauksessa kuvailtiin sosiaalisen paineen vaikuttaneen enemmän tai vähemmän omaan kannabiksen käyttöön:
”Mun kannabiskokeilut on tapahtunut teini-iässä. Halusin niin kovaa kuulua porukkaan. Myöhemmällä iällä, kun mulle on kahden tarjottu, oon polttanut, koska kaveri on sanonut, että yksin on tylsä polttaa. Oon päässy nopeemmin tilanteesta pois tai pitänyt omana velvollisuutena polttaa.”
”Mulla oli kyllä itellä aito kiinnostus ja pelko kaikkia huumeita kohtaan mutta kiinnostus voitti pelon kun tuli tilaisuus eka kertaa polttaa ja ehkä siinä kohtaa tunsin sisäistä tarvetta kokeilla, etten olis nössö. Ulkopuolista painostusta kenenkään henkilön taholta en ole ikinä kokenut.”

”Sosiaalista painetta ilmenee eniten puolituttujen ja tutustumisvaiheessa olevien kavereiden kanssa. Paine on tuntunut siltä, että on pitänyt polttamalla näyttää että mä olen samanlainen kuin te ja rento tyyppi. – – Läheisimpien ystävien kanssa samanlaista ei ole, koska tietää ettei kieltäytyminen muuta niiden käsitystä musta.”

Painetta kannabiksen käyttöön ei koeta kaveriporukassa, jossa päihteettömyys ymmärretään ja hyväksytään

”Tarjottu kyllä on, mutta on myös tehty selväksi ettei ole mikään pakko. Yleisesti ainakin omassa tuttavapiirissäni ymmärretään, että kaikki ei halua polttaa eikä se kaikille myöskään sovi, ja että se on ihan ok.”
”Kukaan ei ole painostanut ja tuntuu että omassa piirissä kaikki kuuluu joukkoon, vaikka joku polttaisikin ja joku ei.”
”Kaikki mun läheiset tietävät mielipiteeni huumausaineista eivätkä tuon vuoksi juurikaan kyseenalaista päätöksiäni”.
”Liikun porukoissa missä ei käytetä minkäänlaisia päihteitä.”

”Tosiystävät kunnioittavat kavereidensa valintoja”

Yhteenvetona kyselyn vastauksista voidaan päätellä, että nuorten kokemukset kannabiksesta ja siihen liittyvästä sosiaalisesta paineesta vaihtelevat. Suurin osa ei ole kokenut painetta, mutta osalla se on vaikuttanut päätökseen käyttää kannabista. Kannabiksesta kieltäytyminen koetaan yleisesti ottaen helpoksi, mutta päinvastaisiakin kokemuksia on, ja erityisesti lopettamispäätöksen tehneille se voi olla haastavaa. Ystävien tuki ja myönteinen suhtautuminen ovat silloin tarpeen.

Omista päihdevalinnoista riippumatta kaikki kyselyyn vastanneet suhtautuivat joko myönteisesti tai neutraalisti siihen, että joku toinen seurassa kieltäytyy kannabiksesta ja pitivät sitä jokaisen omana valintana:
“Arvostan oman kehon ja mielen kuuntelua.”
“Kunnioitan ihmisten omaa valintaa siinä käyttääkö tämä kannabista vai ei.”

“Jointti vain passataan seuraavalle. Not a big deal.

On siis todellakin OK kieltäytyä jointista! Nuorten viestit sellaiselle, joka ei halua käyttää, vaikka kaverit käyttävät, rohkaisevat pitämään oman linjan:
”Mielestäni henkilö, joka tarjotessaan päihteitä ei hyväksy eitä vastaukseksi, ei ole ystävyyden arvoinen. Olen keskustellut kannabista käyttävien ystävieni kanssa siitä, miksi he haluavat käyttää kannabista ja miksi minä en. Kunnioitamme toistemme näkemyksiä ja valintoja.”
”Saat olla oma itsesi, sinulla on oikeus olla päihteetön ja sinut kuuluu hyväksyä sellaisena. Se on jo hienoa, että itse et tuomitse toisia vaikka he eivät toimi samoin kuin sinä.”
”Sanoo ei, ja jos esim vaikee kieltäytyä ni ennalta jo sanoo et älkää tarjotko. Näin oon sanonut ite kavereille et jos oon tyyliin kaatokännissä ni älkää pistäkö mua pajauttamaan etten sammu jne.”
”Jos tämä on kavereille ongelma, kannattaa vaihtaa kavereita. Tosiystävät kunnioittavat kavereidensa valintoja.”

”Se on sun oma asias. Hyvät kaverit ymmärtää kyllä päätöksesi olla käyttämättä kannabista.”

Kirjoittaja: Saara Mansikka-Aho, järjestötiedottaja, YAD Youth Against Drugs ry


Lisätietoa, tukea ja apua