Työryhmät

Huumetyöryhmä

Huumetyöryhmän keskeiset tavoitteet ovat kehittää ja aktivoida jäsentensä yhteistoimintaa, toimia järjestöjen huumekysymysten yleisenä asiantuntijafoorumina ja tehdä huumausainepoliittista vaikuttamistoimintaa. Ryhmään ovat tervetulleita kaikki EPT-verkoston jäsenjärjestöt.
Yhteyshenkilö: kim.kannussaari(at)ehyt.fi

Koulutustyöryhmä

Koulutustyöryhmän ensisijaisena tavoitteena on tuottaa ohjelmasisältöä keväisin järjestettävään Päihdepäivät-seminaaritapahtumaan minkä lisäksi työryhmä voi olla mukana suunnittelemassa muita ehkäisevän työn koulutuksia. Koulutustyöryhmä kokoontuu noin viisi kertaa vuodessa ja ryhmään kuuluu sekä EPT-verkoston jäseniä että muita päihdealan keskeisiä toimijoita. Lue lisää: www.päihdepäivät.fi
Yhteyshenkilö: cilla.schroeder(at)ehyt.fi

Lapset, nuoret ja perheet-työryhmä

EPT-verkoston lastensuojelutyöryhmä on perustettu syksyllä 2017. Sen puheenjohtajana toimii Tuomas Kurttila, joka on Helsingin ensikoti ry:n toiminnanjohtaja. Työryhmän tavoitteena on nostaa esiin lapsen asemaa ehkäisevässä työssä ja pyrkiä ehkäisemään lapsiin kohdistuvia päihdehaittoja lisäämällä ymmärrystä päihteiden vaikutuksista lapsiin sekä ottamalla kantaa päätöksiin, jotka heikentävät lapsen turvallista arkea. Ryhmään ovat tervetulleita kaikki EPT-verkoston jäsenjärjestöt.
Yhteyshenkilö: cilla.schroeder(at)ehyt.fi

Vaalityöryhmä

Työryhmä teki mm. pohjatyön maakuntavaaliteesien ja eduskuntavaalitavoitteiden sekä kuntavaalien osalta. Työryhmään ovat tervetulleita kaikki EPT-verkoston jäsenet.
Yhteyshenkilö: muusa.kostilainen(at)ehyt.fi

Viestintätyöryhmä

Viestintätyöryhmän keskeisenä tavoitteena on erityisesti Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkoston kampanjanviestinnän suunnitteluun ja toteutukseen osallistuminen (mm. Tipaton tammikuu, Päihdepäivät, Ehkäisevän päihdetyön viikko). Työryhmä kehittää mediasuhteita ja tuottaa viestintäkoulutusta. Ryhmään ovat tervetulleita kaikki EPT-verkoston jäsenjärjestöt.
Yhteyshenkilö: muusa.kostilainen(at)ehyt.fi