työryhmät

Arvioinnin sparrausryhmä

Sparrausryhmä on perustettu keväällä 2018 ja on avoin kaikille arviointikysymyksistä kiinnostuneille. Ryhmässä keskustellaan erityisesti viestinnän ja vaikuttamistyön arvioinnista.
Yhteyshenkilö: hanna.heikkila(at)ehyt.fi sekä maaret.vakinen(at)ehyt.fi

Huumetyöryhmä

Huumetyöryhmän keskeiset tavoitteet ovat kehittää ja aktivoida jäsentensä yhteistoimintaa, toimia järjestöjen huumekysymysten yleisenä asiantuntijafoorumina ja tehdä huumausainepoliittista vaikuttamistoimintaa. Ryhmään ovat tervetulleita kaikki EPT-verkoston jäsenjärjestöt.
Yhteyshenkilö: riikka.perala(at)ehyt.fi

Koulutustyöryhmä

Koulutustyöryhmän ensisijaisena tavoitteena on tuottaa ohjelmasisältöä keväisin järjestettävään Päihdepäivät-seminaaritapahtumaan minkä lisäksi työryhmä voi olla mukana suunnittelemassa muita ehkäisevän työn koulutuksia. Koulutustyöryhmä kokoontuu noin viisi kertaa vuodessa ja ryhmään kuuluu sekä EPT-verkoston jäseniä että muita päihdealan keskeisiä toimijoita. Lue lisää: www.päihdepäivät.fi
Yhteyshenkilö: annika.eloranta(at)ehyt.fi

Lastensuojelutyöryhmä

EPT-verkoston lastensuojelutyöryhmä on perustettu syksyllä 2017. Sen puheenjohtajana toimii Pia Sundell, joka on Barnavårdsföreningen i Finland ry:n toiminnanjohtaja. Lastensuojelutyöryhmän tavoitteena on nostaa esiin lapsen asemaa ehkäisevässä työssä ja lisätä ammattilaisten osaamista lastensuojelussa. Ryhmä toteuttaa verkoston vuodelle 2018 kirjattua toiminnan painopistettä. Ryhmään ovat tervetulleita kaikki EPT-verkoston jäsenjärjestöt.
Yhteyshenkilö: annika.eloranta(at)ehyt.fi

Vaalityöryhmä

Työryhmä teki pohjatyön maakuntavaaliteesien ja eduskuntavaalitavoitteiden osalta. Syksyllä 2020 aloitetaan kuntavaalikampanjan valmistelu. Työryhmään ovat tervetulleita kaikki EPT-verkoston jäsenet.
Yhteyshenkilö: maaret.vakinen(at)ehyt.fi

Viestintätyöryhmä

Viestintätyöryhmän keskeisenä tavoitteena on erityisesti Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkoston kampanjanviestinnän suunnitteluun ja toteutukseen osallistuminen (mm. Tipaton tammikuu, Päihdepäivät, Ehkäisevän päihdetyön viikko). Työryhmä kehittää mediasuhteita ja tuottaa viestintäkoulutusta. Ryhmään ovat tervetulleita kaikki EPT-verkoston jäsenjärjestöt.
Yhteyshenkilö: maaret.vakinen(at)ehyt.fi

Yritys- ja kulttuuriyhteistyön kehittämisen työryhmä

Työryhmä on aloittanut toimintansa keväällä 2018 ja suunnittelee tällä hetkellä kampanjaa syksylle.
Yhteyshenkilö: riikka.perala(at)ehyt.fi