Tietoa ja materiaalia puheeksioton tueksi

Vinkkejä ammattilaisille / puheeksiotto nuorten aikuisten parissa

Koulutuksia ammattilaisille

  • Puheeksioton perusteet -verkkokurssin tavoitteena on alkoholin riskikäytön tunnistaminen. Se pyrkii tukemaan kaikkia alkoholin ongelmakäyttöä työssään kohtaavia ammattilaisia, erityisesti perusterveydenhuollon vastaanottotyötä tekeviä lääkäreitä ja hoitajia. Lisäksi kurssia voivat hyödyntää oppilaitokset, joiden opinnoissa tarvitaan päihdetietoa. Kurssitus toteutetaan organisaatiolähtöisesti työyhteisöissä tai opintoryhmissä. A-klinikkasäätiö
  • Varhaisen Puuttumisen malli on konkreettinen työväline, joka ohjaa keskustelua tavoitteelliseksi. Sen vaiheisiin perehdytään kahden päivän pituisella koulutuksella. Suomen Punainen Risti

Omaisille, läheisille ja itsearvioinnin tueksi