Tietoa ja materiaalia puheeksioton tueksi

  • Apukortti terveydenhuollon ja S-apukortti sosiaalialan henkilökunnalle tueksi alkoholinkäytön puheeksiotossa. Sen avulla keskustellaan asiasta terveyshaittojen kautta. A-klinikkasäätiö.
  • Alkoholineuvonnan opas on tehty helpottamaan alkoholin puheeksiottoa sosiaali- ja terveydenhuollossa. A-klinikkasäätiö.
  • Malli rahapelaamisen puheeksiottoon palvelussa, johon asiakas on hakeutunut puhumaan ensisijaisesti muista asioista. Soveltuu käytettäväksi myös sellaisten asiakkaiden kanssa, jotka eivät miellä pelaamistaan ongelmaksi. Sininauhaliitto ry.
  • Yksinkertainen malli digitaalisen pelaamisen puheeksiottoon ja tueksi keskusteluun tilanteissa, joissa asiakkaan pelaaminen aiheuttaa huolta. Sininauhaliitto ry sekä EHYT ry
  • Ohjeita (pdf) alkoholinkäytön puheeksiottoon ja muutokseen motivointiin.

Vinkkejä ammattilaisille / puheeksiotto nuorten aikuisten parissa

Koulutuksia ammattilaisille

  • Puheeksioton perusteet -verkkokurssin tavoitteena on alkoholin riskikäytön tunnistaminen. Se pyrkii tukemaan kaikkia alkoholin ongelmakäyttöä työssään kohtaavia ammattilaisia, erityisesti perusterveydenhuollon vastaanottotyötä tekeviä lääkäreitä ja hoitajia. Lisäksi kurssia voivat hyödyntää oppilaitokset, joiden opinnoissa tarvitaan päihdetietoa. Kurssitus toteutetaan organisaatiolähtöisesti työyhteisöissä tai opintoryhmissä. A-klinikkasäätiö
  • Varhaisen Puuttumisen malli on konkreettinen työväline, joka ohjaa keskustelua tavoitteelliseksi. Sen vaiheisiin perehdytään kahden päivän pituisella koulutuksella. Suomen Punainen Risti

Omaisille, läheisille ja itsearvioinnin tueksi