Materiaalipankki

EPT-verkostolla on paljon materiaalia, joka sopii sekä järjestöille että julkisille toimijoille ja yrityksille.
Verkoston materiaalien ladattavat nettiversiot löydät alta.

Materiaalin tilaus

Materiaalia on myös painatettu. Painomateriaalia voi tilata tällä lomakkeella.
Du kan beställa material på svenska här: www.lyyti.in/Materiaalin_tilaus_3450/se


Huoneentaulut ja esitteet

Huoneentaulu päihteisiin ja asunnottomuuteen liittyvistä termeistä – TERMIT HALTUUN
https://www.ept-verkosto.fi/wp-content/uploads/2023/05/Termit-haltuun.pdf
Materiaali alla auki kirjoitettuna.

Huoneentaulu päihdeongelmaan liittyvästä stigmasta
www.ept-verkosto.fi/wp-content/uploads/2020/12/Stigma_huoneentaulu_EPT-verkosto.pdf (PDF)

Huoneentaulu päihteitä käyttävän ihmisen haastattelusta, suunnattu erityisesti toimittajille
www.ept-verkosto.fi/wp-content/uploads/2020/01/Huoneentaulu_muista_nama_haastattelussa.pdf (PDF)
Materiaali alla auki kirjoitettuna.

Esite valvotuista käyttötiloista
www.ept-verkosto.fi/wp-content/uploads/2021/06/Esite-valvotuista-kayttotiloista.pdf (PDF)
Esitteessä on kerrottu perustietoa valvotuista käyttötiloista. Suomessa ei tällä hetkellä ole käytössä vastaavaia tiloja, joten kokosimme esitteeseen kokemuksia maailmalta.

Julisteet

EPT-verkoston logo

Vuosikertomukset

Kampanjamateriaalit

Ehkäisevän päihdetyön viikko 2023 materiaalit täällä

Ehkäisevän päihdetyön viikko, teemana kannabis www.ept-verkosto.fi/osallistu-ept-viikkoon/

Tipaton tammikuu www.ept-verkosto.fi/tipaton/

Kaikkien kaupunki -kampanja www.kaikkienkaupunki.fi

Tarviinko mä tän? -kampanja www.ept-verkosto.fi/tarviinkomatan/


Huoneentaulu:
Päihteitä käyttävän ihmisen haastattelu. Kohtaa ihminen, muista etiikka!

1. Kuuntele ja arvosta haastateltavaa henkilöä tasavertaisena ihmisenä.

2. Kerro selkeästi kuka olet, mitä olet tekemässä ja miksi haastattelet juuri tätä ihmistä. Tee  selväksi, että et tule maksamaan haastattelusta palkkiota. 

3. Vältä ohjaamasta haastattelua niin, että haastateltava tulee puhuneeksi sellaista, mitä katuu myöhemmin. Varmista, että haastateltavalle on selvää, että et ole sosiaalityöntekijä, psykologi, terapeutti tai viranomainen. 

4. Muista kunnioittaa haastateltavan yksityisyyttä. Haastateltavalla on oikeus olla kertomatta  haluamistaan aiheista. Haastateltavan kertomuksia ei tule käyttää niin, että hän voi joutua vaaraan julkisuuden takia.

5. Julkisuus voi vaikuttaa myös haastateltavan läheisiin, perheeseen ja lapsiin sekä päihteitä  käyttäviin kavereihin. Tilanteen mukaan tulee harkita nimen, erityisesti sukunimen, valokuvan ja muiden tunnistetietojen julkaisemista tai julkaisematta jättämistä. 

6. Valmista haastateltavaa julkisuuden mahdollisesti mukanaan tuomiin seurauksiin, joita ei voi hallita, kuten sosiaalisen median kommentit ja mahdolliset vihaviestit. Kerro haastateltavalle jo ennen haastattelua näistä mahdollisista seurauksista, ja anna haastateltavan punnita, mitä hän haluaa itsestään ja elämästään kertoa.

7. Julkisuus voi luoda kovia paineita haastatellulle: julkinen lupaus raitistumisesta ei ehkä  onnistukaan. Lisäksi julkisuus voi lisätä painetta päihteitä käyttävän henkilön omassa  yhteisössä, tai muuttaa haastatellun henkilön asemaa yhteisössään. Julkisuus voi myös  laukaista entistä rankemman päihteiden käytön. 

8. Kiinnitä huomiota jutun narratiiviin ja kontekstiin. Miten päihteitä käyttävä ihminen ja hänen tarinansa esitetään ja tuodaan julki? Korostetaanko hänen erilaisuuttaan vai samankaltaisuuttaan muihin ihmisiin nähden? Vältä juttua, joka rajaa päihteitä käyttävän ihmisen marginaaliin ja lisää mahdollista syrjintää.  

9. Mieti, miten ja kuka määrittelee, kenellä menee hyvin ja kenellä huonosti. Kuka on onnellinen ja kuka onneton? Kenellä on oikeus tehdä nämä määrittelyt? Muista, että käyttämämme kieli muokkaa käsitystä ympäröivästä maailmasta. Mieti, mitkä ovat käyttämiesi termien  merkitykset ja miten kohdella jokaista haastateltavaa kunnioittavasti.

10. Jätä juttuun tilaa toivolle. Haastateltavalle voi olla suuri merkitys sillä, että toivolle ja muutokselle parempaan jätetään mahdollisuus auki.

Lähteet: Anja Snellman, Maija Aalto, Katja Gothoni, Jeanette Björkqvist sekä Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkoston koulutus toimittajille 6.11.2019, www.ept-verkosto.fi

Termit haltuun: Huumeisiin ja asunnottomuuteen liittyvä sanasto, käytä näitä!

      VÄLTÄ NÄITÄ      KÄYTÄ NÄITÄ      PERUSTELUT
Narkomaani, narkki, narkkari, huumeidenkäyttäjä, nisti,
huumeiden käyttäjä, huume- riippuvainen, ruiskuhuumeiden käyttäjä
Huumeita käyttävä ihminen
huumeita käyttävä henkilö
Huumeita käyttänyt / kokeillut ihminen Huumeita pistämällä käyttävä ihminen
Vältettävät sanat ovat leimaavia ja ne vahvistavat huumeita käyttäviin ihmisiin kohdistuvaa stigmaa. Ihmisellä on muitakin ominaisuuksia kuin käyttämänsä aine tai käyttötapa. Yksilöistä tai ihmisistä puhuminen huomioi ihmisen päihteiden käytön takana eikä ihmistä nähdä pelkästään päihteiden käytön kautta.
Huumenuori,
päihdeäiti,
päihdeperhe
Huumeita käyttävä nuori
Ihminen, joka käyttää päihteitä raskauden ja imetyksen aikana
Perhe, jossa on päihteiden käyttöä
Ihmisellä on muitakin ominaisuuksia kuin käyttämänsä aine. Myös niissä perheissä, joissa päihteitä käytetään, tehdään myös ihan normaaleja ja arkisia asioita. Leimaavien termien merkityksen huomaa helpommin, kun liioittelee. Emme puhu sepelvaltimotauti- isistä, astmalapsista tai allergiaäideistä, joten miksi puhuisimme leimaavasti huumeita käyttävistä ihmisistä?
Piikityshuone,
piikkihuone
Valvottu käyttötila
Käyttöhuone
Kyseessä on valvotun, hygieenisen ja turvallisemman käytön tila, jossa huumeiden käyttö tapahtuu terveydenhuollon ammattihenkilöstön läsnä ollessa.
Huumepiikki,
piikkihuume,
ruiskuhuume,
värkki
Käytetty tai puhdas ruisku ja neula / pistosvälinePiikki ja piikittäminen lietsovat pelkoa ja lisäävät stigmaa. Pistäminen on neutraali termi. Esim. emme puhu kuinka joku piikittää insuliinia itseensä vaan puhumme pistämisestä.
Piikittäminen,
suonensisäinen käyttö
Pistäminen
Pistoskäyttö
Huumeiden käyttötapoja on erilaisia, esimerkiksi pistäminen, nuuskaaminen, polttaminen. Kaikki pistäminen ei ole suoneen pistämistä, sillä myös lihakseen voi pistää.
KatkoVieroitushoito
Alkoholivieroitushoito Huumevieroitushoito
Hoidossa ei katkaista mitään oikeasti, vaan vieroitetaan ihminen aineista, joihin on fyysinen riippuvuus. Hoitolinja valikoituu yksilöllisesti.
ÖveritYliannostus 
SekakäyttöYhteiskäyttö
Samanaikaiskäyttö
Yhtäaikainen käyttö
 
 
Asunnoton,
koditon,
kadulla asuva
Asunnottomuutta kokeva Asunnottomuutta kokenut ihminen Vailla asuntoa oleva ihminenAsunnottomuus ei ole ihmisen ominaisuus vaan olosuhde. Asunnottomuus ei ole osa identiteettiä. Se on elämäntilanne, josta kaikilla tulee olla mahdollisuus irrottautua.
Kaikki asunnottomat eivät yövy ulkona. Kaksi kolmasosaa vailla asuntoa olevista majoittuu tilapäisesti tuttavien tai sukulaisten luona. Kuitenkin myös tuttavien luona nukkuva henkilö saattaa joinakin tai jopa useina iltoina jäädä ilman majapaikkaa ja viettää yönsä rappukäytävässä tai kadulla.
Syrjäytynyt,
syrjäytetty
 Sen perusteella, että ihminen on vailla asuntoa ei voi tehdä tulkintoja esimerkiksi tämän päihteidenkäytöstä, mielenterveydestä tai perhetilanteesta.
Asunnottomuuteen ei aina kytkeydy muita sosiaalisia ongelmia: ihminen voi esimerkiksi käydä töissä, opiskella ja osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan, vaikka hänellä ei olekaan vakinaista asuinpaikkaa.
(Asunnottomien / päihde-) asuntola,
asukki
Asumisyksikkö
Asukas
Vuokralainen
Asunnottomien asuntoloista on luovuttu. Asunnottomien ihmisten asuminen on järjestetty asumisyksiköissä tai hajasijoitetuissa asunnoissa.
YömajaHätämajoitus
Ensisuoja
Kyseessä ei ole maja, vaan suojaa tarjoava paikka sitä tarvitseville.
Märkä puoli ja
kuiva puoli
Päihteiden vaikutuksen alla oleville ihmisille suunnattu hätämajoitus ja päihteetön hätämajoitusMärällä viitataan eritteisiin, joka on erittäin stigmatisoivaa.