Materiaalipankki

EPT-verkostolla on paljon materiaalia, joka sopii sekä järjestöille että julkisille toimijoille ja yrityksille.
Verkoston materiaalien ladattavat nettiversiot löydät alta.

Materiaalin tilaus

Materiaalia on myös painatettu. Painomateriaalia voi tilata tällä lomakkeella.
Du kan beställa material på svenska här: www.lyyti.in/Materiaalin_tilaus_3450/se


Huoneentaulut ja esitteet

Huoneentaulu päihdeongelmaan liittyvästä stigmasta
www.ept-verkosto.fi/wp-content/uploads/2020/12/Stigma_huoneentaulu_EPT-verkosto.pdf (PDF)

Huoneentaulu päihteistä ja niihin liittyvistä termeistä
www.ept-verkosto.fi/wp-content/uploads/2020/01/Huoneentaulu_termit.pdf (PDF)
Materiaali alla auki kirjoitettuna.

Huoneentaulu päihteitä käyttävän ihmisen haastattelusta, suunnattu erityisesti toimittajille
www.ept-verkosto.fi/wp-content/uploads/2020/01/Huoneentaulu_muista_nama_haastattelussa.pdf (PDF)
Materiaali alla auki kirjoitettuna.

Esite valvotuista käyttötiloista
www.ept-verkosto.fi/wp-content/uploads/2021/06/Esite-valvotuista-kayttotiloista.pdf (PDF)
Esitteessä on kerrottu perustietoa valvotuista käyttötiloista. Suomessa ei tällä hetkellä ole käytössä vastaavaia tiloja, joten kokosimme esitteeseen kokemuksia maailmalta.

Julisteet

EPT-verkoston logo

Vuosikertomukset

Kampanjamateriaalit

Ehkäisevän päihdetyön viikko, teemana kannabis www.ept-verkosto.fi/osallistu-ept-viikkoon/

Tipaton tammikuu www.ept-verkosto.fi/tipaton/

Kaikkien kaupunki -kampanja www.kaikkienkaupunki.fi

Tarviinko mä tän? -kampanja www.ept-verkosto.fi/tarviinkomatan/


Huoneentaulu:
Päihteitä käyttävän ihmisen haastattelu. Kohtaa ihminen, muista etiikka!

1. Kuuntele ja arvosta haastateltavaa henkilöä tasavertaisena ihmisenä.

2. Kerro selkeästi kuka olet, mitä olet tekemässä ja miksi haastattelet juuri tätä ihmistä. Tee  selväksi, että et tule maksamaan haastattelusta palkkiota. 

3. Vältä ohjaamasta haastattelua niin, että haastateltava tulee puhuneeksi sellaista, mitä katuu myöhemmin. Varmista, että haastateltavalle on selvää, että et ole sosiaalityöntekijä, psykologi, terapeutti tai viranomainen. 

4. Muista kunnioittaa haastateltavan yksityisyyttä. Haastateltavalla on oikeus olla kertomatta  haluamistaan aiheista. Haastateltavan kertomuksia ei tule käyttää niin, että hän voi joutua vaaraan julkisuuden takia.

5. Julkisuus voi vaikuttaa myös haastateltavan läheisiin, perheeseen ja lapsiin sekä päihteitä  käyttäviin kavereihin. Tilanteen mukaan tulee harkita nimen, erityisesti sukunimen, valokuvan ja muiden tunnistetietojen julkaisemista tai julkaisematta jättämistä. 

6. Valmista haastateltavaa julkisuuden mahdollisesti mukanaan tuomiin seurauksiin, joita ei voi hallita, kuten sosiaalisen median kommentit ja mahdolliset vihaviestit. Kerro haastateltavalle jo ennen haastattelua näistä mahdollisista seurauksista, ja anna haastateltavan punnita, mitä hän haluaa itsestään ja elämästään kertoa.

7. Julkisuus voi luoda kovia paineita haastatellulle: julkinen lupaus raitistumisesta ei ehkä  onnistukaan. Lisäksi julkisuus voi lisätä painetta päihteitä käyttävän henkilön omassa  yhteisössä, tai muuttaa haastatellun henkilön asemaa yhteisössään. Julkisuus voi myös  laukaista entistä rankemman päihteiden käytön. 

8. Kiinnitä huomiota jutun narratiiviin ja kontekstiin. Miten päihteitä käyttävä ihminen ja hänen tarinansa esitetään ja tuodaan julki? Korostetaanko hänen erilaisuuttaan vai samankaltaisuuttaan muihin ihmisiin nähden? Vältä juttua, joka rajaa päihteitä käyttävän ihmisen marginaaliin ja lisää mahdollista syrjintää.  

9. Mieti, miten ja kuka määrittelee, kenellä menee hyvin ja kenellä huonosti. Kuka on onnellinen ja kuka onneton? Kenellä on oikeus tehdä nämä määrittelyt? Muista, että käyttämämme kieli muokkaa käsitystä ympäröivästä maailmasta. Mieti, mitkä ovat käyttämiesi termien  merkitykset ja miten kohdella jokaista haastateltavaa kunnioittavasti.

10. Jätä juttuun tilaa toivolle. Haastateltavalle voi olla suuri merkitys sillä, että toivolle ja muutokselle parempaan jätetään mahdollisuus auki.

Lähteet: Anja Snellman, Maija Aalto, Katja Gothoni, Jeanette Björkqvist sekä Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkoston koulutus toimittajille 6.11.2019, www.ept-verkosto.fi

Huoneentaulu: Huumeisiin liittyvä sanasto, käytä näitä!

Termit haltuun:

VÄLTÄ NÄITÄKOKEILE NÄITÄPERUSTELUT
Narkomaani, huumeidenkäyttäjäHuumeita käyttävä ihminen, huumeita käyttävä henkilö, huumeita käyttänyt / kokeillut ihminenNarkomaani-sana on leimaava ja  se vahvistaa huumeita käyttäviin ihmisiin  kohdistuvaa  stigmaa. Yksilöistä tai ihmisistä puhuminen huomioi ihmisen päihteiden käytön takana eikä ihmistä nähdä pelkästään päihteiden käytön kautta. ”Päihteet” ovat kattavampi termi kuin ”huumeet” sillä Suomessa päihteiden (lääkkeet, alkoholi, huumeet) sekakäyttö on yleistä.
Huumeiden käyttö ja ongelmakäyttöSatunnaiskäyttö, kokeilukäyttö, riskikäyttö,  kohtuukäyttö, ajoittaiskäyttö, päihteiden haitallinen käyttö (ongelmakäyttö) Käyttötapoja on erilaisia eikä kaikki käyttö ole ongelmakäyttöä: huomioidaan eri  käyttötavat. Eri käyttäjäryhmiä koskevat faktat eivät välttämättä ole yleistettävissä  kaikkiin käyttäjäryhmiin. Se mikä on jollekin henkilölle viihdettä tai  hallittua kohtuukäyttöä, voi olla toiselle henkilölle ongelmallista  tai haitallista. Jos käytetään sanaa viihdekäyttö, on hyvä tuoda esiin, että se ei ole riskitöntä tai ongelmatonta eikä aina kohtuullistakaan. Tulisi välttää stereotypioita, eikä yleistää kaikkea huumeiden käyttöä ongelmakäytöksi. 
Huumenuori, päihdeäiti,  päihdeperhe Huumeita käyttävä nuori, raskauden ja imetyksen aikainen päihteiden käyttö, perhe, jossa on päihteiden käyttöä Ihmisellä on muitakin ominaisuuksia kuin käyttämänsä aine. Myös niissä perheissä, joissa päihteitä käytetään, tehdään myös ihan normaaleja ja arkisia asioita. Nimittely vahvistaa stigmaa. 
Piikityshuone,  piikkihuoneValvottu käyttötilaKyseessä on valvotun, hygieenisen ja turvallisemman käytön tila, jossa  huumeiden käyttö tapahtuu terveydenhuollon ammattihenkilöstön läsnä ollessa.
Huumepiikki Käytetty tai puhdas ruisku ja neula / pistosväline ”Piikki” termi lietsoo pelkoa ja voi lisätä stigmaa, vrt. insuliinin pistäminen,  pistäminen on neutraali termi, piikittäminen tuo mieleen uhkakuvan piikittäjästä.
PiikkiroskisRuiskujen keräysastia, ruiskuroskis
PiikittäminenPistäminen Piikittäminen on leimaava termi, joka voi herättää pelkoa ja inhoa.
Piikkihuume,  ruiskuhuume,  ruiskuhuumeiden  käyttäjä,  suonensisäinen käyttöHuumausaine, huume*, päihteet eli päihdyttävät aineet*, päihteitä pistämällä käyttävä ihminen, pistokäyttö.Ei ole olemassa erillisiä ”ruiskuhuumeita.” Huumeiden käyttötapoja on erilaisia,  esimerkiksi pistäminen, nuuskaaminen, polttaminen. Kaikki pistäminen ei ole suoneen pistämistä, sillä myös lihakseen voi pistää.
Päihdeasuntola, asuntola,  asukkiAsumisyksikkö. Asukki = asukas, vuokralainenAsuntoloista on luovuttu Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelman PAAVO  II -ohjelmakauden aikana (2012-2015). Asunnottomien ihmisten asuminen on järjestetty asumisyksiköissä tai hajasijoitetuissa asunnoissa.
KatkoVieroitushoito / katkaisuhoito, jos halutaan erotella, niin alkoholikatkaisuhoito / huumekatkaisuhoito
*Yleisiä päihteitä ovat alkoholi, impattavat aineet ja huumeet, sekä päihtymystarkoitukseen käytetyt lääkkeet. THL 2019. 
*Huumausaine tai huume tarkoittaa laitonta päihdettä.