Päihteet puheeksi työyhteisössä

Työkaluja puheeksiottoon työelämässä

 

TYÖKALUJA

HUUGO-ohjelman tehtävänä on auttaa työyhteisöjä ennaltaehkäisemään, tunnistamaan, kohtaamaan ja ratkaisemaan työpaikkojen päihdeongelmia. Materiaalia, koulutuksia ja apua päihdeohjelman luomiseen ja jalkauttamiseen. EHYT ry

Muistilista esimiehelle, joka valmistautuu puheeksiottokeskusteluun. Keva

MUU MATERIAALI

Alkoholihaittojen ehkäisy työpaikoilla Tietopaketti. Työterveyslaitos


Selvästi hyvää työtä – Ottaako vai eikö ottaa? Alko

Selvästi hyvää työtä – Alku aina hankala. Alko 

Selvästi hyvää työtä – Kun se kieltää kaiken. Alko

Selvästi hyvää työtä – Paluu tulevaisuuteen. Alko

Selvästi hyvää työtä – Mitä jos? Alko