Päihteet puheeksi työyhteisössä

Työkaluja puheeksiottoon työelämässä

TYÖKALUJA
HUUGO-ohjelman tehtävänä on auttaa työyhteisöjä ennaltaehkäisemään, tunnistamaan, kohtaamaan ja ratkaisemaan työpaikkojen päihdeongelmia. Materiaalia, koulutuksia ja apua päihdeohjelman luomiseen ja jalkauttamiseen. EHYT ry

MUU MATERIAALI
Päihdeohjelmaopas-malli. Työterveyslaitos