• Blogi: Päihdepäivät – ehkäisevää työtä ennen ja nyt
  Ensimmäiset Päihdepäivät järjestettiin aikana, jolloin ehkäisevä päihdetyö vakiintui yhteiskunnassa ja alan järjestöt alkoivat tekemään ehkäisevää työtä yhdessä. Päihdetyön haasteet nykypäivänä ovat erilaisia kuin aiemmin, mutta Päihdepäivät pysyy vuodesta toiseen tärkeimpänä alan koulutuspaikkana.
 • Blogi: Tulevaisuuden Päihdepäivät – Mukana maailman muutoksessa
  Tulevaisuuden Päihdepäivät tarjoaa kävijälle tietoa ja sisältöä enemmän kuin koskaan ennen. Se on tapahtuma ja alusta, jossa kohtaavat huippuosaaminen, innovatiiviset ratkaisut ja ihmisläheinen lähestymistapa.
 • Blogi: Päihdepäivät 30 vuotta: Päihdepäivät keskustelun avaajana ja näkemyksiä kokoamassa
  Päihdepäivillä ammattilaiset, päättäjät, opiskelijat ja vapaaehtoiset ovat vaihtaneet mielipiteitä ja oppineet uutta monimuotoisesta päihdetyöstä jo kolmen vuosikymmenen ajan. Mikä parasta, eri vaiheissa työelämää olevat ovat saaneet mahdollisuuden kohtaamiseen. Tämä on ollut arvokasta koko alan kehitykselle.
 • Blogi: Leikkaukset järjestöjen rahoitukseen huonontavat heikoimmin voivien asemaa entisestään
  Kehysriihessä päätetyt leikkaukset järjestöjen rahoitukseen heikentävät järjestöjen toimintaedellytyksiä radikaalisti. Kuitenkin juuri järjestöjen erityisosaaminen on kansalaisten tärkeä apu ja tuki, jota julkinen sektori ei yksin pysty tarjoamaan. Kovimmin sote-järjestöjen leikkaukset osuvat heikoimmassa asemassa oleviin ihmisiin.
 • Blogi: Päihdepäivät 30 vuotta – ihmiset tekevät tapahtuman
  Päihdepäivät ovat kuuluneet omaan vuosikalenteriini jo yli kaksikymmentä vuotta. Tänä aikana olen päässyt osallistumaan tapahtumaan monenlaisissa rooleissa. Olen ollut ideoimassa, suunnittelemassa ja rakentamassa monia ohjelmakokonaisuuksia. Samoin olen päässyt useasti puhumaan ja puheenjohtamaan monia tapahtumia. Lähes aina olen ollut myös osallistujana.
 • Blogi: Uusi vuosi ilman nikotiinia – biitti nyt riitti?
  Oletko pohtinut nikotiinituotteista luopumista? Tai onko joku läheisesi ehdottanut asiaa? — Jo se, että lopettamisajatus on käynyt mielessä vaikkei se olekaan edennyt käytännön toimiin, kertoo siitä, että asia koetaan tärkeäksi.
 • Blogi: Viisi havaintoa tipattomasta tammikuusta – kun kierrät korkin kiinni, kannattaa varautua näihin
  Voin paljastaa, että tipaton tammikuu, tuo monille tuttu uuden vuoden skarppi aloitus tai vaihtoehtoisesti itseruoskintaväline kostean pikkujoulukauden jälkeen, oli minulle valepuku. Se oli odottamani sosiaalisesti hyväksytty syy olla juomatta ja väylä siirtyä kohti täysin alkoholitonta elämää.
 • Tipattoman vaikuttajahaastattelu: Arttu Ylitalo
  Somevaikuttaja Arttu Ylitalo kertoo raittiin elämäntapansa saaneen alkunsa Tipattomasta, jota hän ei viettänyt tammikuussa.
 • Blogi: Talvimökillä ei parane elellä pellit kiinni
  Paras tulipalo on se, joka ei koskaan syty. Eikä se yleensä syty, kun on suunnitellut, kuinka mökkiasumisen riskit minimoidaan. On tärkeää, että mökillä ei olla pellit kiinni, ei tulisija eikä sen lämmittäjä. Mikä olisikaan parempaa turvallisen talvimökkeilyn treenausaikaa kuin Tipaton tammikuu.
 • Blogi: Tipaton tammikuu- uhka vai mahdollisuus?
  Kuukauden aikana on mahdollista kokea tipaton elämää kokemusten kautta. Aikamääritetyn tavoitteen sijaan voit tarkastella elämänlaadussa tapahtuvia positiivisia ja negatiivisia muutoksia.
 • Blogi: Ei olla liekeis – pienillä teoilla suuri vaikutus turvalliseen arkeen
  Vitsi, mikä bileilta kaupungilla! Valomerkin saapuessa on aika hiipiä kotia kohti. Nakkikioskin jono on jäätävä. Ei hätää, kotona pyöräytän makkaraperunat. Ranskikset kera makkaroiden ovat nopsasti valmistumassa. Odotellessa sängylle tuijottamaan Netflixiä.
 • EPT-viikon blogi: Naiset on rautaa
  Jokainen meistä tietää miehen ja naisen konkreettisista eroista, mutta kaikki eivät kuitenkaan ole tietoisia naisten pöyristyttävän huonosta asemasta sillä kentällä, jossa päihteet poraa kaapit paikoilleen. Siellä ainoa käypä valuutta on armoton voima, ja heikomman asemaan jäänyt putoaa auttamatta läpi sekä yhteiskunnan riittämättömistä tukitoimista että “omiensa” muodostamasta yhteisöstä.
 • EPT-viikon blogi: Laissa ei ole esteitä yhtäaikaisille päihde- ja mielenterveyspalveluille
  Voimassaolevan lainsäädännön mukaan hyvinvointialueen vastuulla on toteuttaa ihmisen tarvitsemat palvelut niin, että ne muodostavat yhteneväisen kokonaisuuden muun henkilön tarvitsevan hoidon kanssa. Tämä ei kuitenkaan käytännössä juurikaan toteudu.
 • EPT-viikon blogi: Vastaus kaksoisdiagnoosipotilaiden huutoon
  Vaikka kaksoisdiagnoosilla viitataan kahteen erilliseen ongelmaan, kysymys on paljon vaikeammasta kolmannesta ongelmasta, joka muodostuu, kun vaikeat mielenterveys- ja päihdeongelmat yhdistyvät ongelmien punaisessa ytimessä ja sulatusuunissa 1 + 1 = 3.
 • Blogg: Det finns inga hinder i lagen för att vårda missbruk och psykisk ohälsa samtidigt 
  Enligt lagen har patienter med dubbeldiagnos och deras närstående rätt att få vård samtidigt för både missbruk och symptom på psykisk ohälsa. I stället för att erbjuda hjälp för båda vårdas först ofta missbruksrelaterade symptomen.
 • EPT-viikon blogi: Tupakoinnin lopettaminen on mahdollista
  Tupakointi ja muiden nikotiinituotteiden käyttö kannattaa ottaa puheeksi ja tarjota tukea lopettamiseen. Myös vertainen, joka on itse onnistunut lopettamaan tupakoinnin, voi olla tärkeä apu lopettamisprosessissa.
 • EPT-viikon blogi: Kokemusasiantuntijat ja vertaistuki – korvaamattoman tärkeitä päihdetyössä
  Olen raitistunut alkoholisti. Viimeisen kerran join alkoholia syksyllä 2008. Tiedän, mikä minua auttoi raitistumisessa ja raittiin elämäntavan ylläpidossa. Tiedän myös mikä minua ei auttanut.
 • EPT-viikon blogi: Päihteet ja mielenterveys – päällekkäisten ongelmien hoidosta
  Päihdehäiriöt ja muut mielenterveyden häiriöt lisäävät toistensa esiintymisen mahdollisuutta. Kaksoisdiagnoosilla viitataan lääketieteessä monihäiriöisyyteen, jossa päihdeongelma esiintyy samaan aikaan vähintään yhden muun mielenterveysongelman kanssa.
 • EPT-viikon blogi: Maahanmuuttaneet ihmiset mielenterveys- ja päihdepalveluissa
  Maahanmuuttaneessa väestössä päihteiden käyttö on verrattain vähäisempää kuin koko väestössä yleisesti. Toisaalta maahantuloon liittyvät käännekohdat tai sen seuraukset, kuten trauma- ja syrjintäkokemukset, taloudelliset vaikeudet sekä sosiaalisen tuen puute voivat altistaa päihteiden ongelmalliselle käytölle.
 • EPT-viikon blogi: Ammattilainen, muistathan kysyä läheisen kuulumiset?
  Sadoissa perheissä käy vuosittain ilmi, että nuori käyttää huumeita. Läheisen hätä, pelko nuoren elämän tuhoutumisesta ja tulevaisuuden näköalattomuudesta laukaisevat kriisin. Läheiset voivat tuntea avuttomuutta toimia tilanteessa ja tuohon tilanteeseen tarvitaan ammattilaisia auttamaan ja kohtaamaan läheisiä hädän keskellä.
 • EPT-viikon blogi: ”Sun pitäs lopettaa toi älypuhelimen käyttö ensin..” 
  os on tarpeen puhua kannabiksesta, käy keskustelua siitä, mihin kaikkeen kannabiksen käyttö liittyy ja millainen merkitys sillä on nuorelle.  Jos kannabiksen käyttö täytyy lopettaa, tue nuorta tai etsikään yhdessä taho, josta nuori saa tukea. Älä jätä nuorta yksin lopettamisvaatimuksen kanssa. 
 • EPT-viikon blogi: Masennus ja sosiaalinen ahdistus lisäävät yläkouluikäisten nuorten päihdekiinnostusta
  Osana yläkouluikäisille suunnattua päihdekasvatuskokonaisuutta toteutettu kysely osoittaa, että kokemukset masennuksesta ja sosiaalisesta ahdistuksesta lisäävät selkeästi nuorten kiinnostusta päihdekokeiluihin.
 • EPT-viikon blogi: Huumekuolema rikkoo monen sukupolven ihmisen sydämen
  Huumekuolemat voivat rikkoa monen sukupolven ihmisen sydämen, mutta yhdessä voimme työskennellä kuolemien ehkäisemiseksi ja tarjota tukea toisillemme.
 • EPT-viikon blogi: Tunnistamaton adhd päihteiden käytön riskitekijänä
  Suomessa on varovaisen arvion mukaan noin 250 000 adhd-oireista henkilöä, joista suurin osa diagnosoimattomia. Tunnistamaton adhd voi haitata sosiaalisia suhteita, opintoja, työllistymistä sekä kasvattaa riskiä mielenterveys- ja päihdehäiriöille.
 • Blogi: Stigma ja ihmisarvo
  Mikä on inhimillisyyden hinta tai elämän arvo? Mikä oikeuttaa arvottamaan yhden elämän suhteessa toiseen? 31.8. vietämme kansainvälistä huumekuolemien ehkäisypäivää, jolloin nostamme esiin niiden ääntä, jotka jäävät muuten kuulumatta.
 • Blogi: Savuton Suomi – mahdollinen tehtävä
  Tupakkalain tavoitteena on savuton ja nikotiiniton Suomi vuonna 2030. Aikataulu on tiukka, joten tavoitetta kohti on mentävä konkreettisilla, yhdessä sovituilla toimilla ja menetelmillä. Savuton Suomi on ”mission possible”, mahdollinen tehtävä. 
 • Blogi: Huumeiden vastainen päivä 26.6.
  Maailmalla on paljon toimivia malleja huumehaittojen ja -kuolemien ehkäisyyn. Osa niistä sopii Suomen tilanteeseen ja osasta voimme oppia. Lisäksi joihinkin ongelmiin tulee etsiä uusia ratkaisuja. Ratkaisuja ja vaihtoehtoja on tarjolla, tarvitsemme vain tahtotilaa niiden toteuttamiseksi.
 • Blogi: Emme halua viinejä ruokakauppoihin, eikä niitä sinne tarvita
  Yhtälö menee todennäköisesti nimittäin näin: Viinien vähittäismyynnin tuominen ruokakauppoihin merkitsee väistämättä ja ennen pitkää myös väkevien alkoholijuomien tuloa ruokakauppoihin. Tarjonnan lisääntyminen lisää päihteiden kulutusta. Ja lopulta: kasvava kulutus lisää päihdehaittoja, joista eniten ja nopeimmin kärsivät päihderiippuvuuteen sairastuneet ja heidän läheisensä.
 • Blogi: Välitetään nuorista – ei välitetä heille alkoholia
  Alaikäiselle ei tarvitse välittää päihteitä, vaikka se tuottaisikin nuorelle pettymyksen. Nuoren päihdekokeilut voivat liittyä sosiaaliseen paineeseen, kokeilunhaluun, itsenäistymiseen tai muihin tekijöihin. Aiheesta kannattaa keskustella nuoren kanssa ja haastaa nuorta pohtimaan sitä, onko päihteiden käyttö sittenkään välttämätöntä.
 • Blogi: Maailma tarvitsee ruokaa, ei tupakkaa
  Tupakka, maissi, vehnä ja tomaatti – miten ne liittyvät tosiinsa? Yksinkertaisesti siten, että niiden kaikkien tuottaminen vaatii viljelysmaata. Maailman tupakatonta päivää 31.5. vietetään tänä vuonna teemalla ”Ruokaa, ei tupakkaa.”
 • Blogi: Vähentävätkö alkoholittomat tuotteet alkoholin kulutusta Suomessa?
  Alkoholittomat tuotteet täyttävät kauppojen hyllyjä, mutta kuka niitä ostaa? Voidaanko alkoholittomilla tuotteilla vähentää alkoholin käyttöä ja siitä aiheutuvia haittoja?
 • Blogi: Huumekuolemien ehkäisyyn on tartuttava ripeästi
  Jokainen huumekuolema on turha ja aiheuttaa valtavasti inhimillistä kärsimystä. Keinoja muuttaa tilannetta on, nyt vain tarvitaan päätöksiä.
 • Blogi: Tipaton edistää myös rintaterveyttä
  Oletko tullut ajatelleeksi, että tipattomalla tammikuulla ja rintaterveydellä on yhteys? Alkoholi voi vaikuttaa rintasyöpään sairastumiseen. Runsas alkoholinkäyttö on riskitekijä kaikenikäisille, eikä rintasyövän suhteen ole olemassa turvallista annosrajaa. Tämän vuoksi suositellaan mahdollisimman vähäistä alkoholin käyttöä.
 • Blogi: Lappeenranta oli vuonna 2022 Kaikkien kaupunki -kampanjan kohdekaupunki
  Lappeenrannassa kampanjaan liittyviä toimia tehtiin koko vuoden 2022 ajan. Julkaistiin blogikirjoituksia, järjestettiin tapahtumia ja koulutuksia, joihin osallistui mukavasti kuntalaisia.
 • Blogi: Tavallisetkin lääkkeet voivat olla vaarallisia alkoholin kanssa
  Monia lääkkeitä voi käyttää, vaikka käyttäisi samalla kohtuullisesti alkoholia. Joidenkin lääkkeiden kanssa alkoholin käyttö voi johtaa kuitenkin jopa hengenvaarallisiin reaktioihin. Joissain tapauksissa alkoholin käyttö voi hidastaa yleistä terveydentilan paranemista, vaikka suoraa yhteisvaikutusta ei olisikaan.
 • Blogi: Saammehan kaikki viihtyä täällä
  Kun kävelet kaupungilla, mihin asioihin huomiosi kiinnittyy? Kauniisiin istutuksiin, siistiin katukuvaan, roskiin ja rikkinäisiin betonilaattoihin? Koulumatkalla oleviin lapsiin, eläimiin, kaupasta tulevaan perheenäitiin vai päihteitä käyttäviin henkilöihin? Kaupunkiin mahtuu kaikenlaista kulkijaa, ja on meidän kaikkien vastuulla, että voimme käyttää samoja kaupunkitiloja turvallisesti ja hyvällä mielellä.
 • Blogi: Tulevaisuuden huumekuolemia voidaan vähentää panostamalla ehkäisevään päihdetyöhön

  Keskiviikkona 31.8. vietettiin kansainvälistä huumekuolemien ehkäisyn päivää, Overdose Awareness Day:tä. Päivän tarkoituksena on puhua huumekuolemista ilman niihin usein liittyvää stigmaa. Tilastokeskuksen tuoreimman kuolemansyytilaston mukaan vuonna 2020 huumeisiin kuoli Suomessa 258 ihmistä, kun vuonna 2010 vastaava luku oli 156.

 • Blogi: Vinkkejä kesän viettoon
  Oletko jo kesälomalla tai pian aloittamassa loman? Kesää voi viettää monilla eri tavoilla! Kesävinkkejä tarjoava 20. kerran järjestettävä Selvin päin kesään -kampanja kannustaa päihteettömään juhlintaan ja elämäntapaan. Nappaa tästä kesävinkit!
 • Blogi: Tuomitsemalla hyvinvointia?
  Olin toukokuussa Päihdepäivillä puhumassa Näkökulmia kannabiksen laillisen aseman muuttamiseen -nimisessä seminaarissa. Minua pyydetiin seminaariin tuomaan kannabista käyttävän nuoren näkökulmaa. Puheenvuoroani varten kysyin kannabista käyttäviltä nuorilta aikuisilta kokemuksia, miten kannabiksen laittomuus on vaikuttanut heidän elämäänsä. Tässä heidän vastauksiaan.
 • Blogi: Juhlitaan koulutyön päättymistä vastuullisesti
  Koulujen päättymisen ajankohta lähestyy jälleen ja nuoret siirtyvät kesäloman viettoon. Lapset ja nuoret kokoontuvat juhlimaan yhdessä kesäloman alkua. Aiempien vuosien tapaan nuorten päättäjäisten juhlinnassa on myös päihteiden käyttöä ja sen myötä riski erilaisiin onnettomuuksiin kasvaa.
 • Blogi: Maksaviikko – Älä, älä ja tee, tee

  Terveysviestintä on epäkiitollinen, mutta mielenkiintoinen harrastus. Kun kehottaa vaihtamaan lenkkimakkaran kasvikseen ja oluen veteen, voi somessa saada terveysintoilijan leiman. Enemmän peukutuksia saa niiltä, jotka jo noudattavat terveitä elintapoja. On helpompaa tukea jo olemassa olevaa kuin aiheuttaa muutosta.

 • Päihdepäivät-blogi: Mitä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten tulisi tietää ihmisoikeuksista?

  Riittävät ja saavutettavat sosiaali- ja terveyspalvelut on Suomessa turvattu perustuslailla ja kansainvälisillä ihmisoikeussopimuksilla. Jokaisella ihmisellä on oikeus tulla kohdelluksi hänen ihmisarvoaan loukkaamatta ja yksityisyyttään kunnioittaen. Lisäksi asiakkaan äidinkieli, vakaumus tai muut yksilölliset tarpeet tulee huomioida sosiaali- ja terveyspalveluissa. Näitä perustavanlaatuisia yksilön oikeuksia muun muassa terveyteen, kattavaan sosiaaliturvaan ja toimeentuloon kutsutaan taloudellisiksi ja sosiaalisiksi (TS) oikeuksiksi.

 • Päihdepäivät-blogi: Stigmaa turpaan
  Minun sosiaalisessa kuplassani terapiassa käyminen on jo niin tavanomaista, että voimme kertoa avoimesti kollegoiden läsnä ollessa, ettei keskiviikko-aamulle suunniteltu palaveri onnistu, sillä silloin on varattuna aika työterveyspsykologille. Ja kun ystävä kertoo illanistujaisissa uudesta terapiasuhteestaan, ei vastassa ole yllättyneitä reaktioita vaan tarkentavia kysymyksiä: käytkö psykodynaamisessa vai kognitiivisessa? Saitko lähetteen vai kustannatko terapian itse?
 • Päihdepäivät blogi: Sanat eivät koskaan ole vain sanoja

  Sanat eivät koskaan ole vain sanoja – eivätkä valokuvat vain valokuvia. Ne eivät ole viattomia. Ne eivät vain heijasta todellisuutta vaan rakentavat sitä tietynlaiseksi. Ne muokkaavat käsitystämme ympäröivästä maailmasta ja muista ihmisistä. Siksi sanojen ja kuvien käyttö on aina myös vallan käyttämistä ja erityisen paljon valtaa on niitä työkseen käyttävillä, kuten toimittajilla, viestijöillä ja päättäjillä.

 • Päihdepäivät-blogi: Koukussa
  Mediassa on, etenkin uutisvuoden hiljaisempina aikoina, helppo törmätä tarinoihin koukuttumisesta. Koukussa ollaan milloin kenkien osteluun, milloin suklaaseen ja milloin uuteen sovellukseen. Harvemmin, mutta lisääntyvässä määrin, löytyy artikkeleita, joissa avataan jonkin toiminnallisen riippuvuuden tunnuspiirteitä. Uudesta ICD-11 tautiluokituksesta löytyy diagnostiset kriteerit rahapeli- ja digipeliriippuvuudelle.
 • Blogi: Valvotut käyttötilat ja ehkäisevä päihdetyö
  Monet saattavat ihmetellä, että mitä tekemistä ehkäisevällä päihdetyöllä ja valvotuilla käyttötiloilla on keskenään. Monet ajattelevat, että ehkäisevällä päihdetyöllä pyritään ehkäisemään päihteiden käytön aloitusta ja valvotut käyttötilat ovat monien mielestä kaukana siitä ajatuksesta.
 • Blogi: Turvallisuuspäällikön turinoita
  Ukrainan järkyttävät tapahtumat ovat horjuttaneet meidän kaikkien turvallisuuden tunnetta. Venäjän käsittämätön hyökkäys ja siviilien säälimätön pommittaminen menee yli meidän ymmärryksemme. Järkytys ja epävarmuus on kuitenkin syytä kääntää toiminnaksi. Nyt on meidän kaikkien hyvä laittaa oma varautumisemme erilaisiin kriisi- ja häiriötilanteisiin kuntoon niin työpaikoilla kuin kotona.
 • Päihdepäivät-blogi: Pelaatko rahapelejä? – Näin yksinkertainen se kysymys on
  Matti on jo pidempään taistellut jaksamisen kanssa, hänen mielialansa vaihtelevat ja ahdistus painaa rintaa. Hän toteaa tarvitsevansa apua. Matti hakeutuu työterveyshuollon ammattilaisen puheille ja myöhemmin pääsee psykoterapiaan. Elämän eri osa-alueita tutkitaan yhdessä terapeutin kanssa ja etsitään keinoja ahdistuksen käsittelyyn. Terapia kestää vuoden. Tänä aikana rahapelaaminen ei tule kertaakaan puheeksi. Matti on pelannut nettikasinoja lähes koko aikuisuuden, velkaa on kerääntynyt, eivätkä läheiset tiedä todellista tilannetta.
 • Kaikkien kaupunki -blogi: Alkoholi ei kuulu nuorten elämään
  Ehkäisevän päihdetyön EPT-verkoston työllä pyritään ehkäisemään päihteiden käytön aloittamista ja vähentämään päihteiden käytön haittoja. Verkostossa tehdään läheistyötä ja annetaan hoitoa ja neuvontaa. Verkosto nostaa asiaa esiin Kaikkien kaupunki -kampanjalla, joka tulee näkymään Lappeenrannassa vuoden 2022 aikana muun muassa erilaisina tapahtumina ja blogikirjoituksina.
 • Blogi: Perheellä ja vanhemmilla on oikeus tukeen
  Vanhempien ja perheen oikeus saada tukea on turvattu ihmisoikeutena ja perusoikeutena. YK:n lapsen oikeuksien sopimus velvoittaa valtiota huolehtimaan siitä, että vanhemmille annetaan asianmukaista apua heidän hoitaessaan lastenkasvatustehtäväänsä. Perheen ja vanhempien tukeminen sisältyy myös useaan muuhun ihmisoikeussopimukseen.