Blogi

 • Blogi: Ei olla liekeis – pienillä teoilla suuri vaikutus turvalliseen arkeen
  Vitsi, mikä bileilta kaupungilla! Valomerkin saapuessa on aika hiipiä kotia kohti. Nakkikioskin jono on jäätävä. Ei hätää, kotona pyöräytän makkaraperunat. Ranskikset kera makkaroiden ovat nopsasti valmistumassa. Odotellessa sängylle tuijottamaan Netflixiä.
 • EPT-viikon blogi: Naiset on rautaa
  Jokainen meistä tietää miehen ja naisen konkreettisista eroista, mutta kaikki eivät kuitenkaan ole tietoisia naisten pöyristyttävän huonosta asemasta sillä kentällä, jossa päihteet poraa kaapit paikoilleen. Siellä ainoa käypä valuutta on armoton voima, ja heikomman asemaan jäänyt putoaa auttamatta läpi sekä yhteiskunnan riittämättömistä tukitoimista että “omiensa” muodostamasta yhteisöstä.
 • EPT-viikon blogi: Laissa ei ole esteitä yhtäaikaisille päihde- ja mielenterveyspalveluille
  Voimassaolevan lainsäädännön mukaan hyvinvointialueen vastuulla on toteuttaa ihmisen tarvitsemat palvelut niin, että ne muodostavat yhteneväisen kokonaisuuden muun henkilön tarvitsevan hoidon kanssa. Tämä ei kuitenkaan käytännössä juurikaan toteudu.
 • EPT-viikon blogi: Vastaus kaksoisdiagnoosipotilaiden huutoon
  Vaikka kaksoisdiagnoosilla viitataan kahteen erilliseen ongelmaan, kysymys on paljon vaikeammasta kolmannesta ongelmasta, joka muodostuu, kun vaikeat mielenterveys- ja päihdeongelmat yhdistyvät ongelmien punaisessa ytimessä ja sulatusuunissa 1 + 1 = 3.
 • Blogg: Det finns inga hinder i lagen för att vårda missbruk och psykisk ohälsa samtidigt 
  Enligt lagen har patienter med dubbeldiagnos och deras närstående rätt att få vård samtidigt för både missbruk och symptom på psykisk ohälsa. I stället för att erbjuda hjälp för båda vårdas först ofta missbruksrelaterade symptomen.
 • EPT-viikon blogi: Tupakoinnin lopettaminen on mahdollista
  Tupakointi ja muiden nikotiinituotteiden käyttö kannattaa ottaa puheeksi ja tarjota tukea lopettamiseen. Myös vertainen, joka on itse onnistunut lopettamaan tupakoinnin, voi olla tärkeä apu lopettamisprosessissa.
 • EPT-viikon blogi: Kokemusasiantuntijat ja vertaistuki – korvaamattoman tärkeitä päihdetyössä
  Olen raitistunut alkoholisti. Viimeisen kerran join alkoholia syksyllä 2008. Tiedän, mikä minua auttoi raitistumisessa ja raittiin elämäntavan ylläpidossa. Tiedän myös mikä minua ei auttanut.
 • EPT-viikon blogi: Päihteet ja mielenterveys – päällekkäisten ongelmien hoidosta
  Päihdehäiriöt ja muut mielenterveyden häiriöt lisäävät toistensa esiintymisen mahdollisuutta. Kaksoisdiagnoosilla viitataan lääketieteessä monihäiriöisyyteen, jossa päihdeongelma esiintyy samaan aikaan vähintään yhden muun mielenterveysongelman kanssa.
 • EPT-viikon blogi: Maahanmuuttaneet ihmiset mielenterveys- ja päihdepalveluissa
  Maahanmuuttaneessa väestössä päihteiden käyttö on verrattain vähäisempää kuin koko väestössä yleisesti. Toisaalta maahantuloon liittyvät käännekohdat tai sen seuraukset, kuten trauma- ja syrjintäkokemukset, taloudelliset vaikeudet sekä sosiaalisen tuen puute voivat altistaa päihteiden ongelmalliselle käytölle.
 • EPT-viikon blogi: Ammattilainen, muistathan kysyä läheisen kuulumiset?
  Sadoissa perheissä käy vuosittain ilmi, että nuori käyttää huumeita. Läheisen hätä, pelko nuoren elämän tuhoutumisesta ja tulevaisuuden näköalattomuudesta laukaisevat kriisin. Läheiset voivat tuntea avuttomuutta toimia tilanteessa ja tuohon tilanteeseen tarvitaan ammattilaisia auttamaan ja kohtaamaan läheisiä hädän keskellä.
 • EPT-viikon blogi: ”Sun pitäs lopettaa toi älypuhelimen käyttö ensin..” 
  os on tarpeen puhua kannabiksesta, käy keskustelua siitä, mihin kaikkeen kannabiksen käyttö liittyy ja millainen merkitys sillä on nuorelle.  Jos kannabiksen käyttö täytyy lopettaa, tue nuorta tai etsikään yhdessä taho, josta nuori saa tukea. Älä jätä nuorta yksin lopettamisvaatimuksen kanssa. 
 • EPT-viikon blogi: Masennus ja sosiaalinen ahdistus lisäävät yläkouluikäisten nuorten päihdekiinnostusta
  Osana yläkouluikäisille suunnattua päihdekasvatuskokonaisuutta toteutettu kysely osoittaa, että kokemukset masennuksesta ja sosiaalisesta ahdistuksesta lisäävät selkeästi nuorten kiinnostusta päihdekokeiluihin.
 • EPT-viikon blogi: Huumekuolema rikkoo monen sukupolven ihmisen sydämen
  Huumekuolemat voivat rikkoa monen sukupolven ihmisen sydämen, mutta yhdessä voimme työskennellä kuolemien ehkäisemiseksi ja tarjota tukea toisillemme.
 • EPT-viikon blogi: Tunnistamaton adhd päihteiden käytön riskitekijänä
  Suomessa on varovaisen arvion mukaan noin 250 000 adhd-oireista henkilöä, joista suurin osa diagnosoimattomia. Tunnistamaton adhd voi haitata sosiaalisia suhteita, opintoja, työllistymistä sekä kasvattaa riskiä mielenterveys- ja päihdehäiriöille.
 • Blogi: Stigma ja ihmisarvo
  Mikä on inhimillisyyden hinta tai elämän arvo? Mikä oikeuttaa arvottamaan yhden elämän suhteessa toiseen? 31.8. vietämme kansainvälistä huumekuolemien ehkäisypäivää, jolloin nostamme esiin niiden ääntä, jotka jäävät muuten kuulumatta.
 • Blogi: Savuton Suomi – mahdollinen tehtävä
  Tupakkalain tavoitteena on savuton ja nikotiiniton Suomi vuonna 2030. Aikataulu on tiukka, joten tavoitetta kohti on mentävä konkreettisilla, yhdessä sovituilla toimilla ja menetelmillä. Savuton Suomi on ”mission possible”, mahdollinen tehtävä. 
 • Blogi: Huumeiden vastainen päivä 26.6.
  Maailmalla on paljon toimivia malleja huumehaittojen ja -kuolemien ehkäisyyn. Osa niistä sopii Suomen tilanteeseen ja osasta voimme oppia. Lisäksi joihinkin ongelmiin tulee etsiä uusia ratkaisuja. Ratkaisuja ja vaihtoehtoja on tarjolla, tarvitsemme vain tahtotilaa niiden toteuttamiseksi.
 • Blogi: Emme halua viinejä ruokakauppoihin, eikä niitä sinne tarvita
  Yhtälö menee todennäköisesti nimittäin näin: Viinien vähittäismyynnin tuominen ruokakauppoihin merkitsee väistämättä ja ennen pitkää myös väkevien alkoholijuomien tuloa ruokakauppoihin. Tarjonnan lisääntyminen lisää päihteiden kulutusta. Ja lopulta: kasvava kulutus lisää päihdehaittoja, joista eniten ja nopeimmin kärsivät päihderiippuvuuteen sairastuneet ja heidän läheisensä.
 • Blogi: Välitetään nuorista – ei välitetä heille alkoholia
  Alaikäiselle ei tarvitse välittää päihteitä, vaikka se tuottaisikin nuorelle pettymyksen. Nuoren päihdekokeilut voivat liittyä sosiaaliseen paineeseen, kokeilunhaluun, itsenäistymiseen tai muihin tekijöihin. Aiheesta kannattaa keskustella nuoren kanssa ja haastaa nuorta pohtimaan sitä, onko päihteiden käyttö sittenkään välttämätöntä.
 • Blogi: Maailma tarvitsee ruokaa, ei tupakkaa
  Tupakka, maissi, vehnä ja tomaatti – miten ne liittyvät tosiinsa? Yksinkertaisesti siten, että niiden kaikkien tuottaminen vaatii viljelysmaata. Maailman tupakatonta päivää 31.5. vietetään tänä vuonna teemalla ”Ruokaa, ei tupakkaa.”
 • Blogi: Vähentävätkö alkoholittomat tuotteet alkoholin kulutusta Suomessa?
  Alkoholittomat tuotteet täyttävät kauppojen hyllyjä, mutta kuka niitä ostaa? Voidaanko alkoholittomilla tuotteilla vähentää alkoholin käyttöä ja siitä aiheutuvia haittoja?
 • Blogi: Huumekuolemien ehkäisyyn on tartuttava ripeästi
  Jokainen huumekuolema on turha ja aiheuttaa valtavasti inhimillistä kärsimystä. Keinoja muuttaa tilannetta on, nyt vain tarvitaan päätöksiä.
 • Blogi: Tipaton edistää myös rintaterveyttä
  Oletko tullut ajatelleeksi, että tipattomalla tammikuulla ja rintaterveydellä on yhteys? Alkoholi voi vaikuttaa rintasyöpään sairastumiseen. Runsas alkoholinkäyttö on riskitekijä kaikenikäisille, eikä rintasyövän suhteen ole olemassa turvallista annosrajaa. Tämän vuoksi suositellaan mahdollisimman vähäistä alkoholin käyttöä.
 • Blogi: Lappeenranta oli vuonna 2022 Kaikkien kaupunki -kampanjan kohdekaupunki
  Lappeenrannassa kampanjaan liittyviä toimia tehtiin koko vuoden 2022 ajan. Julkaistiin blogikirjoituksia, järjestettiin tapahtumia ja koulutuksia, joihin osallistui mukavasti kuntalaisia.
 • Blogi: Tavallisetkin lääkkeet voivat olla vaarallisia alkoholin kanssa
  Monia lääkkeitä voi käyttää, vaikka käyttäisi samalla kohtuullisesti alkoholia. Joidenkin lääkkeiden kanssa alkoholin käyttö voi johtaa kuitenkin jopa hengenvaarallisiin reaktioihin. Joissain tapauksissa alkoholin käyttö voi hidastaa yleistä terveydentilan paranemista, vaikka suoraa yhteisvaikutusta ei olisikaan.
 • Blogi: Saammehan kaikki viihtyä täällä
  Kun kävelet kaupungilla, mihin asioihin huomiosi kiinnittyy? Kauniisiin istutuksiin, siistiin katukuvaan, roskiin ja rikkinäisiin betonilaattoihin? Koulumatkalla oleviin lapsiin, eläimiin, kaupasta tulevaan perheenäitiin vai päihteitä käyttäviin henkilöihin? Kaupunkiin mahtuu kaikenlaista kulkijaa, ja on meidän kaikkien vastuulla, että voimme käyttää samoja kaupunkitiloja turvallisesti ja hyvällä mielellä.
 • Blogi: Tulevaisuuden huumekuolemia voidaan vähentää panostamalla ehkäisevään päihdetyöhön

  Keskiviikkona 31.8. vietettiin kansainvälistä huumekuolemien ehkäisyn päivää, Overdose Awareness Day:tä. Päivän tarkoituksena on puhua huumekuolemista ilman niihin usein liittyvää stigmaa. Tilastokeskuksen tuoreimman kuolemansyytilaston mukaan vuonna 2020 huumeisiin kuoli Suomessa 258 ihmistä, kun vuonna 2010 vastaava luku oli 156. Huumeisiin kuolleiden ikärakenteessakin on tapahtunut muutos, kun nuorten huumekuolemat ovat olleet kasvussa. Suomessa on herätty siihen, että tilanteen on muututtava. THL julkaisi keväällä seitsemän kohdan mallin, jossa on kuvailtu keinoja huumekuolemien vähentämiseksi. Mediassa huumausaineista on puhuttu yhä laajemmin, ensin niihin liittyvistä oheisilmiöistä, sitten käyttöhuoneiden perustamisesta ja lainsäädännön muuttamisesta ja parhaillaan käydään keskustelua huumeiden satunnaiskäytöstä esimerkiksi juhlimisen yhteydessä.

 • Blogi: Vinkkejä kesän viettoon
  Oletko jo kesälomalla tai pian aloittamassa loman? Kesää voi viettää monilla eri tavoilla! Kesävinkkejä tarjoava 20. kerran järjestettävä Selvin päin kesään -kampanja kannustaa päihteettömään juhlintaan ja elämäntapaan. Nappaa tästä kesävinkit!
 • Blogi: Tuomitsemalla hyvinvointia?
  Olin toukokuussa Päihdepäivillä puhumassa Näkökulmia kannabiksen laillisen aseman muuttamiseen -nimisessä seminaarissa. Minua pyydetiin seminaariin tuomaan kannabista käyttävän nuoren näkökulmaa. Puheenvuoroani varten kysyin kannabista käyttäviltä nuorilta aikuisilta kokemuksia, miten kannabiksen laittomuus on vaikuttanut heidän elämäänsä. Tässä heidän vastauksiaan.
 • Blogi: Juhlitaan koulutyön päättymistä vastuullisesti
  Koulujen päättymisen ajankohta lähestyy jälleen ja nuoret siirtyvät kesäloman viettoon. Lapset ja nuoret kokoontuvat juhlimaan yhdessä kesäloman alkua. Aiempien vuosien tapaan nuorten päättäjäisten juhlinnassa on myös päihteiden käyttöä ja sen myötä riski erilaisiin onnettomuuksiin kasvaa.
 • Blogi: Maksaviikko – Älä, älä ja tee, tee

  Terveysviestintä on epäkiitollinen, mutta mielenkiintoinen harrastus. Kun kehottaa vaihtamaan lenkkimakkaran kasvikseen ja oluen veteen, voi somessa saada terveysintoilijan leiman. Enemmän peukutuksia saa niiltä, jotka jo noudattavat terveitä elintapoja. On helpompaa tukea jo olemassa olevaa kuin aiheuttaa muutosta.

 • Päihdepäivät-blogi: Mitä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten tulisi tietää ihmisoikeuksista?

  Riittävät ja saavutettavat sosiaali- ja terveyspalvelut on Suomessa turvattu perustuslailla ja kansainvälisillä ihmisoikeussopimuksilla. Jokaisella ihmisellä on oikeus tulla kohdelluksi hänen ihmisarvoaan loukkaamatta ja yksityisyyttään kunnioittaen. Lisäksi asiakkaan äidinkieli, vakaumus tai muut yksilölliset tarpeet tulee huomioida sosiaali- ja terveyspalveluissa. Näitä perustavanlaatuisia yksilön oikeuksia muun muassa terveyteen, kattavaan sosiaaliturvaan ja toimeentuloon kutsutaan taloudellisiksi ja sosiaalisiksi (TS) oikeuksiksi.

 • Päihdepäivät-blogi: Stigmaa turpaan
  Minun sosiaalisessa kuplassani terapiassa käyminen on jo niin tavanomaista, että voimme kertoa avoimesti kollegoiden läsnä ollessa, ettei keskiviikko-aamulle suunniteltu palaveri onnistu, sillä silloin on varattuna aika työterveyspsykologille. Ja kun ystävä kertoo illanistujaisissa uudesta terapiasuhteestaan, ei vastassa ole yllättyneitä reaktioita vaan tarkentavia kysymyksiä: käytkö psykodynaamisessa vai kognitiivisessa? Saitko lähetteen vai kustannatko terapian itse?
 • Päihdepäivät blogi: Sanat eivät koskaan ole vain sanoja

  Sanat eivät koskaan ole vain sanoja – eivätkä valokuvat vain valokuvia. Ne eivät ole viattomia. Ne eivät vain heijasta todellisuutta vaan rakentavat sitä tietynlaiseksi. Ne muokkaavat käsitystämme ympäröivästä maailmasta ja muista ihmisistä. Siksi sanojen ja kuvien käyttö on aina myös vallan käyttämistä ja erityisen paljon valtaa on niitä työkseen käyttävillä, kuten toimittajilla, viestijöillä ja päättäjillä. On aina syytä harkita huolellisesti, miten sanansa asettaa, mutta erityisen tärkeää omaa vastuuta on miettiä silloin, kun kuvaamme sanoin ja kuvin haavoittuvimmassa asemassa olevia ihmisiä, esimerkiksi päihteiden ja muiden haitallisten riippuvuuksien kanssa kamppailevia.

 • Päihdepäivät-blogi: Koukussa
  Mediassa on, etenkin uutisvuoden hiljaisempina aikoina, helppo törmätä tarinoihin koukuttumisesta. Koukussa ollaan milloin kenkien osteluun, milloin suklaaseen ja milloin uuteen sovellukseen. Harvemmin, mutta lisääntyvässä määrin, löytyy artikkeleita, joissa avataan jonkin toiminnallisen riippuvuuden tunnuspiirteitä. Uudesta ICD-11 tautiluokituksesta löytyy diagnostiset kriteerit rahapeli- ja digipeliriippuvuudelle.
 • Blogi: Valvotut käyttötilat ja ehkäisevä päihdetyö
  Monet saattavat ihmetellä, että mitä tekemistä ehkäisevällä päihdetyöllä ja valvotuilla käyttötiloilla on keskenään. Monet ajattelevat, että ehkäisevällä päihdetyöllä pyritään ehkäisemään päihteiden käytön aloitusta ja valvotut käyttötilat ovat monien mielestä kaukana siitä ajatuksesta.
 • Blogi: Turvallisuuspäällikön turinoita
  Ukrainan järkyttävät tapahtumat ovat horjuttaneet meidän kaikkien turvallisuuden tunnetta. Venäjän käsittämätön hyökkäys ja siviilien säälimätön pommittaminen menee yli meidän ymmärryksemme. Järkytys ja epävarmuus on kuitenkin syytä kääntää toiminnaksi. Nyt on meidän kaikkien hyvä laittaa oma varautumisemme erilaisiin kriisi- ja häiriötilanteisiin kuntoon niin työpaikoilla kuin kotona.
 • Päihdepäivät-blogi: Pelaatko rahapelejä? – Näin yksinkertainen se kysymys on
  Matti on jo pidempään taistellut jaksamisen kanssa, hänen mielialansa vaihtelevat ja ahdistus painaa rintaa. Hän toteaa tarvitsevansa apua. Matti hakeutuu työterveyshuollon ammattilaisen puheille ja myöhemmin pääsee psykoterapiaan. Elämän eri osa-alueita tutkitaan yhdessä terapeutin kanssa ja etsitään keinoja ahdistuksen käsittelyyn. Terapia kestää vuoden. Tänä aikana rahapelaaminen ei tule kertaakaan puheeksi. Matti on pelannut nettikasinoja lähes koko aikuisuuden, velkaa on kerääntynyt, eivätkä läheiset tiedä todellista tilannetta.
 • Kaikkien kaupunki -blogi: Alkoholi ei kuulu nuorten elämään
  Ehkäisevän päihdetyön EPT-verkoston työllä pyritään ehkäisemään päihteiden käytön aloittamista ja vähentämään päihteiden käytön haittoja. Verkostossa tehdään läheistyötä ja annetaan hoitoa ja neuvontaa. Verkosto nostaa asiaa esiin Kaikkien kaupunki -kampanjalla, joka tulee näkymään Lappeenrannassa vuoden 2022 aikana muun muassa erilaisina tapahtumina ja blogikirjoituksina.
 • Blogi: Perheellä ja vanhemmilla on oikeus tukeen
  Vanhempien ja perheen oikeus saada tukea on turvattu ihmisoikeutena ja perusoikeutena. YK:n lapsen oikeuksien sopimus velvoittaa valtiota huolehtimaan siitä, että vanhemmille annetaan asianmukaista apua heidän hoitaessaan lastenkasvatustehtäväänsä. Perheen ja vanhempien tukeminen sisältyy myös useaan muuhun ihmisoikeussopimukseen.
 • Blogi: Ehkäisevän päihdetyön koordinointi hyvinvointialueilla avaa uusia mahdollisuuksia
  Suomeen tullaan perustamaan 21 hyvinvointialuetta, jotka tuottavat jatkossa terveys- ja sosiaalipalveluita kansalaisille. Moni asia muuttuu, kun aikaisemmin kunnilla olleet vastuutehtävät siirtyvät hyvinvointialueille ja julkiselle sektorille muodostuu uusi hallinnollinen taso.
 • Blogi: Ei tippa tapa?
  Darravapaa-yhteisön Katri Ylinen kertoi Tipattoman etkoilla juuri ennen kampanjan alkua, että tipaton tammikuu voi olla erityisen tärkeä kaikille, jotka miettivät millaista elämä olisi ilman alkoholia. Itse olen erinäisistä syistä ollut tipattomalla jo pidempään. Mietit ehkä miksi? Kuten sanoin, erinäisistä syistä, mutta en lähde sitä tällä kertaa sen enempää avaamaan, mutta Tipattomalla kaikilla on mahdollisuus kokeilla alkoholittomuutta, tekemättä mitään lopullista päätöstä asiasta.
 • Blogi: Joka kolmas elää päihdeongelmasta kärsivän rinnalla – Uusilla hyvinvointialueilla ei ole varaa unohtaa läheisiä
  Päihderiippuvaisten ihmisten läheisiä yhdistää lähes poikkeuksetta yksi asia: uupumus. Työni kautta läheisten haasteet ovat tulleet minulle tutuiksi. Läheisiä kuormittavat niin päihdesairauden aiheuttamat haitat kuin avun löytämisen vaikeus.
 • Blogi: Elämäntilanteet muuttuvat – muuttuvatko tavat?
  Jos joku elämässä on varmaa, se on muutos. Tärkeää muutoksessa on, miten sen ottaa vastaan ja kuinka siihen sopeutuu. Päihde- ja rahapeliriippuvuus voivat liittyä vahvasti elämäntilanteiden muutokseen.
 • Blogi: Tuhannen taalan kysymys – Miksi en juo?
  Kun lopetin dokaamisen en todellakaan ajatellut, että jes, fresh new life ja ihana elämäntapamuutos edessä! Ajattelin, että tähänkö kaikki nyt loppuu.
 • Blogi: Päihde- ja riippuvuusjärjestöjä tarvitaan hyvinvointialueiden kumppaneina
  Tammikuussa 2022 pidetään aluevaalit maailman onnellisimmassa maassa, jossa päihdeongelma koskettaa kaikkia. Aluevaltuustot aloittavat toimintansa maaliskuussa 2022, ja mm. päihdepalvelujen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta hyvinvointialueille vuoden 2023 alussa.
 • Blogi: Päihteet puheeksi varhaisessa vaiheessa -tallenne verkossa: ”Kysy enemmän kuin kerrot”
  Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkoston Lastensuojelutyöryhmä järjesti marraskuun lopussa päihteiden puheeksiottoa käsittelevän verkkokoulutuksen, joka oli suunnattu varhaiskasvatuksen ammattilaisille ja opiskelijoille sekä muille pienten lasten kanssa toimiville. Tallenne on nyt julkaistu.
 • Blogi otsikko Suomeksi: Matala-alkoholiset ja alkoholittomat juomat: kannattaako kokeilla?
  In recent years the market has been flooded with many new no and low alcohol products. Even though it is early days in our understanding of the use and perceptions of no/lo products GDS thought we better ask people why they have consumed them and what the impact has been (if any) upon their drinking
 • Blogin otsikko Suomeksi: Huumepolitiikka ja laki: eri näkemysten ja kokemusten ymmärtäminen
  Drug policy is firmly on the global political agenda. Public opinion on drug policy reform is often sought to help understand support for change, as well as key concerns that people have about liberalising drug policy. Global Drug Survey wants to know about your experiences and opinions connected to drug policy and the law. Tiivistelmä suomeksi sivuilla
 • Blogi: Kaikkien kaupunki. Siis ihan kaikkien.
  Kaupunki kuuluu kaikille. Julkinen tila kuuluu kaikille. Jokainen meistä ansaitsee tulla kohdatuksi ystävällisesti. Kaikkien kaupunki -kampanjan tavoitteena on lisätä ymmärrystä katukuvassa esiintyvien häiriöiden taustatekijöistä ja etsiä ratkaisuja.
 • Blogi: Narkkari-sana toiseuttaa, mutta ehkä juuri siksi sitä käytetään?
  Narkkari-sana on yleisesti käytetty termi kuvaamaan huumeita käyttäviä ihmisiä. Tekstissä pohditaan, miksi sanaa käytetään.
 • Blogi: Hakisitko mulle pari juomaa? – nuori saa alkoholia yleensä läheiseltä aikuiselta
  Tutkimusten mukaan alkoholia juovat alaikäiset saavat alkoholin yleisimmin läheiseltä aikuiselta. Alkoholin tarjoaminen nuorelle valvotusti ei ole toimivaa päihdekasvatusta. Sen sijaan avoin keskusteluilmapiiri ja rajojen asettaminen toimivat nuorten itsensä mukaan tehokkaammin.
 • Blogi: Aktiivista kuntalaista tukemalla ehkäisevän päihdetyön ytimeen – muutama ajatus osallistamisesta
  Ihmisten, sen kummemmin nuorten kuin ikääntyneidenkään, ei pitäisi olla vain ehkäisevän työn kohteena, vaan myös aktiivisina toimijoina. Vastuu on meillä jokaisella, sillä kukin meistä toteuttaa arjessaan suomalaista päihdekulttuuria päivittäin.
 • BLOGI: MITEN KUNNISSA VOIDAAN TUKEA KUNTOUTUJIEN OSALLISUUTTA JA SELVIYTYMISTÄ ARJESSA?
  Päihde- ja riippuvuusongelmat kuormittavat laajalti niistä kärsiviä ja heidän läheisiään, mutta myös kuntia. Kun kunnissa edistetään toimintakykyä, tuetaan samalla yksilön itsenäistä selviytymistä, osallistumismahdollisuuksia, työllistymistä ja jaksamista.
 • BLOGI: JÄRJESTÖT KUNTIEN KUMPPANINA – YHTEISTYÖN TULEE OLLA KONKREETTISTA JA TAVOITTEELLISTA
  Päihdepalveluiden saatavuudessa on suurta alueellista vaihtelua. Ratkaisujen löytämisen edellytyksenä on vahva ja tavoitteellinen yhteistyö kuntien, päättäjien, järjestöjen sekä palveluiden käyttäjien kesken.
 • BLOGI: HUUMEET LIIKENTEESSÄ − YHDESSÄ KASVAVAA ONGELMAA VASTAAN
  Huumekuljettajien osuus poliisiratsioissa ja liikenneonnettomuuksissa kasvaa vuosi vuodelta. Nyt on toimittava. Yhteistyötä tarvitaan laajalla rintamalla ja ratkaisuja voimme löytää yhdessä. Valvonnan resurssit on turvattava ja seuraamuksia on porrastettava, mutta samalla on panostettava terveydenhuoltoon. Huumeiden käyttäjille on tarjottava matalan kynnyksen palveluita, sillä huumeisiin liittyvien ongelmien torjunta yhteiskunnassa vähentää ongelmia myös liikenteessä.
 • Blogi: Korona-ajan vaikutukset rahapelaajiin ja heidän läheisiinsä
  Miten korona-aika on vaikuttanut suomalaisten rahapelaamiseen ja elämään yleensä? EHYT toteutti kevättalvella 2021 avoimen verkkokyselyn yli 15-vuotiaille suomalaisille. Suurimmalla osalla vastaajista korona-aikana ei ole tuonut suuria muutoksia elämään tai rahapelikäyttäytymiseen, mutta osalla rahapelaamiseen, mielenterveyteen ja päihteiden käyttöön liittyvät haitat ovat lisääntyneet heillä itsellään tai heidän läheisillään.
 • Blogi: Ehkäisevää päihdetyötä laaja-alaisesti myös tulevaisuudessa
  Päihdestrategia julkaistiin 9.4.2021. EPT-verkoston puheenjohtaja Ulla Siimes kirjoittaa ehkäisevän työn tulevaisuudesta ja monialaisesta yhteistyöstä.
 • BLOGI: LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI ON KUNTIEN YKKÖSTEHTÄVÄ
  Tulevaisuudessa kunnan merkittävimmät järjestämisvastuut koskevat varhaiskasvatusta ja perusopetusta sote-asioiden siirtyessä maakunnille. Kuntien on pystyttävä turvaamaan laadukkaat varhaiskasvatus- ja opetuspalvelut haastavasta tilanteesta huolimatta. Hyvin järjestetty ja resursoitu palvelu toimii usein myös ennaltaehkäisevänä toimintana.
 • BLOGI: VAUHTIA PYSÄHTYMISESTÄ!
  Mielenterveyden edistäminen tarkoittaa kaikkia niitä konkreettisia toimia, joilla vahvistetaan omia, läheisten tai työpaikan mielenterveyden voimavaroja ja toisaalta suojataan mieltä kuormitustekijöiden kielteisiltä vaikutuksilta. Mielenterveystaitoja, kuten esimerkiksi kykyä säädellä kuormitusta ja stressiä sekä tunne- ja vuorovaikutustaitoja, voi treenata samoin kuin fyysistäkin terveyttä, mutta treenaaminen vaatii pysähtymistä.
 • BLOGI: YHTEISELLÄ POLULLA EHKÄISEVÄSSÄ PÄIHDETYÖSSÄ JA MIELENTERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ
  Kunnissa ehkäisevää päihdetyötä ja mielenterveyden edistämistä toteuttavat samat toimijat – joskus jopa koordinaattori on kumpaankin tehtävään sama. Kunnista reilussa 40 prosentissa oli vuonna 2020 joko kunnallinen tai seudullinen yhdistetty mielenterveys- ja päihdesuunnitelma. Käytännössä ehkäisevän päihdetyön ja mielenterveyden edistämisen yhteiset ja erilliset polut on hyvä tiedostaa ja huomioida työssä.
 • BLOGI: SYÖPÄ ON EUROOPALLE MERKITTÄVÄ KANSANTERVEYDELLINEN HAASTE
  Uuden syövän vastaisen ohjelman tarkoituksena on tukea ja täydentää EU:n jäsenvaltioiden toteuttamia syövän vastaisia toimenpiteitä. EU-komission tavoitteena on hyödyntää uutta teknologiaa, vahvistaa eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja vähentää syöpään liittyvää eriarvoisuutta.
 • BLOGI: SOMEHÄIRIKÖINTI ON UHKA SANANVAPAUDELLE
  Polarisoitunut ja koventunut keskusteluilmapiiri hiljentää ne, joilla olisi jotain sanottavaa. Pahimmassa tapauksessa yhteiset ratkaisut ja mahdollisuudet jäävät löytymättä.
 • BLOGI: KANNABIKSEN KÄYTÖN HAITTOJEN VÄHENTÄMINEN LÄHTEE NIIDEN TUNNISTAMISESTA
  Kannabiksen kokeilu ja käyttö ovat lisääntyneet viimeisten vuosikymmenten kuluessa. Myös suhtautuminen kannabiksen käytön riskeihin on muuttunut. Yhä useampi arvioi käytön riskit vähäisiksi. Päihdepalveluissamme on vähänlaisesti tarjolla apua niille, jotka kokevat omassa kannabiksen käytössään haittavaikutuksia, mutta ei kuitenkaan niin vakavia, että tuntuisi mielekkäältä hakeutua päihdehoidon piiriin.
 • BLOGI: KOKO MAAILMA TARVITSEE KAVERITAITOJA
  Me kaikki voimme olla mukana luomassa lasten ja nuorten yhteyksiä toisiin ja vahvistaa heidän taitoja päästä ryhmään, ratkoa ristiriitoja, kannustaa toinen toisiaan ja luoda yhteisöllisyyttä.
 • BLOGI: VANKIEN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSKUNTOUTUS ON RIITTÄMÄTÖNTÄ
  Terveystutkimuksen mukaan 83 prosentilla vangeista on päihdeongelma ja myös merkittävä osa rikoksista tehdään päihteiden vaikutuksen alaisena. Monet lyhytaikaisvangit kulkevat vankilan ja siviilin väliä, ja siksi heidän ongelmiinsa ei ehditä tarttua missään.
 • BLOGI: UUSIA TOTTUMUKSIA, PÄÄTÖKSESTÄ TEKOIHIN
  Mitkä asiat tukevat uusia tottumuksia? Toimet, joissa päätöksestä mennään kohti toteuttamista: kaupassa, kaappien sisällöissä, yhdessä olemisen tavoissa. Uusia tapoja noudattamaan tarvitaan myös läheisten tuki ja mukaan lähtö.
 • BLOGI: UUSIA TOTTUMUKSIA UUDEN VUODEN ALKUUN
  Viettäisinkö Tipattoman tammikuun? Vai ehkä sokerittoman, kofeiinittoman? Vegaanihaastekin houkuttaa. Innoissani listaan erilaisia haasteita ja uuden vuoden lupauksia, joihin voisin lähteä mukaan. Tästä tulee hyvä! Reipas ja kukoistava versio minusta odottaa vuoden 2021 helmikuussa!
 • BLOGI: UUSIA TOTTUMUKSIA UUDEN VUODEN ALKUUN
  Viettäisinkö Tipattoman tammikuun? Vai ehkä sokerittoman, kofeiinittoman? Vegaanihaastekin houkuttaa. Innoissani listaan erilaisia haasteita ja uuden vuoden lupauksia, joihin voisin lähteä mukaan. Tästä tulee hyvä! Reipas ja kukoistava versio minusta odottaa vuoden 2021 helmikuussa!
 • BLOGI: UUDEN VUODEN ENSIMMÄINEN LAHJA ITSELLE
  Jotkut selkeästi hyvät asiat ovat varsin yksinkertaisia. Kun yöuni alkaa heikkenemään, paikkoja kolottamaan ja mieli mustumaan, löytyy ”neliapila”, josta voisi koittaa ottaa kiinni: ”Enemmän liikuntaa, enemmän unta, terveellinen suhde ruokaan, ei päihteitä”.
 • BLOGI: UUDEN VUODEN ENSIMMÄINEN LAHJA ITSELLE
  Jotkut selkeästi hyvät asiat ovat varsin yksinkertaisia. Kun yöuni alkaa heikkenemään, paikkoja kolottamaan ja mieli mustumaan, löytyy ”neliapila”, josta voisi koittaa ottaa kiinni: ”Enemmän liikuntaa, enemmän unta, terveellinen suhde ruokaan, ei päihteitä”.
 • BLOGG: VIT JANUARI – HITTA NYA VANOR
  Vit januari -kampanjen är känd sedan länge i folkmun som ”Tipaton Tammikuu” och har sitt ursprung redan från 1940-talet. Historien berättar att kampanjen ordandes för att visa solidaritet för soldaterna på fronten, men idag utmanar kampanjen till att stanna upp och fundera på orsaker till eget alkoholbruk och situationer där alkoholanvändning förekommer.
 • BLOGG: VIT JANUARI – HITTA NYA VANOR
  Vit januari -kampanjen är känd sedan länge i folkmun som ”Tipaton Tammikuu” och har sitt ursprung redan från 1940-talet. Historien berättar att kampanjen ordandes för att visa solidaritet för soldaterna på fronten, men idag utmanar kampanjen till att stanna upp och fundera på orsaker till eget alkoholbruk och situationer där alkoholanvändning förekommer.