Ehkäisevä päihdetyö on osa tulevaisuuden maakunnan terveyden ja hyvinvoinnin kivijalkaa

Hyvinvoivassa yhteisössä kaikilla ihmisillä on yhdenvertaiset osallistumisen mahdollisuudet. Ikä, sukupuoli, etninen tausta tai esimerkiksi päihderiippuvuuden muoto eivät ole esteitä vaikuttamiselle. Tulevaisuudesta välittävä maakunta panostaa palveluissaan perheiden tukemiseen sekä lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen. Ehkäisevä työ on inhimillisesti ja taloudellisesti järkevää. Ilman tekijöitä ja tavoitteita työ ei kuitenkaan onnistu. 

Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkoston maakuntavaaliteesit:

1.       Fiksu maakunta panostaa vuoropuheluun.

2.       Vahva maakunta kutsuu järjestöt strategisiksi kumppaneiksi. 

3.       Ennakoiva maakunta resursoi ongelmien varhaiseen tunnistamiseen. 

4.       Vastuullinen maakunta varmistaa ehkäisevän päihdetyön edellytykset.