Fiksu maakunta

Fiksu maakunta panostaa vuoropuheluun

fiksu maakunta nosto

Maakuntaan on perustettava pysyvä kansalaisfoorumi, jossa maakunnan asukkaat voivat osallistua palveluiden kehittämiseen.

Maakunnan on panostettava tasavertaisesti kaikkien väestöryhmien digitaalisen osallisuuden kehittämiseen.

Miten on?

  • Onko maakunnassa osallisuusohjelma osana maakuntastrategiaa?
  • Hyödynnetäänkö maakunnan palveluiden kehittämisessä palvelumuotoilua?
  • Tarvittaisiinko teille osallisuuskoordinaattori?
  • Onko maakunnassa kehitetty oma vuoropuhelun toimintamalli, joka tekee siitä erityisen? Miten sitä voisi hyödyntää laajemmin? Miten se toimisi markkinoinnissa?
  • Onko naapurimaakunnassa kehitetty jokin yhteistyön tekemisen innovaatio, jota voisi hyödyntää teidän maakunnassanne? Miten se lisäisi maakunnan palveluiden laatua tai alueen houkuttelevuutta asuinpaikkana?
  • Tiedätkö oman alueesi osallisuusindikaattorit?

Mitä ei pidetä mahdollisena, sitä ei tavoitella

Mahdollisuus vuoropuheluun oman alueen päättäjien kanssa on olennainen osa asukkaan yhteiskunnallista osallistumista. Vuoropuhelu vahvistaa tunnetta yhteisöön kuulumisesta.

Hyvinvoinnista huolehtiminen ei onnistu ilman toimeentuloa, toiveikkuutta ja mahdollisuuksia. Osallisuus on mahdollisuutta vaikuttaa omaan elämään ja yhteisöön liittyviin asioihin. Osallisuutta edistämällä estetään yhteiskunnasta syrjäytymistä ja vähennetään eriarvoisuutta.

Suomalaisista aikuisista vain 26 prosenttia osallistuu aktiivisesti jonkin kerhon, järjestön, yhdistyksen, harrastusryhmän tai hengellisen yhteisön toimintaan (THL).

Maakunnan tulee jatkossa varmistaa, että asukkaat ja yhteisöt saavat riittävästi tukea ja ohjausta oma-aloitteisten ideoiden ja uudistusten suunnitteluun ja valmisteluun. Verkkovaikuttaminen on nykypäivää erityisesti nuorempien ikäluokkien kohdalla. Maakunnan tulee huolehtia siitä, että kaikilla väestö- ja – ikäryhmillä on yhtäläinen mahdollisuus osallistua. Heikoimmassa asemassa olevien ja lasten osallisuuden mahdollisuudet on turvattava.

Keskustelu- ja kuulemistilaisuudet ja digitaaliset alustat ovat jokaisen tulevaisuuden maakunnan perustoimintaa. Eri yhteyksissä tapahtuvan kuulemisen lisäksi maakunta tarvitsee kuitenkin myös pysyvän foorumin, jossa asukkaat voivat aidosti vaikuttaa maakunnan palveluihin. Pysyvyys synnyttää luottamusta ja verkostoja.

Fiksu maakunta kutsuu asukkaat mukaan myös maakunnan talouden suunnitteluun. Tässä on vain voitettavaa.

Lue lisää