Vastuullinen maakunta varmistaa ehkäisevän päihdetyön edellytykset

vastuullinen maakunta_nosto

Jokaiseen maakuntaan on nimettävä ehkäisevän päihdetyön koordinaattori, jonka vastuulle kuuluvat lain mukaiset ehkäisevän päihdetyön tehtävät.

Maakunnan on varmistettava toimivat ehkäisevän päihdetyön toteuttamisen rakenteet sekä yhdyspintapalvelut yhteistyössä kuntien ja muiden toimijoiden kanssa.

Maakunnan on kuvattava päihdeolot sekä ehkäisevän päihdetyön rakenne ja toimet hyvinvointikertomuksessaan. Hyvinvointikertomus on tuotettava yhdessä kuntien ja järjestöjen kanssa.

Miten on?

  • Onko maakunnassa varmistettu, että ehkäisevä työ on edelleenkin maakunnan elinvoimaisuuden ylläpitäjä ja kulukurin avain?
  • Onko maakuntaan tulossa erilaisia hyte-alan koordinaattoreita?
  • Miten maakunnan hyvinvointikertomuksen tulokset näkyvät kehittämistyössä?

Miten se toimisi ilman rakennetta?

Ehkäisevällä päihdetyöllä ehkäistään ja vähennetään alkoholin riskikäyttöä, nikotiinituotteiden ja huumausaineiden käyttöä sekä haitallista rahapelaamista ja niistä aiheutuvia haittoja. Työ kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja.

Ehkäisevän päihdetyön järjestämistä koskevan lain (523/2015) mukaan sosiaali- ja terveysministeriö johtaa ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ohjaa ja kehittää ehkäisevää päihdetyötä kansallisesti. Maakunta tulee huolehtimaan ehkäisevän päihdetyön alueellisesta ohjauksesta ja tuesta kunnille sekä lisäksi ehkäisevästä päihdetyöstä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa. Maakunta ei pärjää ilman omaa ehkäisevän työn koordinaattoria/koordinaattoreita.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen edellyttää maakunnan ja kunnan yhteistyötä yhdyspintapalveluiden järjestämisessä. Asiakkaan saamia palveluita tulee yhteensovittaa järjestöjen ja muiden kolmannen sektorin sekä esimerkiksi työ- ja elinkeino- tai opetusviranomaisten antamien palvelujen kanssa.

Yhdyspintapalveluiden, eli yhteisellä vastuulla toteutettavien palveluiden järjestämiseksi maakunnan tulee sopia yhteistyöstä ja työnjaosta muun muassa palveluiden (esim. ohjaamotoiminta, perhekeskus) ja osallisuus- ja vapaaehtoistyön koordinaation (esim. tukihenkilötoiminta, etsivä työ, vertaisryhmät) edistämisessä.

Hyvinvointikertomus on osa maakunnan strategista johtamista. Sen tulee sisältää kattavat tiedot alueen päihdetilanteesta ja tehdystä ehkäisevästä työstä. Hyvinvointikertomuksella voidaan seurata yhteistyössä tehtyjen toimien kokonaisuutta ja vaikutusta alueen hyvinvoinnin kehittymiseen.

Lue lisää