Vahva maakunta

Vahva maakunta kutsuu järjestöt strategisiksi kumppaneiksi

Maakunnan palvelustrategiaan on kirjattava selkeät tavoitteet järjestöjen kanssa tehtävälle yhteistyölle, ja järjestöjen palvelut osana maakunnan palveluvalikoimaa.

Maakunnan palvelustrategiaan on kirjattava selkeät tavoitteet järjestöjen kanssa tehtävälle yhteistyölle, ja järjestöjen palvelut osana maakunnan palveluvalikoimaa.

Palvelustrategiaan ja palvelulupaukseen on määriteltävä päihde- ja mielenterveysjärjestöjen rooli terveyden edistämisen kokonaisuudessa.

Maakuntaan on perustettava päihde- ja mielenterveystyön neuvosto.

Miten on?

  • Kannattaisiko maakuntaan perustaa järjestöneuvottelukunta? LapissaPohjois-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla sellainen jo on.
  • Kannustaako maakuntanne järjestöjä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyöhön toimimalla kumppanina ja yhteiskehittäjänä?
  • Tarjoaako maakunta rahoitusta järjestöjen yleisavustukseen, kohdeavustukseen tai avustuksia tutkimus, kehitys- ja innovaatiotoimintaan?
  • Otatteko järjestöt mukaan maakunta-aloitteiden käsittelyyn?

Järjestöt ovat hyviä paikkaajia, mutta vielä parempia yhteistyökumppaneita

Tulevaisuuden maakunta ottaa järjestöt mukaan päätöksentekoa edeltäviin palvelujen kehittämis- ja järjestämiskeskusteluihin. Järjestöillä on tietoa erityisesti paljon palveluita tarvitsevien asukkaiden tarpeista ja haasteista. Maakunta ei voi jättää tätä tietoa hyödyntämättä.

Palvelustrategiassa tulee linjata järjestöjen kanssa tehtävän yhteistyön tavoitteet. Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen kanssa tehtävän yhteistyön tavoitteet voidaan kirjata esimerkiksi näin: 

Maakunta integroi päihde- ja mielenterveysjärjestöjen palvelut terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen kokonaisuuteen, haittojen ehkäisyyn ja vähentämiseen sekä hoitoon monipuolisesti ja asukkaiden tarpeen mukaisella tavalla.

Palvelulupauksessa tulee esittää, miten järjestöjen tuottamat palvelut ja muu toiminta integroidaan palvelukokonaisuuksiin. Oleellista on, että riippuvuusongelmien ehkäisy ja tuki- ja hoitopalvelut ovat kattavasti esillä. Palvelulupauksen toteuttamisessa henkilöstön ammatillinen osaaminen on perusedellytys ja sen kehittymisestä on huolehdittava tavoitteellisesti.

Yksi kumppanuuden toteuttamisen muoto on mielenterveys- ja päihdeneuvosto. Neuvosto edistää mielenterveys- ja päihdekuntoutujien ja heidän omaistensa sekä heitä edustavien järjestöjen osallistumista ehkäisevään työhön ja sen kehittämiseen. Neuvoston avulla varmistetaan julkisen ja kolmannen sektorin yhteistyön koordinointi ja viestintä ja palvelulupauksen toteutuminen.

Lakisääteisten valtuustojen ja neuvostojen puitteissa tapahtuvan yhteistyön lisäksi järjestöt tulee kutsua yhteistyöhön niitä tai niiden kohderyhmää koskevissa asioissa. Avoimuus on voimavara ja innovaatioiden edellytys.

Lue lisää