Artikkeli: Lääkehaitoista keskusteltiin monipuolisesti SuomiAreenassa

Mitä enemmän lääkkeitä käytetään, sitä tärkeämpää on varmistua, että lääkkeiden käyttö on tarkoituksenmukaista ja turvallista.
Kyse on niin asiakas- ja potilasturvallisuudesta kuin kansanterveydestäkin.
Jopa neljännes ikääntyneiden erikoissairaanhoidon päivystyskäynneistä johtuu lääkehaitoista.
Vähentämällä tarpeetonta lääkkeiden käyttöä ja käyttämällä lääkkeitä oikein vähennetään terveydenhuollon kuormitusta ja kustannuksia. SuomiAreenassa keskusteltiin teemasta keskiviikkona 13.7. monipuolisesti.

Artikkeli: Ehkäisevän päihdetyön viikon teema on valittu

Vuoden 2022 Ehkäisevän päihdetyön viikon suunnittelu on alkanut yhteistyössä mainostoimisto Parceron kanssa, joka suunnittelee EPT-viikolle uuden visuaalisen ilmeen. EPT-viikon teemana on tänä vuonna lääkkeiden väärinkäyttö. Viikon kohderyhmänä ovat ensisijaisesti ehkäisevän työn parissa työskentelevät ammattilaiset, esimerkiksi kuntien ja kaupunkien työntekijät, järjestöt ja aluehallintovirastot.

Artikkeli: Kannabis ja puheeksiotto

Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkosto järjesti 8. marraskuuta 2021 ammattilaisille suunnatun koulutuksen, jonka aiheena oli kannabiksen käyttö ja puheeksiotto nuorten aikuisten parissa. Koulutuksen tallenne on katsottavissa 2 viikon ajan (23.11.2021 saakka).

Tiedote: Mikä kannabiksessa viehättää? Mikä huolettaa? Nuoret aikuiset vastaavat

EHYT ry kysyi kahdeksalta nuorelta aikuiselta, millaisia huolia heillä on omaan tai kaverin kannabiksen käyttöön liittyen. Miksi he käyttävät kannabista ja millaista elämä olisi ilman sitä? Kysely liittyy 8. marraskuuta alkavaan Ehkäisevän päihdetyön viikkoon, jonka teemana on kannabis. Teemaviikolla kannustetaan sekä nuoria aikuisia että heidän parissaan työskenteleviä ammattilaisia ottamaan kannabis rohkeasti puheeksi.

BLOGI: KANNABIKSEN KÄYTÖN HAITTOJEN VÄHENTÄMINEN LÄHTEE NIIDEN TUNNISTAMISESTA

Kannabiksen kokeilu ja käyttö ovat lisääntyneet viimeisten vuosikymmenten kuluessa. Myös suhtautuminen kannabiksen käytön riskeihin on muuttunut. Yhä useampi arvioi käytön riskit vähäisiksi. Päihdepalveluissamme on vähänlaisesti tarjolla apua niille, jotka kokevat omassa kannabiksen käytössään haittavaikutuksia, mutta ei kuitenkaan niin vakavia, että tuntuisi mielekkäältä hakeutua päihdehoidon piiriin.