BLOGI: KANNABIKSEN KÄYTÖN HAITTOJEN VÄHENTÄMINEN LÄHTEE NIIDEN TUNNISTAMISESTA

Kannabiksen kokeilu ja käyttö ovat lisääntyneet viimeisten vuosikymmenten kuluessa. Arvioidaan, että 2000-luvulla syntyneistä lähes puolet tulee kokeilemaan kannabista elämänsä aikana. Myös suhtautuminen kannabiksen käytön riskeihin on muuttunut. Yhä useampi arvioi käytön riskit vähäisiksi.

Lisääntynyt käyttö tarkoittaa, että yhä useammalle tulee kannabiksen käytöstä myös haittoja. Osa jatkaa kokeiluista pidemmälle, pieni osa aina addiktioon asti. Suurimmalla osalla haitat ovat kuitenkin addiktiota vähäisemmät. Päihdepalveluissamme on vähänlaisesti tarjolla apua niille, jotka kokevat omassa kannabiksen käytössään haittavaikutuksia, mutta ei kuitenkaan niin vakavia, että tuntuisi mielekkäältä hakeutua päihdehoidon piiriin. Moni heistä ei myöskään koe tarvetta lopettaa käyttöä kokonaan tai ainakaan lähitulevaisuudessa. He kenties ajattelevat olevansa kannabiksen satunnais- tai kohtuukäyttäjiä.

Kohtuukäyttökään ei ole tyystin haitatonta. Haittavaikutusten vähentäminen voi vaikuttaa elämänlaatuun, estää isompien ongelmien syntymistä ja joissain tapauksissa myös motivoida lopettamaan kokonaan. Siksi on oleellista keskustella kannabista käyttävien ihmisten kanssa myös käyttöön liittyvien riskien hallitsemisesta ja haittojen vähentämisestä.

Tässä seitsemän konkreettista tekoa kannabiksen käyttöön liittyvien riskien vähentämiseen.

  1. Tunnista ja tunnusta haitat omalla kohdallasi. Haitoilla tarkoitetaan yksilön kohdalla toteutuneita riskejä. Ne ovat aina henkilökohtaisia ja ihmiset kokevat ne eri tavoin. Pohdi, miten voit vaikuttaa haittoihin.
  2. Aloitusikä. Myöhempi on parempi. Jätä kannabiskokeilut ainakin aikuisikään, koska etenkin nuorena aloitettu, säännöllinen ja jatkuva käyttö vaikuttaa aivojen kehitykseen.
  3. Lajikkeella on väliä. Miedomman THC-pitoisuuden sisältävä kannabis ei ole niin päihdyttävää kuin korkean pitoisuuden sisältämä. Kiinnitä huomiota myös THC:n ja CBD:n suhteeseen. THC:n vaikutus on päihdyttävä ja CBD:n enemmän rauhoittava.
  4. Älä aja. Kannabiksen vaikutuksen kesto on yksilöllistä ja riippuu käytetyn kannabiksen voimakkuudesta ja käyttötavastakin. Älä nouse rattiin ainakaan kuuteen tuntiin kannabiksen käyttämisestä.
  5. Perhetekijät. Jos perheessäsi on mielenterveys- tai päihdeongelmia niin tiedosta, että ne lisäävät kannabiksen käytöstä aiheutuvien haittavaikutusten mahdollisuutta kohdallasi.
  6. Käyttötavat. Vältä kannabiksen polttamista. Vaporisoimalla välttää monia polttamiseen liittyviä haittoja. Syömällä ja juomalla kannabiksen vaikutukset alkavat viiveellä, joten malta odottaa ennen kuin annostelet lisää.
  7. Vältä synteettisiä kannabistuotteita. Synteettiset kannabistuotteet ovat yleensä vahvempia kuin kasvatettu kannabis ja niiden käyttöön liittyy huomattavasti enemmän riskejä.

Viime kädessä kannabista käyttävä ihminen kantaa ja kokee itse mahdollisten haittojen seuraukset. Inhimillisestä näkökulmasta ajatellen on tärkeää, että kannabista käyttävien ihmisten on mahdollista saada monipuolista apua kannabiksen käyttöön liittyviin ongelmiin. Tämä voi olla riskeistä tiedottamista, oman tilanteen kartoittamista ja seuraamista. Kartoitukseen ja seurantaan on olemassa erilaisia oma-apuvälineitä, esimerkkejä kannabiksen käyttöpäiväkirja, fiilispäiväkirja tai työkalut, jotka auttavat pohtimaan kannabiksen käytön hyviä ja huonoja puolia omalla kohdalla.

Kevään 2021 Päihdepäivien seminaarissa ”Nuorille suunnattu kannabistyö – haittoja vähentäviä työkaluja ja keinoja nuorten kohtaamiseen” tuodaan esiin välineitä nuorten kanssa käytäviin kannabiskeskusteluihin ja myös haittojen vähentämiseen. Lue lisää: https://www.ept-verkosto.fi/paihdepaivat/#ohjelma

Janne Paananen
toiminnanjohtaja
YAD Youth Against Drugs ry

Lisätietoja:

Julkaistu 16.2.2021