Blogi: Päihteet puheeksi varhaisessa vaiheessa -tallenne verkossa: ”Kysy enemmän kuin kerrot”

Ehkäisevän päihdetyön EPT-järjestöverkoston Lastensuojelutyöryhmä järjesti marraskuun lopussa päihteiden puheeksiottoa käsittelevän verkkokoulutuksen, joka oli suunnattu varhaiskasvatuksen ammattilaisille ja opiskelijoille sekä muille pienten lasten kanssa toimiville.

Taustalla oli mm. Etelä-Savon alueen varhaiskasvattajille tehty kysely, jonka mukaan yli puolet vastaajista koki päihteiden puheeksioton vanhempien kanssa vaikeaksi sekä omat valmiutensa päihteidenkäytön kohtaamiseen puutteelliseksi. Koulutuksen tallenne on seurattavissa 17.12.2021 asti. Pyydämme koulutuksen seuranneilta myös palautetta.

Pitkän linjan päihdekasvattaja ja entinen päiväkodin johtaja Anne Ahlefelt tiivisti omassa puheenvuorossaan yhden keskeisistä neuvoistaan otsikossa lainattuun lauseeseen: ”Kysy enemmän kuin kerrot.” Tällä lähestymistavalla päihteistä keskustelu käy usein luontevimmin. Myöskin pelottelua tai tuomisemista on syytä välttää. Ahlefeltin käytännönläheisessä puheenvuorossa tulivat esiin tärkeinä näkökulmina myös oman päihdesuhtautumisen pohdinta sekä päihdeongelmista kärsivien työtoverien tukeminen.

”Aina ei tarvitse tunnistaa”

A-klinikkasäätiön kehittämiskoordinaattori Laura Barck esitteli Lasinen Lapsuus -toiminnan ja Lohjan kaupungin yhteistyössä laatimaa Päihteet perheessä -toimintamallia. Barckin mukaan valtava osa päihdeongelmista jää tunnistamatta, ja tunnistettaessa tilanne on monesti jo sangen vakava. Niinpä hän korosti, ettei kaikkea tarvitsekaan tunnistaa.

Tunnistamispyrkimyksen sijaan olisi tärkeintä totutella puhumaan päihteistä systemaattisesti kaikkien perheiden kanssa. Tällainen yhdenvertainen kohtaaminen olisi myös yksi keino hälventää päihteisiin liittyvää stigmaa ja vaikenemisen kulttuuria.

”Mitä teille kuuluu?”

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n aluekoordinaattori Miia Hietaniemi puhui ikätasoisesta päihdekasvatuksesta sekä arvostavasta kohtaamisesta. Hän korosti lasten turva- ja tunnetaitojen vahvistamisen tärkeyttä sekä esitteli satujen, tarinoiden ja muiden luovien menetelmien mahdollisuuksia lasten kanssa käytävissä keskusteluissa.

Vanhempien kohtaamisen on syytä olla arvostavaa. Jos huoli päihdeongelmasta herää, perheeltä voi kysyä yksinkertaisesti esim.: ”Mitä teille kuuluu?”. Kysymällä mahdollisimman neutraalisti, osa aikuisista saattaa myös oma-aloitteisesti ottaa puheeksi päihteet. Jos kysyminen tuntuu hankalalta, sitä voi myös harjoitella esim. työtoverien kanssa.

”Päihteet ja pelaaminen koskettavat kaikkia”

Kaikki koulutuksen puhujat muistuttivat, että päihteet liittyvät tavalla tai toisella meistä jokaisen elämään. Vaikka niitä ei käytettäisikään juuri omassa perhepiirissä, ne näkyvät monin tavoin elinympäristössämme, minkä vuoksi niistä olisi tärkeää osata puhua nykyistä avoimemmin ja luontevammin.

Sovatek-säätiön Jarkko Järvelin muistutti koulutuksen alussa pitämässään EPT-verkoston Lastensuojelutyöryhmän tervehdyksessä, että päihteiden lisäksi on syytä pitää mielesstä myös peli-, netti- ja muut toiminnalliset riippuvuudet. Hän myös kutsui kaikkia lasten ja nuorten asioista kiinnostuneita EPT-verkoston jäsenjärjestöjen edustajia mukaan työryhmään. Tervetulleita ovat lisäksi ideat työryhmän toimintaan.

Lisätietoja: Miina Kajos, suunnittelija, EPT-verkoston Lastensuojelutyöryhmä (miina.kajos@ehyt.fi ; p. 0444931438)