EPT-viikon blogi: Naiset on rautaa

Jokainen meistä tietää miehen ja naisen konkreettisista eroista, mutta kaikki eivät kuitenkaan ole tietoisia
naisten pöyristyttävän huonosta asemasta sillä kentällä, jossa päihteet poraa kaapit
paikoilleen. Siellä ainoa käypä valuutta on armoton voima, ja heikomman asemaan jäänyt
putoaa auttamatta läpi sekä yhteiskunnan riittämättömistä tukitoimista että “omiensa”
muodostamasta yhteisöstä.

EPT-viikon blogi: Maahanmuuttaneet ihmiset mielenterveys- ja päihdepalveluissa

Maahanmuuttaneessa väestössä päihteiden käyttö on verrattain vähäisempää kuin koko väestössä yleisesti. Toisaalta maahantuloon liittyvät käännekohdat tai sen seuraukset, kuten trauma- ja syrjintäkokemukset, taloudelliset vaikeudet sekä sosiaalisen tuen puute voivat altistaa päihteiden ongelmalliselle käytölle.

EPT-viikon blogi: Ammattilainen, muistathan kysyä läheisen kuulumiset?

Sadoissa perheissä käy vuosittain ilmi, että nuori käyttää huumeita. Läheisen hätä, pelko
nuoren elämän tuhoutumisesta ja tulevaisuuden näköalattomuudesta laukaisevat kriisin.
Läheiset voivat tuntea avuttomuutta toimia tilanteessa ja tuohon tilanteeseen tarvitaan
ammattilaisia auttamaan ja kohtaamaan läheisiä hädän keskellä.