Tiedote: Mikä kannabiksessa viehättää? Mikä huolettaa? Nuoret aikuiset vastaavat

EHYT ry kysyi kahdeksalta nuorelta aikuiselta, millaisia huolia heillä on omaan tai kaverin kannabiksen käyttöön liittyen. Miksi he käyttävät kannabista ja millaista elämä olisi ilman sitä? Kysely liittyy 8. marraskuuta alkavaan Ehkäisevän päihdetyön viikkoon, jonka teemana on kannabis. Teemaviikolla kannustetaan sekä nuoria aikuisia että heidän parissaan työskenteleviä ammattilaisia ottamaan kannabis rohkeasti puheeksi.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen päihdetutkimuksen mukaan noin 800 000 suomalaista on kokeillut kannabista. Yleisintä kannabiksen käyttö on 25–34-vuotiailla. Viime vuosina kannabiksen käytöstä on tullut suosittua erityisesti ikäryhmän miesten keskuudessa, joista lähes puolet ilmoitti vuonna 2018 kokeilleensa kannabista ainakin kerran elämässään.

Myös asenteet käyttöä kohtaan ovat muuttuneet sallivammiksi.

EHYT ry kysyi joukolta nuoria aikuisia, mikä kannabiksen käytössä viehättää. Vastauksissa esiin nousi rentouttava vaikutus ja käyttöön liittyvä luovuuden kokemus. Kannabista pidettiin terveellisempänä vaihtoehtona alkoholille.

Kannabiksen käyttö herätti myös huolia. Varsinkin mielenterveyden ongelmat ja pelko psykoosista sekä mahdollinen rikosrekisterimerkintä nousivat esiin vastauksissa.

”Poltin nuorena, silloin huoletti vaikutus omaan mielenterveyteen ja ahdistuneisuuteen.”

”Lähinnä on huolettanut rahan käyttö ja käytöstä johtuva aikaansaamattomuus. Kannabiksen passivoiva efekti ja toleranssin nousu.”

Syyt kannabiksen käyttöön herättivät ajatuksia.

”Onhan se jännä, että ihan nuoretkin on niin jotenkin loppu, että sitten vaikka käännytään kannabikseen et voitais rentoutuu.”

Kommentteja pyydettiin myös kaverin kannabiksen käyttöön liittyvistä huolista.

”Kaverin passivoituminen ja se ettei hän itse näe käytön lisääntyvän ja rahojen hupenevan. Koko elämän pyhittäminen kannabikselle.”

”Vaikka sanotaan, että kannabis ei koukuta, on sen aiheuttama rentous ja ”kelat” sellaisia, mitä kaverit tuntuvat hakevan yhä uudelleen ja uudelleen.”

Kysely toteutettiin anonyymisti. Tutustu myös aiheesta tehtyyn videoon

Ehkäisevän päihdetyön viikon järjestää vuosittain Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkosto, johon kuuluu 58 ehkäisevää päihdetyötä tekevää valtakunnallista järjestöä. Tänä vuonna perinteikäs viikko täyttää sata vuotta: aiemmin Raittiustyön viikkona tunnettua kampanjaviikkoa vietettiin ensimmäisen kerran jo 1920-luvulla.

Lisätietoa Ehkäisevän päihdetyön viikosta ja kampanja- sekä puheeksiottomateriaalit: www.kysyminenkannattaa.fi