Artikkeli: Lääkehaitoista keskusteltiin monipuolisesti SuomiAreenassa

Mitä enemmän lääkkeitä käytetään, sitä tärkeämpää on varmistua, että lääkkeiden käyttö on tarkoituksenmukaista ja turvallista.
Kyse on niin asiakas- ja potilasturvallisuudesta kuin kansanterveydestäkin.

Jopa neljännes ikääntyneiden erikoissairaanhoidon päivystyskäynneistä johtuu lääkehaitoista. Vähentämällä tarpeetonta lääkkeiden käyttöä ja käyttämällä lääkkeitä oikein vähennetään terveydenhuollon kuormitusta ja kustannuksia. SuomiAreenassa keskusteltiin teemasta keskiviikkona 13.7. monipuolisesti Apteekkariliiton järjestämässä paneelikeskustelussa ”Vähemmän lääkkeitä – enemmän tietoa”.

Vaikka lääkkeet ovat tarpeellisia, ne eivät kuitenkaan tosiaankaan ole ongelmattomia, sillä jopa joka neljäs päivystyskäynti johtuu lääkityshaitasta.

Suomen tavoite on olla potilasturvallisuuden mallimaa vuonna 2026

Suomi tavoittelee potilasturvallisuuden suhteen paljon, mutta tällä hetkellä otsikoissa ovat pääasiassa terveydenhuollon resurssiongelmat.
Kuinka sitten päästä parempaan tilanteeseen mm. lääkkeiden väärinkäytön suhteen?

Lääkehoitoon liittyvät virheet ovat yksi suurimmista yksittäisistä potilasturvallisuutta vaarantavista tekijöistä terveydenhuollossa.

Apteekit ovat keskeisessä roolissa lääketurvallisuuden ja asiakkaiden neuvonnan sekä ohjauksen osalta, tähän toki osallistuvat myös terveydenhuollon ammattilaiset työssään. SuomiAreenan keskustelussa korostettiin henkilökohtaisen ohjauksen ja neuvonnan merkitystä. Usein lääkkeiden väärinkäyttö ei ole tahallista, vaan neuvonnalla saadaan paljon aikaan.

SuomiAreenan keskustelussa pohdittiin, mitä tavoitteen eteen voitaisiin tehdä mm. terveydenhuollon käytänteissä. EPT-verkoston näkökulmasta terveydenhuollossa tulee muistaa lääkkeistä kysymisen tärkeys sekä tarjota kattavasti tietoa lääkkeiden käyttöön liittyen.

Ehkäisevän päihdetyön viikon teemana lääkkeiden väärinkäyttö

Esimerkiksi nikotiinikorvaustuotteiden myynti on kasvanut huomattavasti viime vuosina. Tämä on vain yksi esimerkki lääkkeiden ja päihteiden häilyvästä rajapinnasta.

EPT-viikon teemana tänä syksynä onkin lääkkeiden väärinkäyttö, joten pyrimme saamaan materiaalia ja tietoa teemasta laajasti esille terveydenhuollon henkilöstölle.

Viikon kohderyhmänä ovat ensisijaisesti ehkäisevän työn parissa työskentelevät ammattilaiset, esimerkiksi kuntien ja kaupunkien työntekijät, järjestöt ja aluehallintovirastot.

Terveydenhuollon ollessa tälläkin hetkellä varsin kuormittuneessa tilassa, myös apteekin neuvova rooli on tärkeä tuki terveys- ja lääkeneuvonnassa. SuomiAreenan keskustelussa kävi ilmi, että ihmiset hakevat helposti neuvoa terveydellisiin pulmiinsa myös apteekeista.

EPT-viikkoa vietetään viikolla 45, 7.-13. marraskuuta. Kampanjaan voi osallistua esimerkiksi järjestämällä keskustelupaneelin tai luennon.

Lisätietoa Ehkäisevän päihdetyön viikosta julkaisemme verkkosivuillamme.