EPT-viikon blogi: Ammattilainen, muistathan kysyä läheisen kuulumiset?


Sadoissa perheissä käy vuosittain ilmi, että nuori käyttää huumeita. Läheisen hätä, pelko
nuoren elämän tuhoutumisesta ja tulevaisuuden näköalattomuudesta laukaisevat kriisin.
Läheiset voivat tuntea avuttomuutta toimia tilanteessa ja tuohon tilanteeseen tarvitaan
ammattilaisia auttamaan ja kohtaamaan läheisiä hädän keskellä.


“Lapseni herättää pelkoa, kuolemanpelkoa, surua, voimattomuutta ja käsittämätöntä
ahdistusta ja syvää rakkautta. Onhan hän lapseni.”- huumeita käyttävän nuoren äiti


Palvelujärjestelmässä saatetaan nähdä läheinen päihdekuntoutujan toipumista tukevana
resurssina. Tällöin läheisen oma tuen tarve ja oikeus apuun voi unohtua. Läheisten
tukeminen on inhimillisten ja taloudellistenkin syiden vuoksi tärkeää. Pitkittyneen
kuormituksen takia läheisten työkyky ja arjenhallinta voivat heikentyä radikaalisti.


Toivo pilkahtelee


Läheisten voimavarat ovat koetuksella ja tunteet saattavat vaihtua kuin vuoristoradassa.
Läheiset eivät välttämättä saa yhteyttä nuoreen ja pelko kasvaa. Toisinaan toivo pilkahtelee
nuoren voidessa paremmin tai hakeutuessa hoitoon. Läheisen tunteet ja voimavarat ovat
yhteydessä nuoren hyvinvointiin ja usein onkin vaikea keskittyä omaan jaksamiseen ja
omien voimavarojen ylläpitämiseen.


Mitä sinulle kuuluu?


Asiakastyössä kohtaamani ihmiset ovat kertoneet, että kukaan ei ole koskaan aiemmin
kysynyt “Mitä sinulle kuuluu?”, vaikka kriisi on voinut kestää vuosia, jopa toistakymmentä
vuotta. Tähän toivoisin muutosta. Ammattilaiset, jotka kohtaatte läheisiä, uskaltakaa kysyä
tuo tärkeä kysymys: “Miten sinä jaksat?”


Puheeksioton tukena voi hyödyntää Palaset-mallia. Palaset-malli on luotu työmenetelmäksi
ammattilaisten käyttöön. Mallin selkeän rungon mukaan on helppo edetä työskentelyssä
läheisten kanssa. Työskentelyssä keskitytään läheisen voimavaroihin ja jaksamiseen
haastavan tilanteen keskellä.


Palaset-malliin kuuluu myös vertaisryhmätoiminta. Vertaisryhmät ovat auttaneet monia
huomaamaan, ettei ole tilanteessa yksin ja muutkin kokevat samankaltaisia asioita.
“Vertaiset. Ilman heitä en olisi alun shokista selvinnyt. Mikään ei ole niin
voimaannuttavaa kuin vertaistuki. Voi puhua kaikesta, eikä tarvitse peitellä eikä hävetä
mitään. Toinen tietää, joka sanasta, miltä sinusta tuntuu.” – läheinen
Voi tutustua Palaset malliin www.palasistaeteenpain.fi


Kirjoittaja on Sininauhaliiton läheistyön kehittäjä Tiina Haajanen.

Blogi on osa Ehkäisevän päihdetyön viikkoa, lue lisää: www.kysyminenkannattaa.fi

Tutustu Kampanjan muihin blogikirjoituksiin: EPT-viikon blogit – EPT-verkosto