Tiedote: Terveys tärkein syy viettää Tipatonta – ilman alkoholia olo on virkeämpi

Yli 40 prosenttia Tipatonta viettäneistä kertoi pitäneensä alkoholittoman kuukauden terveyssyistä. Moni Tipattoman viettäjä tunsi olonsa virkeämmäksi Tipattoman aikana. Osa koki myös nukkuneensa paremmin. Tulokset käyvät ilmi Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n Kantar TNS Oy:llä* teettämästä kyselystä.

Jo pieni määrä alkoholia heikentää unen laatua. Uni kevenee ja voi muuttua katkonaiseksi, mikä vaikuttaa myös vireyteen. Alkoholi lisää stressihormonin määrää ja sopii siksi huonosti ahdistuksen tai unettomuuden hoitoon.

– Tipattoman tammikuun aikana ehtii huomata, millaisia positiivisia muutoksia alkoholin käytön vähentäminen tai lopettaminen tuo. Unen laatu paranee, olo on energisempi ja verenpaine saattaa laskea, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n viestinnän asiantuntija Maaret Väkinen kertoo.

Terveys on ollut jo pitkään yleisin syy Tipattoman vietolle ja terveyssyiden suosio näyttää olevan kasvussa.

57 prosenttia Tipatonta viettäneistä jatkoi helmikuun puolelle

Alkoholia käyttävistä kansalaisista 12 prosenttia vietti Tipattoman vuonna 2023. Peräti 57 prosenttia tipatonta tammikuuta viettäneistä oli jatkanut sitä vielä helmikuun puolelle. 13 prosenttia sanoi juoneensa sen jälkeen vähemmän alkoholia kuin ennen sitä.

Tipattoman tammikuun jatkamisesta helmikuun puolelle on kysytty nyt seitsemänä vuonna. Viidesti enemmistö Tipatonta tammikuuta viettäneistä on kertonut kokonaan alkoholittoman elämän jatkuneen vielä helmikuussakin.

Tänä vuonna useampi mies kuin nainen vietti tipatonta tammikuuta. Tipaton oli suosittu varsinkin alle 25-vuotiaiden keskuudessa.

– Tipaton tarjoaa hyvän mahdollisuuden pysähtyä miettimään omia alkoholinkäyttötottumuksiaan sekä niiden syitä. Jokainen voi viettää Tipatonta omalla tavallaan, joko alkoholin käytön kokonaan lopettamalla, tai sitä vähentämällä, Väkinen sanoo.

Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkosto ja EHYT ry koordinoivat Tipattoman tammikuun viestintätoimia.
Tutkimusaineisto kerättiin puhelinhaastatteluina 6.- 18.2.2023 välisenä aikana. Haastateltu joukko edustaa 18 – 79 -vuotiasta väestöä. Haastatteluja tehtiin yhteensä 1013 kpl.

Seuraa kampanjaa somessa:

#Tipaton2024 #HaastaTapasi

Haasta itsesi ja tapasi – Se voi tehdä ihmeen hyvää.

Aloita jo tänään!