Tiedote: Purppuranpunainen väri muistuttaa huumeiden myrkytyskuolemista

Elokuun viimeisenä päivänä vietetään kansainvälistä päivää yliannostuskuolemien ehkäisemiseksi (International Overdose Awareness Day). Suomalaiset ehkäisevää päihdetyötä tekevät järjestöt vaihtavat samana päivänä värinsä ja logonsa purppuranpunaisiksi herättääkseen päättäjiä akuuttiin ja ajankohtaiseen ongelmaan. Samalla julkaistaan verkkokooste järjestöjen tekemästä yliannostusten ehkäisytyöstä.

Suomessa kuoli 234 henkilöä huumeisiin vuonna 2019. Tämä on enemmän kuin esimerkiksi tieliikenteessä kuolleiden määrä. Huumekuolemat ovat olleet kasvussa usean vuoden ajan. Merkittävä osa kuolleista oli alle 30-vuotiaita.

Ehkäisevän päihdetyön järjestöt ovat huolissaan huumekuolemien määrän kasvusta ja haluavat osallistua kansainväliseen teemapäivään ottamalla käyttöön Overdose Awareness -kampanjassa käytetyn purppuranpunaisen värin viestinnässään. Väri symboloi tietoisuutta huumemyrkytyskuolemista. Tämän lisäksi julkaistaan verkkosivu, johon kootaan riskitietoa huumeista, ensiapuohjeita yliannostuksiin, kuvauksia joukkotapahtumissa tehtävästä työstä sekä myrkytyskuolemiin liittyviä yhteiskunnallisia teemoja ja keskusteluja. Tällä tavalla järjestöt haluavat saattaa tietoisuuteen työtään yliannostuskuolemien ehkäisyn parissa.

– Järjestöillä on tärkeä rooli huumekuolemien ehkäisyssä. He kohtaavat huumeita käyttäviä ihmisiä kaduilla, festivaaleilla ja muissa juhlimistilanteissa sekä ihmisten kodeissa – siellä, missä kuolemia voitaisiin ehkäistä. Myös tieto erilaisista uusista trendeistä ja riskeistä tulee usein nopeasti järjestöjen työntekijöiden tietoon, toteaa Irti Huumeista ry:n toiminnanjohtaja Mirka Vainikka.

Vainikka toimii puheenjohtajana Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkoston (EPT-verkosto) huumetyöryhmässä, joka on kampanjan takana.

Verkostoon kuuluvan Youth Against Drugs ry:n toiminnanjohtajan Janne Paanasen mukaan hyvä tavoite olisi nolla kuolemaa, aivan kuten liikenteessä.

– Varsinkin nuoria tulisi auttaa ja tukea. On huolestuttavaa, että enemmän kuin kaksi kolmesta huumekuolemasta tapahtuu alle 40-vuotiaana. Huumekuolemien ehkäisyssä ei riitä, että kerromme päihteiden käytön haitallisuudesta. Meidän tulee myös kertoa, miten toimia vaaratilanteissa ja miten voi välttää käytöstä aiheutuvia pahimpia riskejä.

Lue lisää kansainvälisestä kampanjasta: About the campaign – International Overdose Awareness Day (overdoseday.com)

Järjestöjen toimintaa huumekuolemien ehkäisyssä kerättiin yhteen https://www.ept-verkosto.fi/jarjestojen-toimintaa-huumekuolemien-ehkaisyssa-kerattiin-yhteen/

EPT-verkoston laatima huoneentaulu päihdeongelmaan liittyvästä stigmasta: Ei tuomita, se voisit olla sinä. Päihdeongelma ja stigma. (ept-verkosto.fi)