Blogi: Tuomitsemalla hyvinvointia?

Olin toukokuussa Päihdepäivillä puhumassa Näkökulmia kannabiksen laillisen aseman muuttamiseen -nimisessä seminaarissa. Minua pyydetiin seminaariin tuomaan kannabista käyttävän nuoren näkökulmaa. Puheenvuoroani varten kysyin kannabista käyttäviltä nuorilta aikuisilta kokemuksia, miten kannabiksen laittomuus on vaikuttanut heidän elämäänsä. Tässä heidän vastauksiaan.

YAD kannustaa viettämään Hatsitonta huhtikuuta – tai yrtittämään edes

Huhtikuun 20. päivä on kansainväli­nen kannabispäivä, ”420”, jonka yhteydessä EPT-verkostoon kuuluva Youth Against Drugs ry on perinteisesti huhtikuussa haastanut miettimään kannabiksen käyttöön liittyviä haittoja. Tänä vuonna kampanjalla kannustetaan viettä­mään Hatsitonta huhtikuuta – tai yrtittämään edes, eli idättämään kasveja ilman kuumotusta.

Artikkeli: Kannabis ja puheeksiotto

Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkosto järjesti 8. marraskuuta 2021 ammattilaisille suunnatun koulutuksen, jonka aiheena oli kannabiksen käyttö ja puheeksiotto nuorten aikuisten parissa. Koulutuksen tallenne on katsottavissa 2 viikon ajan (23.11.2021 saakka).

Tiedote: Mikä kannabiksessa viehättää? Mikä huolettaa? Nuoret aikuiset vastaavat

EHYT ry kysyi kahdeksalta nuorelta aikuiselta, millaisia huolia heillä on omaan tai kaverin kannabiksen käyttöön liittyen. Miksi he käyttävät kannabista ja millaista elämä olisi ilman sitä? Kysely liittyy 8. marraskuuta alkavaan Ehkäisevän päihdetyön viikkoon, jonka teemana on kannabis. Teemaviikolla kannustetaan sekä nuoria aikuisia että heidän parissaan työskenteleviä ammattilaisia ottamaan kannabis rohkeasti puheeksi.

BLOGI: KANNABIKSEN KÄYTÖN HAITTOJEN VÄHENTÄMINEN LÄHTEE NIIDEN TUNNISTAMISESTA

Kannabiksen kokeilu ja käyttö ovat lisääntyneet viimeisten vuosikymmenten kuluessa. Myös suhtautuminen kannabiksen käytön riskeihin on muuttunut. Yhä useampi arvioi käytön riskit vähäisiksi. Päihdepalveluissamme on vähänlaisesti tarjolla apua niille, jotka kokevat omassa kannabiksen käytössään haittavaikutuksia, mutta ei kuitenkaan niin vakavia, että tuntuisi mielekkäältä hakeutua päihdehoidon piiriin.