EPT-viikon blogi: Naiset on rautaa

Jokainen meistä tietää miehen ja naisen konkreettisista eroista, mutta kaikki eivät kuitenkaan ole tietoisia
naisten pöyristyttävän huonosta asemasta sillä kentällä, jossa päihteet poraa kaapit
paikoilleen. Siellä ainoa käypä valuutta on armoton voima, ja heikomman asemaan jäänyt
putoaa auttamatta läpi sekä yhteiskunnan riittämättömistä tukitoimista että “omiensa”
muodostamasta yhteisöstä.

EPT-viikon blogi: Maahanmuuttaneet ihmiset mielenterveys- ja päihdepalveluissa

Maahanmuuttaneessa väestössä päihteiden käyttö on verrattain vähäisempää kuin koko väestössä yleisesti. Toisaalta maahantuloon liittyvät käännekohdat tai sen seuraukset, kuten trauma- ja syrjintäkokemukset, taloudelliset vaikeudet sekä sosiaalisen tuen puute voivat altistaa päihteiden ongelmalliselle käytölle.

EPT-viikon blogi: Ammattilainen, muistathan kysyä läheisen kuulumiset?

Sadoissa perheissä käy vuosittain ilmi, että nuori käyttää huumeita. Läheisen hätä, pelko
nuoren elämän tuhoutumisesta ja tulevaisuuden näköalattomuudesta laukaisevat kriisin.
Läheiset voivat tuntea avuttomuutta toimia tilanteessa ja tuohon tilanteeseen tarvitaan
ammattilaisia auttamaan ja kohtaamaan läheisiä hädän keskellä.

Blogi: Tavallisetkin lääkkeet voivat olla vaarallisia alkoholin kanssa

Monia lääkkeitä voi käyttää, vaikka käyttäisi samalla kohtuullisesti alkoholia. Joidenkin lääkkeiden kanssa alkoholin käyttö voi johtaa kuitenkin jopa hengenvaarallisiin reaktioihin. Joissain tapauksissa alkoholin käyttö voi hidastaa yleistä terveydentilan paranemista, vaikka suoraa yhteisvaikutusta ei olisikaan.

Artikkeli: Järjestä tapahtuma EPT-viikolla

Lääkkeiden käyttöön liittyvät teemat ovat olleet mediassakin esillä tämän vuoden aikana, mm. ”älylääkkeiden” käyttö. Yle uutisoi viime vuoden loppupuolella opiskelumaailmassa tapahtuvasta älylääkkeiden käytöstä. Termi on hiukan harhaanjohtava, mutta taustalla ovat esimerkiksi toiveet suorituskyvyn parantamisesta. A-klinikan lääketieteellisen johtajan Kaarlo Simojoen mukaan ilmiö näkyy opiskelijoiden lisäksi myös työelämässä olevilla nuorilla aikuisilla. Käyttöön sisältyy kohtalokkaitakin riskejä ja maltillinenkin käyttö voi aiheuttaa vakavia ja pitkäkestoisia ongelmia. Lääkkeiden käyttöön liittyy monenlaista problematiikkaa, josta on syytä keskustella. Vaikka lääkkeet ovat tarpeellisia, ne eivät ole ongelmattomia, sillä jopa joka neljäs päivystyskäynti johtuu lääkityshaitasta. Käyttämällä lääkkeitä oikein vähennetään myös terveydenhuollon kuormitusta ja kustannuksia. EPT-viikon teemana marraskuussa onkin lääkkeiden väärinkäyttö sekä lääkkeiden käytöstä keskusteleminen.

Artikkeli: Viestintätyöryhmän uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Inari Varimo

Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkoston Viestintätyöryhmä valitsi kokouksessaan 1. syyskuuta Viestintätyöryhmän uudeksi puheenjohtajaksi Suomen Valkonauhaliiton pääsihteeri Inari Varimon. Inari varimo on toiminut pastorina Olarin seurakunnassa. Koulutukseltaan hän on teologian maisteri ja työnohjaaja.

Viestintätyöryhmän tavoitteena on erityisesti Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkoston kampanjaviestinnän suunnitteluun ja toteutukseen osallistuminen (mm. Tipaton tammikuu, Päihdepäivät, Ehkäisevän päihdetyön viikko). Ryhmään ovat tervetulleita kaikki EPT-verkoston jäsenjärjestöt.

Tiedote: Mikä kannabiksessa viehättää? Mikä huolettaa? Nuoret aikuiset vastaavat

EHYT ry kysyi kahdeksalta nuorelta aikuiselta, millaisia huolia heillä on omaan tai kaverin kannabiksen käyttöön liittyen. Miksi he käyttävät kannabista ja millaista elämä olisi ilman sitä? Kysely liittyy 8. marraskuuta alkavaan Ehkäisevän päihdetyön viikkoon, jonka teemana on kannabis. Teemaviikolla kannustetaan sekä nuoria aikuisia että heidän parissaan työskenteleviä ammattilaisia ottamaan kannabis rohkeasti puheeksi.