Artikkeli: Järjestä tapahtuma EPT-viikolla

Päihde- ja mielenterveyshaasteet ovat yleisiä ja niitä voi ilmetä yhdessä tai erikseen, mutta usein vain toiseen saa hoitoa. Päihteiden käyttö voi aiheuttaa monenlaista oireilua, minkä vuoksi usein akuutti päihdeongelma pyritään hoitamaan ennen mielenterveyskuntoutusta, mutta mikäli henkilö kärsii niin sanotusta kaksoisdiagnoosista, ei mielenterveyden oireilu helpota vähentämällä päihteiden käyttöä. (Päihdelinkki.)

Päihde- ja mielenterveyshaasteet on otettava vakavasti, sillä ne ovat merkittävin tekijä nuorten ennenaikaisissa kuolemissa.

Järjestä keskustelu tai luento EPT-viikolla

Ehkäisevän päihdetyön viikkoon (vko 45) voi osallistua esimerkiksi järjestämällä omalla alueellasi koulutuksen tai keskustelutilaisuuden. Toteutus voi olla live- tai etätapahtuma. Tapahtuman tulee liittyä EPT-viikon teemaan Käsi kädessä: Päihde- ja mielenterveystyö tai alateemoihin läheisten asema tai riskitekijät. Tilaisuuden pääfokus voi olla missä tahansa edellä mainituista.

Lisäämme EPT-viikolla järjestettäviä teemaan liittyviä tapahtumia kampanjan tapahtumakalenteriin ja nostamme tapahtumia verkoston somessa ja verkkosivuilla. Tapahtuma voi olla EPT-verkostoon kuuluvan tai sen ulkopuolisen tahon järjestämä, ei kaupallinen tapahtuma. Kannustamme aiheesta kiinnostuneita järjestämään esimerkiksi luentoja, webinaareja, pop-up tapahtumia, simulointeja, keskustelutilaisuuksia ja foorumeita aiheesta.

EPT-viikon kampanjasivut tarjoavat lisätietoa. Tällä lomakkeella voit ilmoittaa tapahtumasi EPT-viikon tapahtumakalenteriin.

EPT-verkosto järjestää sote-ammattilaisille koulutuksen webinaarina viikon teemasta tiistaina 7.11. klo 12–14.30. Webinaari auttaa rakentamaan sote-ammattilaisten tietopohjaa palveluiden saatavuudesta ja ratkaisuista ongelmakohtiin.

Viikon kohderyhmänä ovat ensisijaisesti ehkäisevän työn parissa työskentelevät ammattilaiset, esimerkiksi kuntien ja kaupunkien työntekijät, järjestöt ja aluehallintovirastot. Myös tänä vuonna ammattilaisille tullaan tarjoamaan materiaalia vuoden teemaan liittyen.

Voit myös tilata materiaalia oppilaitokseen, kohtaamispaikkaan jne.