Kaikkien kaupunki kampanjan kuvassa tyttö ja nuori mies kauppakeskuksen portaiden vieressä.
|

Blogi: Valvotut käyttötilat ja ehkäisevä päihdetyö

Monet saattavat ihmetellä, että mitä tekemistä ehkäisevällä päihdetyöllä ja valvotuilla käyttötiloilla on keskenään. Monet ajattelevat, että ehkäisevällä päihdetyöllä pyritään ehkäisemään päihteiden käytön aloitusta ja valvotut käyttötilat ovat monien mielestä kaukana siitä ajatuksesta.

Monet saattavat ihmetellä, että mitä tekemistä ehkäisevällä päihdetyöllä ja valvotuilla käyttötiloilla on keskenään. Monet ajattelevat, että ehkäisevällä päihdetyöllä pyritään ehkäisemään päihteiden käytön aloitusta ja valvotut käyttötilat ovat monien mielestä kaukana siitä ajatuksesta.

Ehkäisevää työtä tulee kuitenkin tarkastella laajempana kokonaisuutena, joka ei ole pelkästään käytön aloittamisen ehkäisemästä vaan mitä suurimmassa määrin myös sitä, että miten päihteitä käyttävä ihminen voi paremmin, vaikka käyttö jatkuisi.

Käyttötilat tavoittavat ne henkilöt, jotka monien mielestä ovat niitä, joille ehkäisevä työ ei ole tehonnut. Tästä monet ajattelevat, että se vastapuoli on käytön lopettaminen. Huumeiden käytön lopettaminen ei useinkaan ole helppoa ja usein tarvitaan useita hoitoyrityksiä tai hoitoa ei ole tarjolla ja on myös niitä henkilöitä, jotka eivät ole valmiita luopumaan käytöstä, ainakaan juuri nyt. Tuohon ehkäisevän työn ja hoidon väliin mahtuu monenlaista huumeita käyttävää henkilöä ilman palveluita ja apua. Siksi on hyvä, että heille tarjotaan tukea, turvaa, puhtaita pistosvälineitä sekä esimerkiksi käyttötiloja, joissa tätä on tarjolla.

Jos näiden kahden asian, ehkäisevän työn ja käyttötilojen, yhdistäminen tuntuu haastavalta, niin sitä voi myös ajatella portaina. Kun saadaan kontakti käyttäjään, hänen kanssaan voidaan käydä keskustelua myös hoitovaihtoehdoista, käytön vähentämisestä ja muusta tuen tarpeesta. Työ on siis pohjimmiltaan ihmisten auttamista ja heidän kunnioittamistaan.

Valvotut käyttötilat

Valvottujen käyttötilojen tavoitteena on vähentää huumeita käyttävien sairastuvuutta ja kuolleisuutta sekä lisätä huumeongelmista kärsivien elämänlaatua ja hyvinvointia. Lisäksi tarjotaan turvallinen ympäristö ja puhtaat välineet huumeiden (pisto)käyttöön, opastetaan turvallisempiin käyttötapoihin ja tuetaan pääsyä päihdehoitoon ja muiden palveluiden piiriin. Tilojen tarkoituksena ei ole houkutella nuoria käyttämään huumeita, vaan niiden avulla pyritään tarjoamaan apua heille, jotka ovat muutenkin heikommassa asemassa ja usein palveluiden ulkopuolella.

Tilat sijoitetaan paikkoihin, joissa huumeita pistämällä käyttävät henkilöt muutenkin viettävät aikaansa, joten tiloilla on myös ympäristöä rauhoittava vaikutus, eikä pistosvälineitä jää lojumaan yleisiin tiloihin niin paljon. Huonosti sijoitetut paikat voivat lisätä rauhattomuutta ja toisaalta myös sen, etteivät käyttäjät löydä tilaa.

Käyttötilojen toiminnassa ja niiden toiminnan suunnittelussa tulee osallistaa mukaan sekä asiakkaat, henkilökunta, että naapurusto. Avoimella vuorovaikutuksella päästään parempaan yhteistyöhön ja tilojen ympäristö saadaan mahdollisimman rauhalliseksi.

Kouluihin ja oppilaitoksiin vietävässä ehkäisevässä päihdetyössä tulee kertoa valvotuista käyttötiloista siten, että niiden oikea tarkoitus tulee selville. Nuorten(kin) keskuudessa laittomiin päihteisiin ja myös valvottuihin tiloihin liittyy monenlaisia, stigmaa lisääviä mielikuvia ja siksi tilojen käyttötarkoitus on avattava avoimesti. On tärkeää panostaa ehkäisevään päihdetyöhön laajalla näkemyksellä, jotta saataisiin päihteiden käytön alkaminen ehkäistyä ja myös käytöstä aiheutuvia haittoja vähennettyä. Toimilla on vaikutusta myös huumekuolemien ehkäisyssä.

Nuorten huumekuolemien ja muiden huumehaittojen ehkäisystä on tulossa erinomainen verkkokoulutus ti 26.4. klo 13–15. Lisätietoja tästä. Koulutuksen tallenne on katsottavissa 2 viikkoa koulutuksen jälkeen.

Kim Kannussaari, asiantuntija, EPT-verkosto