BLOGG: VIT JANUARI – HITTA NYA VANOR

Vit januari -kampanjen är känd sedan länge i folkmun som ”Tipaton Tammikuu” och har sitt ursprung redan från 1940-talet. Historien berättar att kampanjen ordandes för att visa solidaritet för soldaterna på fronten, men idag utmanar kampanjen till att stanna upp och fundera på orsaker till eget alkoholbruk och situationer där alkoholanvändning förekommer. Vi vet att många deltar ur rent intresse för att pröva hur man klarar av att kontrollera sitt eget alkoholbruk en månad, det vill säga att vara utan en droppe alkohol hela januari efter en möjligen våtare jul. Även hälsoskäl är en vanlig orsak att delta i kampanjen.

Kampanjen handlar så till vida om mycket mer än av att enbart avhålla sig från alkoholen. Vit januari ordnas för att även ifrågasätta det egna förhållningssättet till alkoholen och för att bli medveten om alkoholens roll i den egna vardagen. Alltså hur tänker man om alkohol och i vilka alla situationer är alkoholen närvarande. Många har säkert tänkt tanken att till exempel alkohol och fest är något som skulle höra ihop och på en fest förväntas man av andra att dricka. Alkoholen blir så att säga den substansen som styr det egna beteendet och kan vara orsaken till att man kanske undviker att delta på vissa sociala evenemang där alkoholen spelar en central roll. Genom att ifrågasätta vardagliga användningssituationer kan man bli medveten om och ändra på sina egna attityder till alkohol och alkoholbruket.

I år är temat att skapa nya vanor och samtidigt utmana gamla fastgrodde alkoholvanor. Det är lättare att lyckas med att skapa nya vanor om man ersätter nya med gamla. För att skapa nya vanor krävs att man upprepade gånger prövar och gör saker som känns roliga för en själv. Man kan till exempel ersätta alkoholen med alkoholfria drickor, men saker som man verkligen njuter av brukar bli nya vanor. Det kan vara en alldeles ny grej, ett nytt intresse eller en hobby som man aldrig testat på eller inte förut haft tid till, så som ett bad i vak, en skidtur eller varför inte en isglass efter bastun.

För mig är löpning med andra i grupp en ny vana. Förra hösten sökte en person på Facebook löpningssällskap från hemtrakten. Många hade intresse av att springa tillsammans med andra och nästa dag hade vi satt upp en Instagram grupp med över 30 intresserade löpare, allt från nybörjare till maratonare. Det kändes pirrigt att för första gången springa tillsammans med främmande människor, men samtidigt kändes det enkelt när alla var i en ny situation. Löpande med andra har blivit en ny vana och det är enkelt och samtidigt roligt att göra.

Att göra saker som är utanför din bekvämlighetszon kan kännas jobbigt i början men i bästa fall hittar man något som man verkligen gillar. Det kräver ett öppet sinne och mod att kasta sig in i något nytt. På sidan www.tipaton.fi finns en lista på idéer på nya vanor (på finska) som man kan testa på i januari. Lycka till med Vit januari!

Katarina Rehnström
Planerare
Nätverket för förebyggande rusmedelsarbete

Publicerad 7.1.2021