|

Artikkeli: EPT-verkosto olisi toivonut hallitusohjelmalta vahvempia toimia huumekuolemien ehkäisemiseksi.

Tärkeä ehkäisevä työ sekä muut hallitusohjelmassa mainitut toimet vaikuttavat vasta pidemmän ajan kuluessa ja paheneva tilanne huumeita käyttävien ihmisten keskuudessa jatkuu yhä. Siksi olemme huolissamme tilanteesta. Ohjelmasta ei löydy kirjauksia haittojen vähentämiseksi ja huumeita käyttävien ihmisten tilanteen parantamiseksi.

Suomessa huumekuolemat ovat erittäin korkealla tasolla, HIV-tartunnat ovat lisääntyneet huumeita käyttävien ihmisten keskuudessa ja synteettiset opioidit näkyvät myös Suomessa. Huumehaittatilanne on ollut vakava jo pitkään ja asiaa on käyty läpi mediassa.

Yllä kirjoitetun perusteella olisi voinut luulla, että uudessa hallitusohjelmassa olisi tartuttu tiukasti ongelmaan, jonka vuoksi joko viikko kuolee yli 5 jollekin läheistä ihmistä. Tilanteen parantamiseksi on jo olemassa asiantuntijoiden luoma listaus keinoista, joiden avulla huumekuolemia saataisiin ehkäistyä.

Hallitus ei juurikaan puuttunut ohjelmassaan akuuttiin tilanteeseen huumekuolemien ehkäisemiseksi. Ohjelmassa lähinnä todetaan, että kiinnitetään erityistä huomiota nuorten huumekuolemien vähentämiseen ja arvioidaan erikseen hallituskauden aikana tarvittavat lisätoimet. Kirjaus on toki parempi kuin ei mitään ja toivottavasti tarvittavat lisätoimet perustuvat tutkittuihin keinoihin ja niille on varattu riittävä resurssi.

Hallitusohjelmassa on sinänsä hyviä kirjauksia liittyen ehkäisevään työhön, mutta erityisesti ehkäisevän päihdetyön vahvistamiseen keskittyvät toimet ja toiminnan rahoitus jäävät epäselviksi etenkin, kun järjestöjen rahoitusta ollaan leikkaamassa. Ehkäisevän päihdetyön verkosto tahtoo nostaa esille, että juuri kolmas sektori tekee merkittävää ennalta ehkäisevää päihdetyötä eri kohderyhmien parissa ja leikkaukset järjestöille osuvat täten myös hallituksen peräänkuuluttamaan ennaltaehkäisyyn.

Päihdepalveluihin liittyviä kirjauksia löytyy lääkkeettömien, toipumisorientoituneiden mallien käytön lisäämiseksi sekä laatukriteereiden luomisesta koulutukseen ja päihdehoitoihin sekä päihdehoidon vaikuttavuuden seurantaan. Ongelmana on kuitenkin laajat menoleikkaukset, jotka näyttävät kohdistuvan sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Tärkeä ehkäisevä työ sekä muut hallitusohjelmassa mainitut toimet vaikuttavat vasta pidemmän ajan kuluessa ja paheneva tilanne huumeita käyttävien ihmisten keskuudessa jatkuu yhä. Siksi olemme huolissamme tilanteesta, kun ohjelmasta ei löydy kirjauksia haittojen vähentämiseksi huumeita käyttävien ihmisten tilanteen parantamiseksi. Tarvitaan toimia nyt heti, jos halutaan, että huumekuolemat vähenevät, HIV-tartuntojen määrä saadaan laskuun ja voimme varautua synteettisten opioidien mahdolliseen Suomeen tuloon.

Ehkäisevän päihdetyön verkosto muistuttaa THL:n Huumekuolemien ehkäisyn asiantuntijaryhmä (HEAR) luomasta toimenpidelistasta, jossa on määritelty keinoja huumekuolemien ehkäisemiseksi.

 1. Opioidikorvaushoidon saatavuuden parantaminen, nopea hoitoon pääsy ja hoidon jatkuvuuden varmistaminen ja muiden päihdepalveluiden kehittäminen.
 2. Valvottujen käyttötilojen kokeilu.
 3. Huumeiden käyttäjien terveysneuvonnan kattavuus, kynnyksettömyys ja tarpeen mukaisuus.
 4. Naloksonin saatavuutta helpotetaan sekä käyttäjille, että sote-ammattilaisille. Kotiin vietävän naloksonin ja ensiapukoulutuksen pilotointia suositellaan. (Naloksoni on vasta-aine opioidien, kuten esimerkiksi heroiinin tai morfiinin yliannostukseen).
 5. Avun hälyttämisen esteiden vähentäminen, vahvistamalla huumeita käyttävien ihmisten ja viranomaisten keskinäistä luottamusta.
 6. Tiedottamista ja kampanjointia kohdennetaan eri kohderyhmille.
  Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkosto
 7. Yhteistyötä poliisin kanssa ja poliisin valmiuksia kohdata päihteitä käyttäviä ihmisiä, vahvistetaan kaikilla sektoreilla.
 8. Vähennetään huumeita käyttäviin ihmisiin kohdistuvaa negatiivista leimaa.
  Listauksen tarkempiin perusteluihin voit tutustua täällä.

Lisätietoja:
Kim Kannussaari, Koordinaatioyksikön päällikkö, EPT-verkosto/EHYT ry kim.kannussaari (at)ehyt.fi, p. 050 597 7555