Päihdepäivät

Päihdepäivät Helsingin Kulttuuritalolla

Seminaarit ja messualue seminaarivieraille: 16.-17.5.2018

Päihdepäivät päättäjille: 15.5.2018

 

Teemana mielenterveys

Päihdealan suurin ammattilaistapahtuma Päihdepäivät järjestetään toukokuussa 2018 yhteistyössä Suomen Mielenterveysseuran kanssa. Tapahtuman teemana on päihteet ja mielenterveys.

Yhteistyön tavoitteena on tuoda esiin päihde- ja mielenterveysaiheita, jotka usein myös liittyvät läheisesti toisiinsa. Koulutus Elämään säätiön toiminnanjohtaja ja Päihdepäiviä toteuttavan työryhmän puheenjohtaja Sami Teikko toteaa, että yhteistyö avaa uusia mahdollisuuksia pureutua ajankohtaisiin ja tärkeisiin aiheisiin.

– Varsinkin nykyisessä tilanteessa, sote-uudistuksen kynnyksellä, pidän erittäin tärkeänä tuoda keskusteluun näkökulmia niin päihde- kuin mielenterveyspuolelta. Yhteiskunnassamme on tällä hetkellä meneillään monia suuria uudistuksia, joihin Päihdepäivät osaltaan vastaa laajentamalla tapahtuman sisällöllistä tarjontaa ja avaamalla tietä laadukkaalle ja asiantuntijavetoiselle keskustelulle, Teikko sanoo.

Päihteet ja mielenterveys kytkeytyvät toisiinsa niin inhimillisesti kuin työelämän ja kansantaloudenkin näkökulmasta.

– Päihteiden ja mielenterveysongelmien yhteys näkyy esimerkiksi työkyvyttömyyden taustalla ja sairauspoissaoloina. Tapahtuma on erinomainen mahdollisuus jakaa uusia näkökulmia ja käydä dialogia. Päihdepäivien koulutuksissa etsimme mielenterveyden ja päihteiden kohtaamispintaa – tutkimme sellaisia mielenterveyden lähestymistapoja, jotka ovat mielekkäitä päihdealan ihmisille, Suomen Mielenterveysseuran toiminnanjohtaja Sari Aalto-Matturi sanoo.

Päihdepäivät järjestetään Helsingissä 15.–17. toukokuuta 2018.

Lisätiedot: 

Sami Teikko, toiminnanjohtaja, Koulutus Elämään säätiö, puh. 040 063 8863

Sari Aalto-Matturi, toiminnanjohtaja, Suomen Mielenterveysseura, puh. 0400 508 234

 


 

Poimintoja seminaareista 2017:

Hasse Karlsson

Integratiivisen neurotieteen ja
psykiatrian professori, Turun yliopisto

Päihteiden ja stressin vaikutus sikiöön
– Finnbrain tutkimuksen tuloksia

Seminaari 2

 

Miina Kajos

projektikoordinaattori,
A-klinikkasäätiö/Muunto-hanke

Laboratoriomenetelmät
haittojen vähentämisessä

Seminaari 3

 

 


Heidi Poikonen

sosiaalioikeuden yliopisto-opettaja,
Itä-Suomen yliopisto

Yhdenvertaisuus päihdepalveluissa

Seminaari 15

 

Kim Kannussaari

asiantuntija, EHYT ry

Kannabis ja puheeksiotto
työpaikoilla – haasteet ja
mahdollisuudet

Seminaari 16

 

Melody Karvonen

monikulttuurisuuden asiantuntja,
Suomen Vanhempainliitto

Kulttuurisensitiivisen vuoro-
vaikutuksen vahvistaminen

Seminaari 18

 

Jukka Lindström

koomikko, toimittaja

Komiikka suomalaisessa  
alkoholikeskustelussa

Seminaari 27