Päihdepäivät

Seminaarit ja messualue seminaarivieraille: 16.-17.5.2018

Päihdepäivät päättäjille: 15.5.2018

 

Päihdealan suurin ammattilaistapahtuma Päihdepäivät järjestetään toukokuussa 2018 yhteistyössä Suomen Mielenterveysseuran kanssa.
Tapahtuman teemana on mielenterveys.

Yhteistyön tavoitteena on tuoda esiin päihde- ja mielenterveysaiheita, jotka usein myös liittyvät läheisesti toisiinsa. Koulutus Elämään säätiön toiminnanjohtaja ja Päihdepäiviä toteuttavan työryhmän puheenjohtaja Sami Teikko toteaa, että yhteistyö avaa uusia mahdollisuuksia pureutua ajankohtaisiin ja tärkeisiin aiheisiin.

– Varsinkin nykyisessä tilanteessa, sote-uudistuksen kynnyksellä, pidän erittäin tärkeänä tuoda keskusteluun näkökulmia niin päihde- kuin mielenterveyspuolelta. Yhteiskunnassamme on tällä hetkellä meneillään monia suuria uudistuksia, joihin Päihdepäivät osaltaan vastaa laajentamalla tapahtuman sisällöllistä tarjontaa ja avaamalla tietä laadukkaalle ja asiantuntijavetoiselle keskustelulle, Teikko sanoo.

Päihteet ja mielenterveys kytkeytyvät toisiinsa niin inhimillisesti kuin työelämän ja kansantaloudenkin näkökulmasta.

– Päihteiden ja mielenterveysongelmien yhteys näkyy esimerkiksi työkyvyttömyyden taustalla ja sairauspoissaoloina. Tapahtuma on erinomainen mahdollisuus jakaa uusia näkökulmia ja käydä dialogia. Päihdepäivien koulutuksissa etsimme mielenterveyden ja päihteiden kohtaamispintaa – tutkimme sellaisia mielenterveyden lähestymistapoja, jotka ovat mielekkäitä päihdealan ihmisille, Suomen Mielenterveysseuran toiminnanjohtaja Sari Aalto-Matturi sanoo.

Päihdepäivät järjestetään Helsingissä 15.–17. toukokuuta 2018.

 

Lisätiedot: 

Sami Teikko, toiminnanjohtaja, Koulutus Elämään säätiö, puh. 040 063 8863

Sari Aalto-Matturi, toiminnanjohtaja, Suomen Mielenterveysseura, puh. 0400 508 234