Artikkeli: EPT-verkostoon on liittynyt kolme uutta järjestöä

Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkostoon on hyväksytty kolme uutta järjestöä. Verkostossa on nyt 63 järjestöä.

VAK ry:n tarkoituksena on edistää ja tukea kuntoutuspalveluiden saatavuutta omatoimisesti hoitoon hakeutuville päihde- ja muille riippuvuusongelmaisille sekä vähentää päihteiden ongelmakäyttöä ja pyrkiä vapaaehtois- ja viranomaistahojen tehostamiseen syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Lue lisää VAK ry:stä.

Suoja-Pirtti ry tuottaa ja kehittää kuntouttavia asumispalveluja päihdeongelmaisille henkilöille. Yhdistyksellä on  yli 60 vuoden kokemus päihde- ja mielenterveystyön laitos- ja avopalveluista.
Lue lisää Suoja-Pirtistä.

Toimiva ry on riippuvuustyön hankekiihdyttämö, jonka missiona on edistää riippuvuuksista kärsivien sekä heidän läheistensä hyvinvointia. Lue lisää Toimiva ry:stä.

Lämpimästi tervetuloa kaikille!