Tiedote: Kaikkien kaupunki -kampanja muistuttaa kaupunkiturvallisuudesta ja yhteisöllisyydestä

Katukuvassa näkyvä päihteiden käyttö puhututtaa ja luo turvattomuuden tunnetta. Kaikkien kaupunki -kampanjalla halutaan lisätä ymmärrystä katukuvassa ja julkisissa tiloissa esiintyvien häiriöiden taustalla olevista tekijöistä sekä pohtia ratkaisumalleja ongelmien hillitsemiseksi. Harva viettää aikaa kadulla tai julkisissa tiloissa päihtyneenä huvikseen. Taustalla on usein pitkään jatkunutta ja ongelmaksi muodostunutta päihteidenkäyttöä ja muita haasteita.

A-klinikkasäätiön Tampereen Katuklinikka kysyi asiakkailtaan, missä he viettävät mielellään aikaa, ja mitkä paikat ovat pelottavia tai ahdistavia. Katuklinikka kokosi kommentteja kahdeksalta asiakkaalta. Vastauksissa tulee esiin meille monille tärkeitä asioita: lähiluonto, ystävien tapaaminen, mahdollisuus harrastaa.

”Hervannan lähimetsät, voi marjastaa ja sienestää sekä muutama järvi on lähellä. Kaupungin laitamat, en pidä melusta tai kiireestä.”

”Härmälä, viihtyisä ympäristö ja palvelut lähellä. Hämeenpuisto, mielekäs paikka ja kaunis ympäristö.”

”Pitkäniemen rantapolku, Finlaysonin alue, Tallipiha.”

Vastauksissa nousi esiin myös toisenlaisia näkökulmia. Kaikki eivät koe kaupunkia samalla tavalla.

”Mäkkäri, koska sieltä saa ruokaa, Tullintori koska siellä on hoito, ja puistot joissa on kaverit ja mukava hengailla.”

Kaikkien kaupunki -kampanja muistuttaa, että kaikilla on oikeus oleskella ja viettää aikaa kaupungilla, puistoissa ja toreilla. Kampanjan lähtökohtana on, että päihteitä ongelmallisesti käyttävät ihmiset tulisi nähdä tuen ja avun tarpeessa olevina yksilöinä eikä järjestyshäiriöinä. Esimerkiksi hoidon ja muiden palveluiden riittämättömyys heijastuu suoraan julkiseen tilaan.

Koronapandemian aikana moni päihdeongelmista kärsivä jäi hyvin niukan tuen varaan palvelujen sulkeutuessa tai karsiessa tapaamisaikoja. Osa joutui viettämään aikaa aikaisempaa enemmän kadulla. Kaupunkien katukuvassa näkyvät edelleen tästä johtuvat negatiiviset lieveilmiöt.

Ratkaisuksi toivotaan usein lisää valvontaa. Valvonta lisääkin turvallisuutta jonkin verran, mutta lisäksi tarvitaan asenteisiin vaikuttamista ja pitkäkestoisempia ratkaisuja. Apua ja tukea tulee olla tarjolla matalalla kynnyksellä, ja työn tulee olla pitkäjänteistä.

Katuklinikka kysyi myös, onko Tampereella paikkoja, joissa on epämiellyttävää liikkua tai jotka pelottavat.

”Ilta-aikaan rautatieasema, mäkkärin kulma.”

”Pimeät kujat ja kadut, jotka aiheuttavat pelkoa.”

”Vältän paikkoja missä entiset ystävät liikkuvat.”

”Rauhattomat alueet varsinkin yöaikaan.”

Entä mitä vastaajat parantaisivat Tampereella?

”Päihdeongelmaisille enemmän stoppi palveluita, missä on helppo edetä. Ei saisi olla liikaa numeroita, jonne soittaa.”

”Terveydenhuoltoa mahdollisesti voisi vielä parantaa, asumisen jonoja nopeammin purettavaksi. Toivon että ihmisille löytyisi nopeammin koti.”

Kaikkien kaupunki -kampanjaviikko Tampereella 25.-29.10.2021 nostaa esiin päihteidenkäyttöön, kaupunkiturvallisuuteen ja -viihtyvyyteen liittyviä teemoja ja ratkaisumalleja. Kampanjaviikolla on ohjelmaa kaiken ikäisille eri puolilla Tamperetta ja kampanja näkyy myös katukuvassa. Tutustu ohjelmaan Kaikkien kaupunki Tampereella -kampanjasivulla.

Kaikkien kaupunki -kampanjaa koordinoi valtakunnallinen Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkosto.

Tutustu myös:

Huoneentaulu päihdeongelmaan liittyvästä stigmasta

Huoneentaulu päihteistä ja niihin liittyvistä termeistä

Huoneentaulu: Päihteitä käyttävän ihmisen haastattelu