Tiedote: Kaikkien kaupunki -kampanja jalkautuu Porin keskustaan

Porin kaupunki on valittu vuodeksi 2023 Kaikkien kaupunki -kampanjaan. Kampanjan tavoitteena on tuoda näkyväksi sitä, miten erilaiset ihmiset kaupunkia käyttävät. Kampanjan pääviikkoa vietetään 9.–17. lokakuuta, joka päättyy Asunnottomien yön -tapahtumaan.   

Kaikkien kaupunki -kampanja on vuosittain eri kaupunkien julkisiin tiloihin rantautuva Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkoston (EPT-verkosto) kampanja, jonka tarkoituksena on lisätä ymmärrystä ja empatiaa erityisesti heikoimmassa asemassa olevia kanssa-asukkaita kohtaan. Kampanja tekee näkyväksi, miten erilaiset ihmiset käyttävät kaupunkia eri tavoin. Yhdelle kauppakeskus voi olla vain kauppakeskus, kun taas toiselle se voi olla paikka, jossa lämmitellä ja ladata puhelinta.  

Kaikkien kaupunki -kampanjan päätavoitteena on lisätä turvallisuuden tunnetta kaikkien kaupunkilaisten keskuudessa. Päihteitä käyttävät henkilöt voivat aiheuttaa häiriötä tai jopa pelkoa, mutta kampanjassa halutaan muistuttaa, että päihteitä ongelmallisesti käyttävät ihmiset tulisi nähdä tuen ja avun tarpeessa olevina. Kampanjan avulla halutaan vähentää päihdeongelmista kärsiviin ihmisiin kohdistuvia kielteisiä asenteita. 

– Harva haluaa huvikseen viettää aikaa kadulla päihtyneenä. Päihdeongelmista kärsivien ihmisten elämäntilanteet voivat olla hyvinkin vähäisen tuen varassa, erityisesti pandemian jälkeen. Esimerkiksi hoidon ja muiden palveluiden riittämättömyys heijastuu usein suoraan julkiseen tilaan, taustoittaa asiantuntija Kim Kannussaari Ehkäisevän päihdetyön verkostosta.  

Kannussaari kuitenkin korostaa, että pelkoihin ja turvattomuuden tunteeseen tulee suhtautua vakavasti. Ratkaisuksi näihin toivotaan yleensä lisää valvontaa. Lisäksi tarvitaan myös pidempikestoisia ratkaisuja, kuten asenteisiin vaikuttamista.  

Porissa kampanja jalkautuu erityisesti keskustan alueelle ja kävelykadun ympäristöön. Mukana kampanjassa on useita eri toimijoita, kuten seurakunta, poliisi, Satakunnan hyvinvointialue, SAMK, Porikorttelit ja Porin kaupunki. 

– Keskustan alueella on paljon kouluja ja osa koululaisista kokee turvattomuutta liikkuessaan keskustan alueella. Siksi halusimme kohdistaa huomiota juuri keskustan alueelle, kertoo Porin ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön koordinaattori Anna Kenni.  

Kampanjaviikolla lokakuussa järjestetään erilaisia tapahtumia Porin keskustan alueella. Esimerkiksi kirjastossa järjestetään elävä kirjasto, jossa voi lainata itselleen kokemusasiantuntijan hetkeksi. Kauppakeskus IsoKarhussa esillä olevan valokuvanäyttelyn teemana on päihteitä käyttävien ihmisten näkemys omasta kotikaupungistaan. Kaupunkilaisia kutsutaan tekemään yhteistä helminauhaa, jonka tarkoituksena on kuvastaa, millainen Pori on kaupunkilaisten silmin. Paikallisille asiakaspalvelutyötä tekeville järjestetään koulutuksia, ja lisäksi suunnitteilla on monia muita tapahtumia kampanjaan liittyen. Viikko päättyy Asunnottomien yön -tapahtumaan.  

Lisätietoja antavat: 
Anna Kenni, Ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön koordinaattori, puh. 044 701 4318  
Kim Kannussaari, asiantuntija, EPT-verkosto/EHYT ry, puh. 050 597 7555