Artikkeli: Neljä sote-alan haastetta, joihin saat Päihdepäivillä vastauksen

Lue neljä työelämän haastetta, jotka ovat tuttuja sote-alan ammattilaisille. Toukokuussa verkossa järjestettävien Päihdepäivien seminaarit tarjoavat viimeistä tutkittua tietoa sekä työvälineitä ja metodeja käytännön päihdetyöhön.

Lue neljä työelämän haastetta, jotka ovat tuttuja sote-alan ammattilaisille. Toukokuussa verkossa järjestettävien Päihdepäivien seminaarit tarjoavat viimeistä tutkittua tietoa sekä työvälineitä ja metodeja käytännön päihdetyöhön.

  1. Kuinka otan haastavat aiheet puheeksi?
  2. Miten voin tehokkaasti puuttua vääryyksiin ja saada aikaan muutosta?
  3. Minun pitäisi päivittää päihdeosaamistani
  4. Mitä minun pitäisi tietää sote-uudistuksen tuomista muutoksista?

Roolista riippuen osa haasteista on epäilemättä tuttuja sote-alan osaajille: asiakas- ja potilastyötä tekeville, järjestötoimijoille ja julkisen sektorin työntekijöille. Päihdepäivien seminaarit tarjoavat viimeistä tutkittua tietoa sekä työvälineitä ja metodeja käytännön päihdetyöhön.

Hankepäällikkö Tuija Kautto (Jyväskylän kaupunki), Toimivia menelmiä nuorten kohtaamiseen-seminaarin puhuja

1. Kuinka otan haastavat aiheet puheeksi?

Päihteiden riskikäytön varhainen tunnistaminen on yksi tärkeimmistä keinoista vähentää päihteiden haittoja. Mini-interventio on tutkitusti kustannustehokas tapa ehkäistä päihteiden ongelmakäyttöä. Rahapelaaminen puheeksi-seminaarissa kerrotaan, kuinka otat rahapelaamisen puheeksi ja tunnistat riski- ja ongelmapelaamisen.

Toimivia menetelmiä nuorten kohtaamiseksi -seminaarissa tarjotaan nuorisoystävällisiä menetelmiä kaikille nuorten kanssa työskenteleville ja nuorten hyvinvoinnin tukemisesta kiinnostuneille. Hankepäällikkö Tuija Kautto (kuvassa) kertoo Jyväskylän Nuorten Talo-toiminnan kokemuksista.

Kansanedustaja Anna Kontula, Päihde- ja mielenterveysoikeudet-seminaarin panelisti

2. Miten voin tehokkaasti puuttua vääryyksiin ja saada aikaan muutosta?

Ihmisoikeusperusteinen vaikuttamistyö on vaikuttava tapa saada aikaan muutosta. Päihdepäivien ohjelmassa on kolme seminaaria, jotka käsittelevät ihmisoikeuksia, vaikuttamista ja päihdepolitiikkaa. Ihmisoikeusliiton seminaarissa puhutaan sosiaalisista ihmisoikeuksista, ja mitä ne tarkoittavat sosiaali- ja terveydenhuollon arjessa. Mielenterveyspoolin seminaarissa syvennytään päihde- ja mielenterveysoikeuksiin, ja Päihdepolitiikan toivotut ja ei-toivutut vaikutukset- seminaarissa etsitään ratkaisuja Suomen päihdepolitiikan parantamiseksi. Kuvassa Päihde- ja mielenterveysoikeudet-seminaarin panelisti, kansanedustaja Anna Kontula (kuvassa).

3. Minun pitäisi päivittää päihdeosaamistani

Mitä haasteita uudet nikotiinituotteet ja niiden välittäminen somessa tuovat mukanaan? Miten eri kohderyhmiä voi tukea nikotiinituotteiden lopettamisessa? Ajankohtaista nikotiinittomuustyössä -seminaarissa keskustellaan, mitä vaikuttavassa nikotiinivieroitustyössä tulisi ottaa huomioon ja kuullaan motivoinnista vieroituksen työvälineenä. 

Sote-alalla moni on tekemisissä sekä nuorison että huumeita kokeilevien tai käyttävien kanssa. Kannabis – näkökulmia kannabiksen laillisen aseman muuttamiseen -seminaarin tuloksena kuulijalla on kattavampi tieto ja ymmärrys kannabiksen käytöstä ja sen seurauksista, ja hän osaa ottaa kannabisasiaan kantaa vankemmalla asiantuntijatiedolla kuin aiemmin. Vanhempi konstaapeli Heikki Mäkiprosi (kuvassa) kertoo seminaarissa kannabiksesta viranomaistyön näkökulmasta.

Aila Ronkainen, Päihdetyön laadun turvaaminen hyvinvointialueella-seminaarin puhuja

4. Mitä minun pitäisi tietää sote-uudistuksen tuomista muutoksista?

Alkuseminaarin puheenvuorossa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos avaa, mitä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus tarkoittaa ehkäisevälle päihdetyölle ja päihdepalveluille.

Maksuttomassa mini-seminaarissa Päihdetyön laadun turvaaminen hyvinvointialueella nostetaan keskusteluun palveluiden saatavuuden ja laadun turvaamisen huomioon ottaminen nyt, kun hyvinvointialueiden rakenteita työstetään. Seminaarissa VTM Aila Ronkanen (kuvassa) kertoo elävästä moniammatillisuudesta ja yhdessä tekemisen tärkeydestä eri palveluiden suunnittelussa.

Päihdepäivät on Suomen suurin Päihdeaiheinen koulutustapahtuma sosiaali-alan ammattilaisille, opiskelijoille ja vapaa-ehtoisille. Tämän vuoden Päihdepäivät järjestetään toistamiseen verkossa 11.–12.5.

Luvassa on 16 maksullista seminaaria, joissa pääset syventymään tärkeisiin aiheisiin, monta maksutonta mini-seminaaria sekä virtuaalinen messuosasto kaikille päihde- ja mielenterveysaiheista kiinnostuneille. Tämän vuoden teema on Marginaalista samanvertaiseksi, ja teeman alla käsitellään päihdekysymyksiä ihmisoikeusnäkökulmasta. Tutustu ohjelmaan Päihdepäivien nettisivuilla.

Osta lippusi ennen 3.5. niin saat ne edullisemmin! Lippuja voi ostaa yhdelle tai useammalle päivälle. On mahdollista ilmoittautua tapahtumaan yksin tai ryhmänä.