Ehkäisevän päihdetyön viikko 2020-2021 / kysyminenkannattaa.fi

Ehkäisevän päihdetyön viikkoa vietetään viikolla 45, 8.-14. marraskuuta

Ehkäisevän päihdetyön viikolla halutaan tänä vuonna kannustaa nuoria ja nuoria aikuisia avoimeen keskusteluun kannabiksesta. Kampanjan verkkosivulla on tarjolla tukea ja apua omaan tai kaverin kannabiksen käyttöön liittyviin huoliin ja ajatuksiin. Myös nuorten parissa toimiville ammattilaisille tarjotaan tukea ja materiaalia puheeksioton tueksi.

Ehkäisevän päihdetyön viikon järjestää vuosittain Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkosto, johon kuuluu 58 ehkäisevää päihdetyötä tekevää valtakunnallista järjestöä.

Huoli kaverin kannabiksen käytöstä
Kannabis ja sosiaaliset tilanteetAmmattilaisille

Ehkäisevän päihdetyön viikon podcast: Puhutaan kannabiksesta

EPT-viikon podcastissa kolme nuorta aikuista keskustelee kannabiksesta. Podcastissa pohditaan muun muassa viihdeteollisuuden luomaa vääristynyttä kuvaa kannabiksen käytöstä, sekä itsetunnon merkitystä sosiaalisen paineen alla. Mikä on FOMO-efekti ja miten se vaikuttaa päätökseen käyttää tai jättää käyttämättä kannabista? Mikä on auttanut lopettamaan kannabiksen käytön?

Tällä podcastilla halutaan lisätä keskustelua kannabikseen liittyvistä teemoista ja murtaa tabuja. Emma, Atte ja Eetu kertovat rehellisesti ja avoimesti elämästään ja kannabiksen tuomista haitoista. Tämän keskustelun avulla halutaan kannustaa nuoria pohtimaan omaa tilannettaan sekä ottamaan kannabis rohkeasti puheeksi.

Podcast on osa Ehkäisevän päihdetyön viikon kampanjaa, jonka teemana on kannabis. Ehkäisevän päihdetyön viikon kampanjan toteuttaa Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkosto.

Tutustu myös artikkeliin koskien ilmoitusvelvollisuutta, josta podcastissa keskustellaan: https://www.ept-verkosto.fi/huoli-kaverin-kannabiksen-kaytosta/

Kokopitkä podcast: EPT-viikon podcastissa kolme nuorta aikuista keskustelee kannabiksesta. Podcastissa pohditaan muun muassa viihdeteollisuuden luomaa vääristynyttä kuvaa kannabiksen käytöstä, sekä itsetunnon merkitystä sosiaalisen paineen alla. Mikä on FOMO-efekti ja miten se vaikuttaa päätökseen käyttää tai jättää käyttämättä kannabista? Mikä on auttanut lopettamaan kannabiksen käytön?
Jakso 1:
Miten kannabiksen käyttö ja käytön lopettaminen vaikuttaa minäkuvaan ja ajatuksiin itsestä osana porukkaa?
Jakso 2:
Millaisten haasteiden ja paineiden kanssa nuoret painivat kannabikseen liittyen?
Jakso 3:
Kuka tukee ja auttaa, kun nuori haluaa lopettaa kannabiksen käytön? Miten ystävät voivat auttaa?
Jakso 4:
Miten koulujen ja oppilaitosten henkilökunta voisi tukea nuorta? Miten kannabiksesta ylipäätään pitäisi puhua?

Ehkäisevän päihdetyön viikko 2020: Teemana kannabis

Ehkäisevän päihdetyön viikkoa vietetään joka vuosi viikolla 45. EPT-viikko on valtakunnallinen, tunnettu kampanja, joka näkyy kunnissa ja kaupungeissa erilaisina tapahtumina, kohtaamisina ja teemailtoina sekä oppituntienkin sisällöissä. Tänä vuonna EPT-viikon teemana on kannabis ja viikon aikana halutaan kannustaa avoimeen keskusteluun kannabiksesta. Tavoitteena on, että varsinkin nuoret aikuiset voisivat pohtia omaan tai kaverin kannabiksen käyttöön liittyviä ajatuksia ja huolia. Ammattilaisille tarjotaan tukea ja materiaalia puheeksioton tueksi, sillä kannabis, kuten päihteet muutenkin, on usein hankala ja arka aihe ottaa puheeksi.

EPT-viikon kampanjaa on ideoitu ja valmisteltu yhdessä nuorten aikuisten kanssa. Keskusteluissa esiin ovat nousseet huoli kaverin kannabiksen käytöstä, sosiaalinen paine joka käyttötilanteisiin saattaa liittyä, ja kannabiksen vaikutukset – niin hyvät kuin huonotkin. Tänä vuonna EPT-viikolla julkaistaan podcast, jossa kolme nuorta aikuista keskustelee kannabiksesta. Podcastissa pohditaan muun muassa viihdeteollisuuden luomaa vääristynyttä kuvaa kannabiksen käytöstä, sekä itsetunnon merkitystä sosiaalisen paineen alla.

Kampanjan iskulauseet ”On OK lähteä tilanteesta, jossa ei viihdy”, ”On OK olla eri mieltä kavereiden kanssa”, ”On OK kieltäytyä jointista” ja ”On OK olla huolissaan kaverin pössyttelystä” on tehty yhdessä nuorten aikuisten kanssa. Ne kannustavat olemaan rohkeasti oma itsensä ja tukemaan sekä auttamaan kaveria silloin kun tämä tarvitsee apua.

Ehkäisevän päihdetyön viikon kampanjan toteuttaa Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkosto, johon kuuluu 56 ehkäisevää työtä tekevää valtakunnallista sosiaali- ja terveysalan kattojärjestöä. EPT-viikon teema vaihtelee, nyt vuonna 2020 jatkamme syksyllä 2019 hyvän vastaanoton saanutta, ajankohtaista kannabis-teemaa.

Kannabiksen kokeilu ja käyttö on arkipäiväistynyt 2010-luvulla etenkin nuorten aikuisten kohdalla. Yleisintä kannabiksen kokeilu ja käyttö on 25-34-vuotiailla. Heistä lähes puolet on vähintään kokeillut kannabista. Huomionarvoista on kuitenkin, että tätä nuorempien kohdalla kannabiksen kokeilu ei ole lisääntynyt. Peruskouluikäisten kannabiskokeiluja on harvemmalla kuin joka kymmenennellä, lukiolaisista alle 15 %:lla ja ammattikouluissa opiskelevista noin joka viidennellä. Useimmilla kannabiskokeilut jäävät muutamaan kertaan. Suurin osa suomalaisista ei ole kokeillut kannabista.

Aiempina vuosina EPT-viikon teemana on ollut muun muassa nuoret ja nuuska sekä ikääntyneiden alkoholin käyttö ja sen taustalla olevat syyt. EPT-viikolla halutaan nostaa esiin ehkäisevän päihdetyön tärkeyttä, ja kannustaa ottamaan päihteet puheeksi eri tilanteissa. Viikolla jaetaan tietoa hyväksi havaituista malleista ja työkaluista ja kannustetaan niiden käyttöön.

EPT-viikko tarjoaa myös mahdollisuuden tuoda päihdeteemoja mukaan esimerkiksi koulujen aamunavauksiin, nuorisotilojen teemailtoihin, harrastustoimintaan tai vanhempainiltoihin.

EPT-viikon verkkosivuilla www.kysyminenkannattaa.fi on julkaistu kampanjan materiaalit, kuten artikkelit, julisteet, podcast sekä kattava puheeksioton tarjotin ammattilaisille. Puheeksioton tarjottimelta löytyy myös aiempien vuosien materiaalia ja ohjeita & oppaita koskien myös muita päihteitä ja rahapelaamisen puheeksiottoa.

On OK olla eri mieltä kavereiden kanssa. www.kysyminenkannattaa.fi

Artikkeli: Huumerattijuopumusten osuus kasvussa

Huumerattijuoppojen osuus poliisin tietoon tulleista rattijuopoista on lisääntynyt 2010-luvulla. Vuonna 2017 poliisi sai kiinni yli 5 700 huumerattijuoppoa, mikä on jo noin kolmannes kaikista kiinni jääneistä rattijuopoista.

Huumaavat aineet vaikuttavat arviointi-, havainnointi- ja reaktiokykyyn, reaktioaikaan sekä motorisiin toimintoihin. Myös kannabiksen käyttö vaikuttaa ajokykyyn. Depressantit, kuten kannabis, hidastavat reaktiokykyä, vääristävät käsitystä etäisyyksistä ja nopeudesta sekä heikentävät keskittymiskykyä.

Eri huumausaineille ei ole Suomessa asetettu alkoholin promillerajojen tapaisia rajoja. Laissa on huumeiden osalta nollatoleranssi.

”Tieliikenteessä turvallisen liikkumisen kokemus kuuluu jokaiselle. Turvallinen liikenne lisää hyvinvointia ja siihen panostaminen on taloudellisesti järkevää. Yhden liikennekuoleman laskennallinen hinta yhteiskunnalle on 2,77 miljoonaa. Miljoonan euroa taas on yhden vakavan tieliikenteessä loukkaantumisen hinta yhteiskunnalle. Vuotuiset kustannukset liikenneonnettomuuksista ovat noin 1,3 miljardia”, kertoo Liikenneturvan suunnittelija Laura Loikkanen.

”Liikenneturvallisuus on kylmän taloudellisesti hyvä sijoitus, mutta ennen kaikkea se on inhimillisesti oikein”, Loikkanen toteaa.

Kirjoittaja: Laura Loikkanen, suunnittelija, Liikenneturva
Lähteet: Liikenneturva ja Poliisihallitus


Viestintäyhteistyössä 2020 mukana