.

ept-viikko 2019: TEEMANA KANNABIS


Ehkäisevän päihdetyön viikkoa vietetään viikolla 45, 4.-10.11.2019. Lisätietoa päivittyy tälle sivulle syksyn 2019 aikana.
Oletko kiinnostunut osallistumaan EPT-viikkoon? Lisätietoa täältä!
Kampanjasivuilta löytyvät vuoden 2018 materiaalit, ja puheeksioton tarjottimelta puheeksiottoon liittyvät materiaalit myös aiempien vuosien osalta.


Totta vai tarua: Kaikki ovat kokeilleet pilveä, se on tätä päivää.

Kannabiksen kokeilu ja käyttö on arkipäiväistynyt 2010-luvulla etenkin nuorten aikuisten kohdalla. Yleisintä kannabiksen kokeilu ja käyttö on 25-34 -vuotiailla: heistä lähes kaksi viidestä on vähintään kokeillut kannabista. Huomionarvoista on kuitenkin, että tätä nuorempien kohdalla kannabiksen kokeilu ei ole lisääntynyt. Kouluterveyskyselyn tuloksista käy ilmi, että valtaosa nuorista ei ole kokeillut tai käyttänyt kannabista. Useimmilla kannabiskokeilut jäävät muutamaan kertaan, ja suurin osa suomalaisista ei ole kokeillut kannabista.
lisätietoa: yad.fi

Totta vai tarua: Kannabiksen käyttö ei aiheuta riippuvuutta.

Kannabiksen käytöstä saattaa aiheutua riippuvuutta, joka on luonteeltaan psyykkistä ja sosiaalista. Suurilla käyttömäärillä ja pitkään jatkuneen käytön jälkeen voi ilmetä myös fyysisiä vieroitusoireita. Riippuvuusriskiin vaikuttavat mm. käyttömäärät ja käytön tiheys.
lisätietoa: yad.fi

Totta vai tarua: Kannabis lievittää ahdistusta.

Kannabis voi päihtymystilan aikana vähentää ahdistusta, mutta tutkimustiedon valossa pitkäaikainen käyttö lisää riskiä ahdistukseen ja voi pahentaa jo olemassa olevia ahdistushäiriöitä. Kannabis lisää myös riskiä paniikkikohtauksiin.
lisätietoa: kannabishanke.fi