Ehkäisevän päihdetyön viikko 2020: Teemana kannabis

Ehkäisevän päihdetyön viikkoa vietetään viikolla 45, 2.-8.11.2020. EPT-viikon teema vuonna 2020 jatkaa vuonna 2019 alkanutta kannabisteemaa.
Verkkosivu uudistetaan ja uusi materiaali päivittyy tälle kampanjasivulle syksyn 2020 aikana.

EPT-viikon tapahtumakalenterin tapahtumailmoitus-lomake on avattu. Ilmoita EPT-viikon tapahtuma tällä lomakkeella: https://q.surveypal.com/EPT-viikon-tapahtumat-2020
Tapahtumatiedot julkaistaan sivulla www.kysyminenkannattaa.fi ja tapahtumia voidaan markkinoida mm. sosiaalisessa mediassa sekä toimittajille. Tapahtumatietojen täyttäjä vastaa tietojen oikeellisuudesta.
Tapahtumatietojen päivittymiseen tapahtumakalenteriin varataan 3 arkipäivää.

Faktatietoa kannabiksen käytöstä:

Kannabiksen kokeilu ja käyttö on arkipäiväistynyt 2010-luvulla etenkin nuorten aikuisten kohdalla. Yleisintä kannabiksen kokeilu ja käyttö on 25-34-vuotiailla. Heistä lähes puolet on vähintään kokeillut kannabista. Huomionarvoista on kuitenkin, että tätä nuorempien kohdalla kannabiksen kokeilu ei ole lisääntynyt. Peruskouluikäisten kannabiskokeiluja on harvemmalla kuin joka kymmenennellä, lukiolaisista alle 15 %:lla ja ammattikouluissa opiskelevista noin joka viidennellä. Useimmilla kannabiskokeilut jäävät muutamaan kertaan. Suurin osa suomalaisista ei ole kokeillut kannabista.

Kannabiksen käytöstä saattaa aiheutua riippuvuutta, joka on luonteeltaan psyykkistä ja sosiaalista. Suurilla käyttömäärillä ja pitkään jatkuneen käytön jälkeen voi ilmetä myös fyysisiä vieroitusoireita. Riippuvuusriskiin vaikuttavat mm. käyttömäärät ja käytön tiheys.

Kannabis voi päihtymystilan aikana vähentää ahdistusta, mutta tutkimustiedon valossa pitkäaikainen käyttö lisää riskiä ahdistukseen ja voi pahentaa jo olemassa olevia ahdistushäiriöitä. Kannabis lisää myös riskiä paniikkikohtauksiin.

lisätietoa: yad.fi/huume/kannabis/ ja kannabishanke.fi/faktapaperi

Totta vai tarua: Kannabis on puhdas luonnontuote.

Tuontikannabiksesta valmistettavaan hasikseen lisätään monesti haitallisia jatkeaineita, jolloin ei voida puhua enää luonnontuotteesta. Suomessa kotikasvatettu kannabis on enemmän luonnontuote kuin tuontihasis, mutta usein se kasvatetaan hyvin epäluonnollisissa olosuhteissa keinovalon ja kastelujärjestelmien turvin. Suomessa kotikasvatettu kannabis on usein päihdyttäviltä vaikutuksiltaan vahvempaa kuin muualla tuotettu katukauppatavara.

Pelkkä luonnontuote-leima ei tee mistään kasvista sinällään turvallista; monilla kasveilla on myrkyllisiä ominaisuuksia tai ne ovat ihmisen käyttöön sopimattomia. Hamppukasvilla on kuitenkin myös paljon hyötykäyttömahdollisuuksia. Hamppu on hyvä raaka-aine esimerkiksi tekstiiliteollisuudessa ja sillä on paljon hyviä ravitsemuksellisia ominaisuuksia. Näiden hyötyhamppulajikkeiden päihdyttävät ominaisuudet ovat lähes olemattomia.

lisätietoa: yad.fi/huumetietoa/kannabiskysymys/kannabis-mythbuster/

Totta vai tarua: Kannabiksen avulla pääsee mukaan porukkaan.

Kannabiksen kokeilu ja käyttö on arkipäiväistynyt 2010-luvulla etenkin nuorten aikuisten kohdalla. Yleisintä kannabiksen kokeilu ja käyttö on 25-34-vuotiailla. Heistä lähes puolet on vähintään kokeillut kannabista.

Huomionarvoista on kuitenkin, että tätä nuorempien kohdalla kannabiksen kokeilu ei ole lisääntynyt. Peruskouluikäisten kannabiskokeiluja on harvemmalla kuin joka kymmenennellä, lukiolaisista alle 15 prosentilla ja ammattikouluissa opiskelevista noin joka viidennellä. Useimmilla kannabiskokeilut jäävät muutamaan kertaan. Suurin osa suomalaisista ei ole kokeillut kannabista: tutkimusten mukaan alle viidesosa on käyttänyt joskus elämänsä aikana kannabista. Kuluneen vuoden aikana kannabista on käyttänyt vain kuusi prosenttia suomalaisista.

Kaikkien päihteiden, myös kannabiksen, säännöllinen käyttö vaikuttaa käyttäjän läheisiin. Päihtyneen läheisen käytös voi tuntua ahdistavalta tai pelottavalta, tai käytön runsaus voi herättää huolta läheisissä.  Kannabiksen käyttö, hallussapito, myynti ja kasvattaminen ovat laittomia Suomessa, ja mahdollinen kiinnijääminen voi vaikuttaa myös käyttäjän lähipiiriin ja perheeseen.
lisätietoa:
yad.fi/huumetietoa/kannabiskysymys/kannabis-mythbuster/ sekä kannabishanke.fi/faktapaperi

Totta vai tarua: Eihän kannabikseen voi jäädä koukkuun.

Kannabiksen käytöstä saattaa aiheutua riippuvuutta, joka on luonteeltaan psyykkistä ja sosiaalista. Suurilla käyttömäärillä ja pitkään kestäneen käytön jälkeen saattaa ilmetä myös fyysisiä vieroitusoireita.

Kannabiksen vahvuus ja käyttökertojen määrä vaikuttavat suoraan riskeihin. Yksilökohtaista taipumusta riippuvuuteen ei kuitenkaan voida tietää ennakkoon, joten kohtuukäyttöön tähtäävä kokeilu voi lopulta johtaa joidenkin kohdalla myös ongelmakäyttöön.

Vaikka käyttäjä ei kokisikaan olevansa riippuvainen, toistuva mieliteko kannabikseen ja arjen pyöriminen aineen ympärillä ovat viitteitä riippuvuudesta.
lisätietoa: yad.fi/huumetietoa/kannabiskysymys/kannabis-mythbuster/

Totta vai tarua: Ihan hyvin voi ajaa, vaikka ois vähän pössytellyt.

Kannabis kuuluu depressantteihin, jotka paitsi hidastavat reaktiokykyä ja heikentävät keskittymiskykyä, myös vääristävät käsitystä etäisyyksistä ja nopeudesta. Kannabis vaikuttaa keskushermostoon ja päihtymyksen aikana huomiokyky ja reaktionopeus ovat merkittävästi heikentyneet, mikä lisää onnettomuusriskiä etenkin liikenteessä. Ajokykyyn vaikuttava päihtymystila kestää joitain tunteja. Kannabis kuitenkin näkyy verikokeissa paljon pidempään.

Eri huumausaineille ei ole Suomessa asetettu alkoholin promillerajojen tapaisia rajoja. Huumeisiin on liikenteessä nollatoleranssi.
lisätietoa:
www.päihdelinkki.fi ja www.liikenneturva.fi/fi/liikenteessa/huumeet-liikenteessa

Totta vai tarua: Pilvestä tulee aina hyvä fiilis.

Kannabis voi päihtymystilan aikana vähentää ahdistusta ja pilvestä voi tulla hyviä fiiliksiä. Pidempään käytettynä kannabiksen käyttö lisää riskiä ahdistukseen ja voi pahentaa jo olemassa olevia ahdistushäiriöitä. Kannabis lisää myös riskiä paniikkikohtauksiin. Kannabiksen käyttöön liittyy aina riskejä, jotka ovat yksilökohtaisia ja joihin vaikuttavat monet yksilölliset tekijät. Tieteellisesti todettuja riskejä ovat muun muassa:
Välittömät haitat (suurilla annoksilla, kokemattomilla käyttäjillä):
Huonontunut keskittymiskyky, muisti ja psykomotoriikka
Ahdistuneisuus, paniikki, pelot
Vainoharhat, muut psykoosioireet, taustalla olevan psyykkisen ongelman pahentuminen Pahoinvointi
Sisäänpäinkääntyneisyys
Pitkäaikaisen käytön haitat:
Riippuvuus
Vaikutukset kognitiiviseen suorituskykyyn, mm. keskittymiseen ja muistiin
Psyykkiset ongelmat: masennuksen, ahdistuksen ja psykoosien mahdollinen pahentuminen
Passiivisuus ja apatia
Krooninen yskä, keuhko-oireet, suun ja nielun ongelmat, kun käyttö tapahtuu polttamalla
Naisilla mahdollinen hedelmällisyyden aleneminen. Kannabis menee istukan läpi ja erittyy äidin maitoon
Miehillä kivessyövän riskin kasvu ja potenssin mahdollinen aleneminen
lisätietoa: kannabishanke.fi/faktapaperi