Att dricka alkohol är ett uselt sätt att minska stress.

Färdigheter i psykisk hälsa kan stärkas och utvecklas. Läs mer.