Päihdepäivät Mukana maailman muutoksessa 14.-15.5.2025. Seminaari- ja messutapahtuma sosiaali- ja terveysalan osaajille Helsingin Kulttuuritalolla.
|

Blogi: Tulevaisuuden Päihdepäivät – Mukana maailman muutoksessa

Tulevaisuuden Päihdepäivät tarjoaa kävijälle tietoa ja sisältöä enemmän kuin koskaan ennen. Se on tapahtuma ja alusta, jossa kohtaavat huippuosaaminen, innovatiiviset ratkaisut ja ihmisläheinen lähestymistapa.

Tulevaisuus on tehtävä, sanotaan. Tulevaisuuden ennustaminen on kuitenkin vaikeaa, ehkä mahdotontakin. Yrittäkäämme silti hieman pohtia, millainen tapahtuma tulevaisuuden Päihdepäivät on. Otamme ohjenuoraksi vuoden 2025 teeman ”Päihdepäivät – Mukana maailman muutoksessa”.

Tulevaisuuden Päihdepäivät on varmaankin enemmän kuin pelkkä seminaari tai konferenssi. Sitä voisi ajatella kokonaisvaltaisena kokemuksena, joka heijastaa toimintaympäristön muuttuvia tarpeita ja teknologian tarjoamia mahdollisuuksia. Kuten jo nykyäänkin, tapahtumassa näkyy vahvasti monialainen yhteistyö, jossa lääke- ja hoitotieteen sekä sosiaalityön ajantasainen osaaminen, kokemusasiantuntijuus, vertaistuki ja teknologian hyödyntäminen yhdistyvät osallistujia hyödyttävällä tavalla. Tämä kokonaisuus on enemmän kuin osiensa summa.

Jo nykyisin on viitteitä, että myös virtuaalitodellisuuden ja tekoälyn hyödyntäminen näkyvät tulevaisuuden päihdehoidossa ja -ehkäisyssä – ja siten myös Päihdepäivillä. (Tämän kirjoituksen työstössä on konsultoitu tekoälyä.) Tulevina vuosina Päihdepäivien osallistujat voivat esimerkiksi osallistua simulaatioihin, joissa harjoitellaan päihderiippuvuuteen sairastuneiden ja heidän läheistensä kohtaamista sekä muiden päihdehaittojen ehkäisyä ja hoitoa.

Lisäksi teknologian hyödyntäminen tulee varmasti muuttamaan tapaa, jolla tietoa ja osaamista välitetään ja jaetaan. Esimerkiksi päihdeaiheisia sovelluksia ja online-foorumeita voisi integroida osaksi Päihdepäiviä, jolloin osallistujat pystyisivät jatkamaan keskusteluja ja oppimista päätapahtuman jälkeenkin. Tämä tukisi jatkuvaa oppimista sekä erilaisten ammattilaisten ja kokemustoimijoiden vertaistuen verkostojen syntymistä, millä voisi olla merkittävää hyötyä päihdehaittojen ehkäisyssä sekä päihderiippuvuuteen sairastuneiden tukemisessa ja hoidossa.

Tulevaisuuden Päihdepäivät tarjoaa kävijälle tietoa ja sisältöä enemmän kuin koskaan ennen. Se on tapahtuma ja alusta, jossa kohtaavat huippuosaaminen, innovatiiviset ratkaisut ja ihmisläheinen lähestymistapa riippuvuussairauksiin ja -sairastuneisiin sekä heidän läheisiinsä. Tapahtuman avoimuus ja moniäänisyys osaltaan mahdollistavat ja tukevat entistä parempaa ymmärrystä päihdehaitoista ja niiden ehkäisystä ja hoidosta. Tämä kaikki avaa uusia mahdollisuuksia tehokkaammalle ja inhimillisemmälle päihdetyölle.

Nähtäväksi jää, osasinko yhtään ennustaa tulevaa. Itse luotan siihen, että jotkut asiat myös säilyvät ennallaan, joten maailman muuttuessakin Päihdepäivät on ja pysyy inhimillisten kohtaamisten tapahtumana. Me ihmiset siellä toisemme kohtaamme!

Kirjoittaja
Yrmy Ikonen
EPT-verkoston puheenjohtaja, A-Kiltojen Liiton toiminnanjohtaja