Tiedote: Lääkkeiden väärinkäyttö on lisääntynyt nuorilla aikuisilla – Ehkäisevän päihdetyön viikolla otetaan lääkkeet puheeksi

Lääkkeiden väärinkäyttö on lisääntynyt 25–34 -vuotiaiden nuorten aikuisten ryhmässä koko 2000-luvun ajan, ja lääkkeiden väärinkäyttö on kansanterveydellinen haaste sekä globaalisti että Suomessa. Lääkkeiden väärinkäytöllä tarkoitetaan useimmiten niiden käyttöä ilman lääkärin määräystä tai oman reseptilääkkeen käyttöä lääkärin ohjeen vastaisesti.

Ehkäisevän päihdetyön viikolla marraskuussa puhutaan lääkkeistä ja kannustetaan kysymään lääkkeistä. Nyt nuoret saavat apua kysymyksiinsä helpommin myös somessa.

Lääkkeet ja päihteet eivät ole kaukana toisistaan ja niiden yhteiskäyttö on erityisen ongelmallista. Syksyllä Helsingin Sanomat uutisoi, että äärimmäisen voimakas rauhoittava lääke leviää nuorten keskuudessa, kun viimeaikaisten nuorten kuolemien taustalla epäiltiin olleen Ksalol, jota oli mahdollisesti terästetty vahvalla kipulääkkeellä. 

Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkostoon kuuluva A-klinikkasäätiö palkkasi syksyllä somelääkäri Atte Virolaisen kertomaan päihteistä nuorille. 

”Huumeista, alkoholista lääkkeistä – kaikista näistä kysytään. Mitä käytöstä voi seurata ja mistä voisi saada apua”, Virolainen kertoi.

Suosittuun Ksalol-lääkkeeseen liittyy hänen mukaansa se ongelma, että se menettää tehoaan aika nopeasti, joten saman vaikutuksen saadakseen joutuu ottamaan aina isompia annoksia.

”Lopputuloksena on bentsodiatsepiini­riippuvuus ja myös paha ahdistus, koska lääke ei hoida ahdistuksen ja pahan olon perimmäistä syytä”, Virolainen kertoi syksyllä.

Tavoitteena on, että somelääkäri Atte Virolainen voisi entistä enemmän vastata myös nuorten henkilökohtaisiin kysymyksiin chat-kanavilla, mikä madaltaa nuorten kynnystä hakeutua hoitoon.

Suomi on nuorten huumekuolemissa Euroopan kärkimaa. A-Klinikkasäätiön yhteistyö päihdelääkärin kanssa on hyvä esimerkki siitä, miten nuoria voidaan auttaa matalalla kynnyksellä, jotta apua saataisiin ajoissa.

Ehkäisevän päihdetyön viikolla monia tapahtumia ja koulutuksia ympäri Suomen

Ehkäisevän päihdetyön viikkoa vietetään viikolla 45 (7.-13.11.) Huumeisiin kuolleiden muistotilaisuus järjestetään Ehkäisevän päihdetyön viikolla tiistaina 8.11. Helsingissä, ja tänä vuonna tilaisuuksia järjestetään monella muullakin paikkakunnalla.

Ennaltaehkäisemällä ja puuttumalla mm. lääkkeiden väärinkäyttöön voidaan vaikuttaa siihen, että haittoihin onnistutaan puuttumaan, ennen kuin suurempia ongelmia syntyy. Erityisesti lääkeneuvonta voi auttaa välttämään sudenkuoppia.

– Tiettyjen lääkkeiden kanssa alkoholin käyttö voi olla erityisen haitallista. Esimerkiksi unilääkkeet voivat aiheuttaa jopa henkeä uhkaavia yhteisvaikutuksia alkoholin kanssa.

Myöskään keskushermostoa lamaavien lääkkeiden, kuten esimerkiksi lihasrelaksanttien tai rauhoittavien lääkkeiden kanssa ei alkoholia tulisi käyttää, proviisori Mika Wallin opastaa.

Kipulääkkeidenkin kanssa saattaa ilmaantua eriasteisia ongelmia, hän lisää. Esimerkiksi tulehduskipulääkkeiden suolistoon kohdistuvat haittavaikutukset voivat lisääntyä alkoholin käytön yhteydessä, mutta ongelmallisimpia ovat parasetamoli ja opioidit.

Tänä vuonna halutaan kannustaa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia kysymään ja keskustelemaan lääkkeiden käytöstä eri ikäisiltä, jotta lääkkeiden väärinkäyttöön onnistuttaisiin puuttumaan ajoissa.

Teema on tärkeä kaikenikäisille, sillä lääkkeiden väärinkäyttö voi olla myös varsin huomaamatonta ja liittyä esimerkiksi ikääntymisen haasteisiin.

Eri ikäryhmien kanssa eri asiat ovat tärkeitä nostaa esiin. Esimerkiksi ikääntyneet ovat herkempiä lääkkeiden vaikutuksille ja käyttö on terveyssyistä runsaampaa. Ikäihmisille suunnatussa lääkeoppaassa on tietoja käytetyimmistä lääkkeistä ja siitä, miten ne vaikuttavat yhdessä alkoholin kanssa. Tiedot on kerännyt EPT-verkostoon kuuluva Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry yhteistyössä Apteekkariliiton kanssa.

EPT-viikon tapahtumia ja koulutuksia on kerätty kampanjasivujen tapahtumakalenteriin. Tapahtumia järjestetään ympäri Suomen ja myös etätapahtumina.

Lääkkeiden väärinkäyttö usein seurausta muista ongelmista

Lääkkeiden väärinkäyttö on usein seurausta jostakin muusta ongelmasta. Lääkkeiden käyttötarkoituksena voi olla myös päihtyminen, mikä onkin kärjessä lääkkeiden väärinkäytön tilastoissa.

Kampanjan verkkosivuilla on tarjolla materiaalia, jonka avulla keskustelu lääkkeistä on helpompaa eri ikäisten kanssa. Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkosto kokosi huoneentaulun, jossa on huomioitu eri ikäryhmät ja ne asiat, jotka eri ikäisten kanssa keskusteltaessa on hyvä ottaa huomioon.

Kampanjasivulla www.kysyminenkannattaa.fi löytyy materiaalia myös viime vuosien teemoihin liittyen mm. kannabikseen, joka on ollut viikon teemana viimeksi ja kiinnostaa laajasti edelleen.

Ehkäisevän päihdetyön viikolla tapahtumia järjestetään laajasti ehkäisevään päihdetyöhön liittyen. Myös Päihdelinkin sivuilta löytyy aiheesta kattavasti tietoa sekä apua.

Somessa kampanjaa voi seurata tunnisteilla #EPTviikko ja #KysySelventäväKysymys

Ehkäisevän päihdetyön verkosto yhdistää lähes 60 järjestöä, jotka haluavat ehkäistä ja vähentää päihdehaittoja.

Yhteyshenkilöt:

Ehkäisevän päihdetyön viikko:
EHYT ry/ Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkosto,
viestinnän asiantuntija Muusa Kostilainen,
puh. 044 7631 329
muusa.kostilainen@ehyt.fi

Tietoa lääkkeistä ja päihteistä:
apteekkari Mika Wallin, Kauhavan Ykkösapteekki
puh. 06 4348 000
mika.wallin@apteekit.net

A-Klinikkasäätiön sometyö nuorille:
Hankepäällikkö Hanna Paikkala, A-Klinikkasäätiö
puh. 045 3318 079
hanna.paikkala@a-klinikka.fi