Blogi: Päihde- ja riippuvuusjärjestöjä tarvitaan hyvinvointialueiden kumppaneina

Tammikuussa 2022 pidetään aluevaalit maailman onnellisimmassa maassa, jossa päihdeongelma koskettaa kaikkia. Aluevaltuustot aloittavat toimintansa maaliskuussa 2022, ja mm. päihdepalvelujen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta hyvinvointialueille vuoden 2023 alussa.

Tällä hetkellä alueellinen eriarvoisuus päihdepalvelujen saatavuudessa on suurta. Alueella toimivat järjestöt tuntevat alueen päihdetilanteen, ja niillä on tietoa siitä, miten päihdeongelmia kannattaa ehkäistä ja hoitaa. Toisin sanoen järjestöillä on sellaista osaamista, josta hyötyvät sekä hyvinvointialue että sen asukkaat.

Palvelujen vaikuttavuuden ja päihdehoitotulosten pysyvyyden kannalta palveluketjujen ja toipumispolkujen saumattomuus sekä riittävän pitkäkestoinen tuki ovat keskeisiä. Jos päihdehuollon asiakas lähetetään kotiin esimerkiksi laitoskatkaisuhoidosta ilman, että hän on kiinnittynyt toipumisessa auttavan päihdetoimijan jatkotukeen, hän jää sairautensa kanssa yksin.

Pitkäkestoista tukea tarjoavat Suomessa etupäässä monet yhdistykset ja oma-apuryhmät.  

Lue A-Kiltojen liitto ry:n toiminnan johtajan Yrmy Ikosen koko blogikirjoitus Hyvinvointivaalit.fi-sivustolta.

Yrmy Ikonen toimii Ehkäisevän Päihdetyön järjestöverkostossa Päihdepäivät-työryhmän puheenjohtajana.