|

Blogi: Lääkkeiden väärinkäyttö aiheuttaa huumekuolemia

Voidaanko lääkkeen väärinkäytön seurauksena ihminen todeta huumeita käyttäväksi? Vastaukseni on kyllä. Aika suuri osa kadulla liikkuvista lääkkeistä on huumeita silloin, kun niitä ei käytetä lääkärin kirjoittaman reseptin mukaan. Puheissa ”katulääke” kuulostaa vaarattomammalta kuin huume. Kuitenkin monet katulääkkeet eivät ole alkuunkaan sitä, mitä mahdollisessa pilleripurkissa lukee tai miksi myyjä sen esittelee.

THL muistuttaa, että ”lääkkeiden väärinkäytöllä viitataan mm. unilääkkeiden ja rauhoittavien lääkkeiden sekä vahvojen kipulääkkeiden ei-lääkinnälliseen käyttöön, mikä tarkoittaa reseptilääkkeiden käyttöä ilman lääkärin määräystä, suurempina annoksina tai eri tarkoituksiin kuin on määrätty.”

Voidaanko lääkkeen väärinkäytön seurauksena ihminen todeta huumeita käyttäväksi? Vastaukseni on kyllä. Aika suuri osa kadulla liikkuvista lääkkeistä on huumeita silloin, kun niitä ei käytetä lääkärin kirjoittaman reseptin mukaan. Puheissa ”katulääke” kuulostaa vaarattomammalta kuin huume. Kuitenkin monet katulääkkeet eivät ole alkuunkaan sitä, mitä mahdollisessa pilleripurkissa lukee tai miksi myyjä sen esittelee.

THL muistuttaa, että ”lääkkeiden väärinkäytöllä viitataan mm. unilääkkeiden ja rauhoittavien lääkkeiden sekä vahvojen kipulääkkeiden ei-lääkinnälliseen käyttöön, mikä tarkoittaa reseptilääkkeiden käyttöä ilman lääkärin määräystä, suurempina annoksina tai eri tarkoituksiin kuin on määrätty.” (Lähde: THL 2022)

Keskustellessani suomalaisten kanssa olen huomannut, ettei moni pysähdy ajattelemaan omaa lääkkeitten käyttöään tai edes ajattele, että vahvan särkylääkkeen ottaminen muuhun kuin lääkärin määräämään tarkoitukseen on väärinkäyttöä.

Olen myös käynyt lukuisia keskusteluja kivuista, jotka voivat olla vieroitusoireita lääkkeiden vieroituskäytöstä eivätkä kroonista kipua. Tietenkin kipua, paniikkioireita, unettomuutta, ahdistusta ja muita sairauksia tulee hoitaa, mutta hoidon tulee tapahtua lääkärin ohjeen mukaan. Näin voidaan välttyä monilta turhilta ja elämää hankaloittavilta uusilta haasteilta.

Lääkkeet ovat tarpeeseen reseptin mukaan otettuna, mutta yhä useampi käyttää lääkkeitä muuhun kuin lääkärin määräämään tarkoitukseen: ”Lääkkeiden väärinkäytön yleisyydessä on huomattavia ikäryhmittäisiä eroja, ja käyttö on itse asiassa lisääntynyt 25–34-vuotiaiden nuorten aikuisten ryhmässä koko 2000-luvun ajan.” (THL 2022)

Arvioiden mukaan lääkkeiden väärinkäytöllä voi olla yhteys siihen, että nimenomaan nuorten aikuisten huumekuolemat ovat olleet kasvussa. Joka tapauksessa Suomessa huumekuolemat ovat seurausta sekakäytöstä. Monesti väärinkäytetyistä lääkkeistä.

Mirka Vainikka
toiminnanjohtaja
Irti Huumeista ry

Ehkäisevän päihdetyön viikkoa vietetään viikolla 45, 7.-13. marraskuuta. Ehkäisevän päihdetyön viikon teemaksi vuonna 2022 on valittu lääkkeiden väärinkäyttö. Ehkäisevän päihdetyön viikolla kannustamme kaikkia kysymään lääkkeiden väärinkäytöstä, sillä kysyminen kannattaa. Lue lisää: www.kysyminenkannattaa.fi

EPT-viikon tapahtumakalenteriin

Seuraa myös somessa tunnistetta #KysySelventäväKysymys