Artikkeli: Y-Säätiö osaksi Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkostoa

Asunnottomuuden asiantuntija ja vuokranantaja Y-Säätiö on liittynyt mukaan EPT-verkostoon. Samalla järjestöverkoston järjestömäärä kasvaa ja yhdessä voimme entistä paremmin ehkäistä ja vähentää päihdehaittoja.

Y-Säätiö on asunnottomuuden poistamisen suunnannäyttäjä, joka edistää asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää elämäntapaa.

EPT-verkoston moniäänisessä joukossa on yleishyödyllisiä järjestöjä, palveluntuottajia ja potilasjärjestöjä, joista jokainen tuo verkostoon edustamansa kohde- ja asiakasryhmän äänen.

Verkoston yhteistyön tuloksena järjestöjen kansalais- ja vaikuttamisviestintä vahvistuu, toiminnan tulokset ja vaikutukset lisääntyvät ja innovatiiviset avaukset helpottuvat. Lue lisää EPT-verkostosta.