|

Artikkeli: Verkostotyö: Correlation – European Harm Reduction Network (C-EHRN)

EHYT ry/EPT-verkosto on mukana C-EHRN verkostossa, jonka tavoitteena on parantaa heikoimmassa asemassa, erityisesti huumeita käyttävien ihmisten asemaa, vähentää stigmaa, vaikuttaa haittoja vähentävien palveluiden saantiin ja saavutettavuuteen.

EHYT ry/EPT-verkosto on mukana C-EHRN verkostossa, joka on perustettu vuonna 2004 Amsterdamissa. Verkoston tavoitteena on parantaa heikoimmassa asemassa, erityisesti huumeita käyttävien ihmisten asemaa, vähentää stigmaa, vaikuttaa haittoja vähentävien palveluiden saantiin ja saavutettavuuteen. Tärkeänä tehtävänä on myös vaikuttaa päättäjiin sekä suuren yleisön mielipiteeseen.

Olemme mukana yhtenä Focal Pointtina, joka tarkoittaa, että keräämme vuosittain annettujen indikaattoreiden pohjalta tietoja haittoja vähentävistä palveluista kansalaisyhteiskunnan näkökulmasta. Tietoa kerätään sekä raportoidaan neljästä eri teemasta; C-hepatiitista, yliannostusten ehkäisystä, uusista huume trendeistä ja kansalaisyhteiskunnan näkökulmasta.

Edellisten vuosien tuloksiin pääset tutustumaan täällä. Vuoden 2021 tulokset ilmestyvät palveluun heti niiden valmistuttua.

C-EHRN järjestää työkokouksen vuosittain ja tämän vuoden työkokous järjestettiin Ateenassa 2. – 4.11. ja Suomesta mukana olivat EHYTiltä Mika Mikkonen (hän jää pois ja tehtävä siirtyi nyt minulle), A-klinikkasäätiöltä Juho Sarvanko (myös ept-verkoston huumetyöryhmän pj) sekä THL:n Tuukka Tammi. Muualta Euroopasta oli mukana osallistujia lähes kaikista Euroopan maista ja joitakin myös Euroopan ulkopuolelta.

Päivien aikana keskustelimme indikaattoreista, tietojen hyödyntämisestä paikallisessa, valtakunnallisessa sekä eurooppalaisessa vaikuttamistyössä sekä monesta muusta teemasta. Saimme myös silmäyksen edellisen vuoden tuloksiin em. neljästä teemasta.

Ateenassa ollessamme saimme myös tietoa Ateenan huumeiden käyttötilanteesta sekä haittoja vähentävistä palveluista. Mielenkiintoista Ateenassa oli se, että siellä käytetään opioideja enimmäkseen nuuskaamalla, mikä haastaa myös palvelut, koska sielläkin monet palvelut on suunnattu pistämällä huumeita käyttäville.

Yksi työkokouksen tärkeimmästä annista oli epäviralliset keskustelut tauoilla, vapaa-ajalla ja pormestarin illallisella. Tällöin pääsi hyvin tutustumaan muiden maiden ja järjestöjen tekemään työhön, ja samalla tutustui upeisiin ihmisiin ympäri Eurooppaa.

Nyt olin mukana ensimmäistä kertaa vielä tutustumassa ja oppimassa verkostosta Mikan hienolla opastuksella ja perehdytyksellä. Ensi vuonna on vieläkin hienompaa osallistua keskusteluihin ja kehittämistyöhön.

EPT-verkoston asiantuntija
Kim Kannussaari

ps. Onneksi aikaa jäi myös tutustua upeaan Ateenaan.