Artikkeli: Tupakkalaki uudistui: uusia savuttomia alueita, makukortit pois myynnistä

Toukokuussa tuli voimaan uusi tupakkalaki, jonka tavoitteena on erityisesti vähentää tupakkatuotteiden houkuttelevuutta nuorten silmissä. Tupakkalain muutokset astuivat voimaan 1.5.2022, lukuun ottamatta yhdenmukaisten tupakkapakkausten käyttöönottoa, joka tulee voimaan toukokuussa 2023.

Kielto rannoille ja leikkikentille

Tupakointi leikkikentillä ja yleisillä rannoilla on kielletty kesäkaudella toukokuun alusta syyskuun loppuun. Muutoksen tavoitteena on suojata erityisesti pieniä lapsia passiivisen tupakoinnin haitoilta. Lisäksi halutaan vähentää tupakoinnista aiheutuvaa roskaantumista ja ympäristöhaittoja.  Suomessa ympäristöön päätyy yli kaksi miljardia tumppia vuosittain, ja Suomen ympäristökeskuksen seurantatutkimuksessa tumppeja löytyi mukana olleilta kaupunkirannoilta keskimäärin 300 kappaletta sataa metriä kohden.

Tuoksujen ja makujen kieltoa laajennetaan

Vuoden 2016 tupakkalaki kielsi savukkeiden, kääretupakan ja sähkösavunesteiden nesteiden teollisen maustamisen. Toisin sanoen tupakka saa maistua enää vain tupakalta, eikä esimerkiksi suklaalla, mansikalla tai mentolin maulla saa peittää tupakan varsinaista makua.

Tupakkatuotteiden maustaminen lisätyillä mauilla madaltaa lasten ja nuorten tupakoinnin aloittamisen kynnystä, ja maustamiskielto voi edistää tupakoinnin vähentämistä. Vuoden 2016 tupakkalaki ei kuitenkaan kieltänyt savukkeen maustamista kotikonstein, ja markkinoille tuli nopeasti esimerkiksi maustamiskortteja, jotka levittävät tupakka-askissa makua ja hajua savukkeisiin. Kiristynyt tupakkalaki puuttuu tähän epäkohtaan kieltämällä myös sellaiset tuotteet, joilla kuluttaja voi itse muuttaa tupakan makua.

Yhdenmukaiset tupakkapakkaukset otetaan käyttöön

Ensivuoden toukokuun alussa tulee voimaan tuotepakkausten yhdenmukaistamista koskeva sääntely. Tupakkatuotteiden valmistajat eivät jatkossa saa brändätä tuotteitaan.  Tämä tarkoittaa, että tupakkapakkauksista poistuvat kaikki mainonnalliset elementit kuten logot, kuvioinnit ja muut tuotemerkkiin liittyvät tunnukset. Tavoitteena on vähentää tupakkatuotteiden houkuttelevuutta erityisesti nuorten silmissä. Kansainväliset tutkimukset osoittavat, että yhdenmukaiset tupakkapakkaukset vähentävät osaltaan tupakointia.

Tupakkalaissa tarkoitettuja tuotteita valmistavien ja maahantuovien tahojen on jatkossa maksettava Valviralle (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto) vuotuinen valvontamaksu, joka perustuu tuotteiden myyntimääriin. Saaduilla tuloilla tehostetaan tuotevalvontaa.